Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel problemstilling Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på behandlings¨- relasjonen utover en ”vanlig poliklinisk behandling” RELASJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel problemstilling Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på behandlings¨- relasjonen utover en ”vanlig poliklinisk behandling” RELASJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 eksempel problemstilling Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på behandlings¨- relasjonen utover en ”vanlig poliklinisk behandling” RELASJON MED PASIENTEN INTERVENSJON ”Ambulant effekt” POLIKLINISKAMBULANT

2 hypotese: ambulant behandling gir bedre relasjon? Bedre relasjon gir bedre grunnlag for å arbeide terapeutisk (terapeutiske teknikker) Test denne relasjonshypotesen!! Hvordan opplever brukeren relasjonen til den ambulante behandleren sammenlignet med relasjonen til poliklinisk behandler? =FORSKNINGSIDE

3 Teori – data - hypotese det er en positiv sammenheng mellom å reise hjem til pasienter og behandlingsrela- sjonen IDE: måle terapirelasjon i poliklinikk og ambulant ambulant virksomhet gir bedre terapeutisk relasjon enn vanlig poliklinisk virksomhet

4 Design ide Sammenligne: –BUPA med ambulant behandling –BUPA uten ambulant behandling Behandlere matched på alder, kjønn og utdanning Måling terapeutisk relasjon vanlig poliklinikk og ambulant behandling Sammenligning terapeutisk relasjon begge grupper (f. eks. variansanalyse)

5 FRA IDE TIL PROSJEKT Operasjonalisere: hva er en terapeutsik relasjon? Hvordan måles en terapeutisk relasjon Hva har andre gjort før: »NOE

6 IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE ANVENDELSE / PUBLIKASJON TOLKNING / DISKUSJON Fra: karlsen, staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon

7 Spørsmål:For det meste eller helt enig 1Behandlingen hjalp barnet mitt80,60 % 2Terapeuten viste forståelse for vår situasjon100,00 % 3Hvis det oppstår andre problemer vil jeg komme tilbake til MOT92,00 % 4Jeg synes jeg ble tilstrekkelig informert om målene for behandlingen og hvordan behandlingen ville skje96,00 % 5I familien vår har vi det bedre sammen nå enn før76,00 % 6Jeg hadde tillit til terapeuten som hadde hovedansvaret96,00 % 7Terapeuten forstod det vesentligste av de problemene som brakte oss hit96,00 % 8Terapeuten forstod meg helt, med hensyn til alt88,00 % 9Jeg kunne snakke åpent med terapeuten96,00 % 10Jeg ergret meg over terapeuten4,00 % 11Jeg syntes terapeuten var sympatisk92,00 % 12I løpet av behandlingsperioden forandret jeg forholdet til barnet mitt på en positiv måte72,00 % 13Terapeuten og jeg kom godt overens100,00 % 14Jeg var enig i de forholdsregler som ble tatt i løpet av behandlingen96,00 % 15Jeg vil anbefale MOT til venner og bekjente som måtte få behov for slik hjelp92,00 % 16Jeg følte at jeg ble trukket inn i behandlingen på en tilstrekkelig måte96,00 % 17Problemene til barnet mitt bedret seg i løpet av behandlingsperioden80,00 % 18Samtalene med terapeuten ga meg en bedre forståelse av problemene til barnet mitt70,50 % 19I løpet av behandlingen synes jeg også at mine egne problemer bedret seg60,00 % 20I løpet av behandlingen synes jeg også at jeg rent personlig kom et stykke videre72,00 % 21Jeg er fornøyd med behandlingen91,70 % Eksempel forskning / evaluering pasient-terapeut relasjon Brukerundersøkelse Anette Kahlbom, 2004

8 Brukerevaluering ambulant virksomhet (Kahlbom, 2004): Foreldrene uttrykker generelt stor tilfredshet med behandlingen Noen er fornøyd uten at behandlingen hjalp Sørgaard, 1998 : Det er en positiv sammenheng mellom å ha deltatt i utformingen av egen behandling, og opplevelsen av hvorvidt behandlingen har hjulpet TERAPEUTISK RELASJON ER VIKTIG

9 IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE ANVENDELSE / PUBLIKASJON TOLKNING / DISKUSJON Fra: karlsen, staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon

10 Operasjonalisering terapeutisk relasjon: Hvordan passer behandlingen jeg gir med klientens syn på problemet? Hvordan passer behandlingen med klientens mål, forventninger og ønske om progresjon i behandlingen? I hvilken grad opplever klienten terapeuten som respektfull, empatisk, bekreftende og samarbeidende? I hvilken grad drar terapien veksler på hva pasienten kan gjøre? Tror pasienten at behandlingen virker?

11 Brukerevaluering Begrenset antall visual analogue scales bedre enn mange titalls spørsmål Eksempel livskvalitetsforskning Hva finnes i Norge?

12 Å spørre den det gjelder Erfaringer med bruk av Klient- og resultatstyrt terapi i psykisk helsearbeid Forfattere Anne-Grethe Tuseth, Sidsel Sverdrup, Haldis Hjort, Christine Friestad Oslo desember 2006

13


Laste ned ppt "Eksempel problemstilling Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på behandlings¨- relasjonen utover en ”vanlig poliklinisk behandling” RELASJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google