Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eksempel problemstilling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eksempel problemstilling"— Utskrift av presentasjonen:

1 eksempel problemstilling
Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på behandlings¨-relasjonen utover en ”vanlig poliklinisk behandling” INTERVENSJON POLIKLINISK AMBULANT ”Ambulant effekt” RELASJON MED PASIENTEN

2 hypotese: ambulant behandling gir bedre relasjon?
Bedre relasjon gir bedre grunnlag for å arbeide terapeutisk (terapeutiske teknikker) Test denne relasjonshypotesen!! Hvordan opplever brukeren relasjonen til den ambulante behandleren sammenlignet med relasjonen til poliklinisk behandler? =FORSKNINGSIDE

3 IDE: måle terapirelasjon i poliklinikk og ambulant
Teori – data - hypotese det er en positiv sammenheng mellom å reise hjem til pasienter og behandlingsrela-sjonen IDE: måle terapirelasjon i poliklinikk og ambulant ambulant virksomhet gir bedre terapeutisk relasjon enn vanlig poliklinisk virksomhet

4 Design ide Sammenligne:
BUPA med ambulant behandling BUPA uten ambulant behandling Behandlere matched på alder, kjønn og utdanning Måling terapeutisk relasjon vanlig poliklinikk og ambulant behandling Sammenligning terapeutisk relasjon begge grupper (f. eks. variansanalyse)

5 FRA IDE TIL PROSJEKT Operasjonalisere: hva er en terapeutsik relasjon?
Hvordan måles en terapeutisk relasjon Hva har andre gjort før: NOE

6 GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET
IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON Fra: karlsen, staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon

7 For det meste eller helt enig
Eksempel forskning / evaluering pasient-terapeut relasjon Brukerundersøkelse Anette Kahlbom, 2004 Spørsmål: For det meste eller helt enig 1 Behandlingen hjalp barnet mitt 80,60 % 2 Terapeuten viste forståelse for vår situasjon 100,00 % 3 Hvis det oppstår andre problemer vil jeg komme tilbake til MOT 92,00 % 4 Jeg synes jeg ble tilstrekkelig informert om målene for behandlingen og hvordan behandlingen ville skje 96,00 % 5 I familien vår har vi det bedre sammen nå enn før 76,00 % 6 Jeg hadde tillit til terapeuten som hadde hovedansvaret 7 Terapeuten forstod det vesentligste av de problemene som brakte oss hit 8 Terapeuten forstod meg helt, med hensyn til alt 88,00 % 9 Jeg kunne snakke åpent med terapeuten 10 Jeg ergret meg over terapeuten 4,00 % 11 Jeg syntes terapeuten var sympatisk 12 I løpet av behandlingsperioden forandret jeg forholdet til barnet mitt på en positiv måte 72,00 % 13 Terapeuten og jeg kom godt overens 14 Jeg var enig i de forholdsregler som ble tatt i løpet av behandlingen 15 Jeg vil anbefale MOT til venner og bekjente som måtte få behov for slik hjelp 16 Jeg følte at jeg ble trukket inn i behandlingen på en tilstrekkelig måte 17 Problemene til barnet mitt bedret seg i løpet av behandlingsperioden 80,00 % 18 Samtalene med terapeuten ga meg en bedre forståelse av problemene til barnet mitt 70,50 % 19 I løpet av behandlingen synes jeg også at mine egne problemer bedret seg 60,00 % 20 I løpet av behandlingen synes jeg også at jeg rent personlig kom et stykke videre 21 Jeg er fornøyd med behandlingen 91,70 %

8 Brukerevaluering ambulant virksomhet (Kahlbom, 2004):
Foreldrene uttrykker generelt stor tilfredshet med behandlingen Noen er fornøyd uten at behandlingen hjalp Sørgaard, 1998: Det er en positiv sammenheng mellom å ha deltatt i utformingen av egen behandling, og opplevelsen av hvorvidt behandlingen har hjulpet TERAPEUTISK RELASJON ER VIKTIG

9 GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET
IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON Fra: karlsen, staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon

10 Operasjonalisering terapeutisk relasjon:
Hvordan passer behandlingen jeg gir med klientens syn på problemet? • Hvordan passer behandlingen med klientens mål, forventninger og ønske om progresjon i behandlingen? • I hvilken grad opplever klienten terapeuten som respektfull, empatisk, bekreftende og samarbeidende? • I hvilken grad drar terapien veksler på hva pasienten kan gjøre? • Tror pasienten at behandlingen virker?

11 Brukerevaluering Begrenset antall visual analogue scales bedre enn mange titalls spørsmål Eksempel livskvalitetsforskning Hva finnes i Norge?

12 Å spørre den det gjelder
Erfaringer med bruk av Klient- og resultatstyrt terapi i psykisk helsearbeid Forfattere Anne-Grethe Tuseth, Sidsel Sverdrup, Haldis Hjort, Christine Friestad Oslo desember 2006

13


Laste ned ppt "eksempel problemstilling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google