Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter selvmordsforsøket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter selvmordsforsøket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter selvmordsforsøket
Etter selvmordsforsøket. En longitudinell studie av suicidale forløp og effekter av oppfølging Bergljot Gjelsvik, Psykologisk institutt (PSI), Universitetet i Oslo (UIO) Professor Helge Rønnestad, PSI, UiO Professor Hanne Haavind, PSI, UiO Forsker Gudrun Dieserud, Avdeling for psykisk helse,Nasjonalt folkehelseinstitutt Samarbeidsenheter: Akuttmedisinsk avdeling, Gjøvik sykehus Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus Akuttmedisinsk avdeling, Bærum sykehus

2 Studiens mål er å Kartlegge prediktorer for repeterte selvmordsforsøk og bedring - med et særlig fokus på oppfølging Generere data om erfaringer med å ha planlagt, gjort og overlevd et selvmordsforsøk Videreutvikle en forståelse av sentrale psykologiske mekanismer involvert i suicidal atferd

3 Bakgrunn I Selvmordsforsøkere utgjør en høyrisikogruppe for repetert suicidal atferd Robuste data på prediktorer for suicidal atferd Per i dag usikkert hvordan repetert suicidal atferd kan forebygges

4 Bakgrunn II Manglende evaluering av eksisterende oppfølging
Metodiske svakheter i eksisterende behandlingsstudier Behov for longitudinelle studier som undersøker oppfølgingsstrategier og analyserer forløp med hensyn til variasjon i oppfølging

5 Problemstillinger I Hvilke psykologiske variabler predikerer repeterte selvmordsforsøk? Hvordan er type, frekvens og varighet av oppfølging forbundet med repeterte selvmordsforsøk?

6 Problemstillinger II Hvordan opplever pasientene prosessen med å gjøre et selvmordsforsøk? Prospektivt: Egen opplevelse av fremtidig suicidal sårbarhet og behandlings-forventninger Retrospektivt: Hvordan opplever de oppfølgingen, og hvordan reflekterer de rundt hvordan oppfølging modererer suicidal sårbarhet over tid?

7 Design Longitudinelt Tre metoder t1: kort tid før utskrivning
t2: en måned etter selvmordsforsøket t3: tolv måneder etter selvmordsforsøket t4: fem år etter selvmordsforsøket t5: ti år etter selvmordsforsøket Tre metoder - spørreskjema (t1, t2, t3, t4, t5) - intervju (t1, t2, t3) - registeranalyser (t4, t5)

8 n= 400 pasienter innlagt på grunn av selvmordsforsøk
Utvalg n= 400 pasienter innlagt på grunn av selvmordsforsøk rekruttert fortløpende fra akuttmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus, Bærum sykehus og Gjøvik sykehus underutvalg på n = 20 selekteres fra hovedutvalget for intervjuer

9 Oppsummering Prosjektet vil gi ny kunnskap om Styrker ved studien
opplevelse av prosessene involvert i å gjøre et selvmordsforsøk, og tiden etterpå prediktorer for repeterte selvmordsforsøk Styrker ved studien Metodisk triangulering Stort utvalg Oppfølging over lang tid Prosjektet vil kunne gi et grunnlag for mer presise intervensjoner overfor en høyrisikogruppe


Laste ned ppt "Etter selvmordsforsøket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google