Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfold Landskonferanse…… Trondheim 22-23 september 2011 Administrerende direktør Nils Kvernmo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfold Landskonferanse…… Trondheim 22-23 september 2011 Administrerende direktør Nils Kvernmo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfold Landskonferanse…… Trondheim 22-23 september 2011 Administrerende direktør Nils Kvernmo

2 St. Olavs Hospital – Universitetssykehus i toppklasse

3

4

5 De viktigste utfordringene Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetetjensten –Samhandlingsreformen Kilde: Strategi 2020, Helse Midt-Norge

6 HOVEDPROGRAM FORBEDRING Vi aksepterer utfordringsbildet i Strategi 2020 Muligheten ligger i evnen til å forbedre våre arbeidsprosesser Målet er mer effektive pasientforløp, bedre arbeidsfordeling med primærhelsetjenesten, bedre samhandling mellom sykehusets avdelinger, bedre samhandling mellom profesjoner og arbeidsgrupper internt i sykehuset, bedre styring av ressursbruken mot pasientbehovene, bedre styring av den faglige kvaliteten og riktigere prioritering. Redskapet er Hovedprogram Forbedring

7 HOVEDPROGRAM FORBEDRING Første gang i 2011 – revideres årlig Skal muliggjøre kvalitetsforbedring Skal muliggjøre årlig produktivitetsforbedring Revisjonsarbeidet konsentreres om: -universitetsklinikksfunksjonen -pasientsikkerhet og kvalitet -samhandlingsreformen -pasient og personallogistikk -lokalsykehusfunksjonen -akuttfunksjonen

8 Ansatte skaper innholdet

9 Være åpne for forskjellighet Hva tar vi med oss inn i møtet med andre mennesker? Fra OUS

10 Kravet til oss ”Helseforetaket skal sørge for at ansatte får innsikt i kulturforståelse og ferdigheter i kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer.” (styringskrav) Prosjekt ”Kulturforståelse og kommunikasjon” ved St. Olavs skal sikre bedre kulturforståelse. Målet er å sikre befolkningen et likeverdig helsetilbud gjennom å gi ansatte innsikt i kulturforståelse og ferdigheter i kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer.

11 Helhet – Likeverd – Respekt - Medbestemmelse


Laste ned ppt "Mangfold Landskonferanse…… Trondheim 22-23 september 2011 Administrerende direktør Nils Kvernmo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google