Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetets IT-virksomhet: Strategi, styring, organisering Presentasjon på USITs allmøte 9. september 2010 Lars Oftedal, IT-direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetets IT-virksomhet: Strategi, styring, organisering Presentasjon på USITs allmøte 9. september 2010 Lars Oftedal, IT-direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetets IT-virksomhet: Strategi, styring, organisering Presentasjon på USITs allmøte 9. september 2010 Lars Oftedal, IT-direktør

2 På 10 år har mye skjedd… UiO har endret seg IT har endret seg IT ved UiO har endret seg IT er med i de fleste arbeidsprosesser ved UiO

3 UiO 2020 IT i alle arbeidsprosesser, forskning og utdanning IT en konkurransefordel –IT-organisasjonen kan utgjøre forskjellen IT har et aktivt medansvar –Partnerskap, kunde/brukerfokus Må IT-organisasjonen, USIT endre seg?

4 Hvor er vi? IT ved UiO fungerer godt! IT-organisasjonen må få et medansvar IT-organisasjonen kan ta dette ansvaret Universitetsledelsen har gitt oss tillit Store muligheter – vi skal ta den!

5 Dette er større enn USIT Det neste året handler om hele IT- organisasjonen på UiO Vi skal skape en visjon og en strategi som skal gjøre oss til ett lag med felles mål (Sam)arbeidsformer og oppgaver skal vurderes Ledelse og styring av IT

6 Overordnet ledelse En samlet strategi for oppdragsvirksomheten Visjon og strategi for anvendelse av it kjernevirksomheten Forholdet mellom lokal og sentral it Ledelsesstruktur og strategiske funksjoner Intern organisering av USIT Interne rutiner, prosedyrer og oppgaver

7 Ny fase – vår fase! Rambøllrapporten er ”tatt til etterretning” U3 er historie Nå starter vi med blanke ark Vi skal ta steg for steg – med deres hjelp!

8 Føringer fra UiO-ledelsen? Ingenting er avgjort Rammebetingelser –Strategiske retning er styrt av UiOs strategi –USITs indre organisering er delegert til IT-direktøren

9 Hvem er med i kjernegruppen Hallgerd Benan leder arbeidet Christine F. Solbakken jobber med kommunikasjon for prosjektet Lars Oftedal, Bjørn Ness og Liv-Marit Davidsen Arbeidet startet 1. september

10 Universitetsdirektørens arbeidsgruppe Arbeidsgruppe som skal gi universitetsledelsen råd om hvordan IT ved UiO skal styres og organiseres Gruppa består av: –Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen –Dekan Knut Fægri –Viserektor Ragnhild Hennum –IT-direktøren er sekretær for gruppa, møte- og talerett! Arbeidsgruppen skal ikke se på USITs indre liv

11 Arbeidsform Mest mulig åpenhet Størst mulig involvering og inkludering Mest mulig aktivt oppsøkende og lyttende

12 Vi trenger deres innspill Hvordan? –Ta det gjerne i linja, så alle ledd er med –Og snakk med Hallgerd Mange kommer til å bli involvert etter hvert som prosjektet skrider fram –Delprosjekter –Ressursgrupper

13 Quick Wins! Har du en idé som kan bety rask gevinst for IT-organisasjonen, hele programmet eller ett av delprosjektene i elefanten? Ta kontakt med Hallgerd!

14 Kommunikasjon om prosjektet Gjennom linja https://www.usit.uio.no/it-dir/uio-it/ –Tidslinje –Prosjektplan og -mandat –Kommunikasjonsplan –Referater Vi vil også sende ut e-post ca. annenhver uke, med siste nytt og lenker til oppdaterte dokumenter Si fra dersom dere savner informasjon

15 Viktige meldinger Ingen skal sies opp Det kommer til å skje endringer Det vil by seg nye muligheter Mange oppgaver og funksjoner vil forbli de samme Du kan påvirke det som skjer

16 Den berømte fjæra… Vi ønsker oss en ryddig prosess!

17 Spørsmål?


Laste ned ppt "Universitetets IT-virksomhet: Strategi, styring, organisering Presentasjon på USITs allmøte 9. september 2010 Lars Oftedal, IT-direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google