Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USIT Budsjett 2013 - 2018. Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USIT Budsjett 2013 - 2018. Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3."— Utskrift av presentasjonen:

1 USIT Budsjett

2 Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3

3 Totalt for perioden USIT2013 til 2018 Rammestyrt aktivitet Øremerket aktivitet4 593 Grand total desember 2013Seksjonssjefmøte4

4 Oppdatert prognose desember 2013Seksjonssjefmøte5

5 Oppdatert prognose desember 2013Seksjonssjefmøte6 Årsverk2. tertial prognose Prognose nåAvvik 5001 Fast tilsatte219,7223,0-3, Midlertidig tilsatte - fastavlønnet16,918,0-1, Midlertidig tilsatte - bilagslønnet5,96,0-0,1 Sum242,4247,0-4,6

6 IT-drift, nov desember 2013Seksjonssjefmøte7

7 Regnskap nov 2013 IT-driftRegnskap nov 13Budsjett nov 13Avvik%-vis avvik Uavd IT drift % Sum overført % Sum inntekter % Sum frikjøp % Sum personalkostnader % Sum drift % Sum investeringer % Sum prosjektkostnader % Sum ,1 % 11. desember 2013Seksjonssjefmøte8

8 Virksomhetstjenester, nov desember 2013Seksjonssjefmøte9

9 Regnskap nov 2013 Regnskap nov 13Budsjett nov 13Avvik%-vis avvik Uavd virktjen ,6 % Sum overført ,0 % Sum inntekter ,0 % Sum frikjøp ,1 % Sum personalkostnader ,7 % Sum drift ,1 % Sum investeringer ,2 % Sum prosjektkostnader ,9 % Sum ,4 % 11. desember 2013Seksjonssjefmøte10

10 Underavd drift 11. desember 2013Seksjonssjefmøte11

11 Endring til budsjett 2014 Oppsummering2014 til 2014 Prisjustering Økning midlertidige Endringer faste årsverk + ltr Endring lønnskostnader Prisjustering tildeling TSD-midler Økning salgsinntekter Endring inntekter Konsulentkostnader Husleie Egenandel nye tildelinger Justering annum Frikjøp ansatt Frikjøp VoIP Reduksjon Otter investering Diverse3 000 Sum andre Sum endringer Prognose 2. tertial Budsjett desember 2013Seksjonssjefmøte12 Prisjusteringen kan sies å dekkes av prisjustering tildeling og økning salgsinntekter. Økning salgsinntekter omfatter både prisjustering og endring i volum. Endringer faste årsverk er 5 nye stillinger og en reduksjon på ca 3 åv pga diverse justeringer i lønnsbudsjettet (permisjoner, startdato...). 3 (+1?) TSD-stillinger dekkes av TSD-tildelingen på 4 mill. kr. Økningen i midlertidige dekkes ved at vi fjerner 3 mill. i konsulentkostnader som vi la inn i 2. tertial prognosearbeidet. Overskytende dekkes av reduksjonen i årsverk faste. Resterende dekkes av ledige TSD-midler. Resterende økninger i kostnader gjelder husleie, diverse endringer i annum o.a. Egenandel nye tildelinger var ikke med i forrige prognose.

12 Årsverk USIT 3501 Stabsfunksjoner og interne støttetjenester 3510 Underavdeling for IT drift 3520 Underavdeling for virksomhetstje nester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssys temerSum Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner - - Variabel lønn Øvrige personalkostnader Kostnad frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Refusjon frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Sum desember 2013Seksjonssjefmøte13

13 Årsverk USIT 3501 Stabsfunksjone r og interne støttetjenester 3510 Underavdeli ng for IT drift 3520 Underavdeling for virksomhetstje nester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssy stemerSum Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner - - Variabel lønn Øvrige personalkostnader Kostnad frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Refusjon frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Sum desember 2013Seksjonssjefmøte14

14 Årsverk endring USIT 3501 Stabsfunksjon er og interne støttetjeneste r 3510 Underavdeling for IT drift 3520 Underavdeli ng for virksomhets tjenester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonss ystemerSum Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Variabel lønn Øvrige personalkostnader Kostnad frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Refusjon frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Sum desember 2013Seksjonssjefmøte15

15 Langtidsbudsjett IT-drift2013 Bud2013 Prog2014 Bud2015 Bud2016 Bud2017 bud2018 bud Uavd IT drift Sum overført Sum inntekter Sum frikjøp Sum personalkostnader Sum drift Sum investeringer Sum prosjektkostnader Sum desember 2013Seksjonssjefmøte16

16 Underavd Virksomhetstjenester 11. desember 2013Seksjonssjefmøte17

17 Langtidsbudsjett 2013 Bud2013 Prog2014 Bud2015 Bud2016 Bud2017 bud2018 bud Uavd virktjen Sum overført Sum inntekter Sum frikjøp Sum personalkostnader Sum drift Sum investeringer Sum prosjektkostnader Sum desember 2013Seksjonssjefmøte18

18 Langtidsbudsjett SUN 11. desember 2013Seksjonssjefmøte19


Laste ned ppt "USIT Budsjett 2013 - 2018. Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google