Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USIT Budsjett 2013 - 2018. Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USIT Budsjett 2013 - 2018. Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3."— Utskrift av presentasjonen:

1 USIT Budsjett 2013 - 2018

2 Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3

3 Totalt for perioden USIT2013 til 2018 Rammestyrt aktivitet-3 438 Øremerket aktivitet4 593 Grand total1 155 11. desember 2013Seksjonssjefmøte4

4 Oppdatert prognose 2013 11. desember 2013Seksjonssjefmøte5

5 Oppdatert prognose 2013 11. desember 2013Seksjonssjefmøte6 Årsverk2. tertial prognose Prognose nåAvvik 5001 Fast tilsatte219,7223,0-3,3 5101 Midlertidig tilsatte - fastavlønnet16,918,0-1,1 5111 Midlertidig tilsatte - bilagslønnet5,96,0-0,1 Sum242,4247,0-4,6

6 IT-drift, nov 13 11. desember 2013Seksjonssjefmøte7

7 Regnskap nov 2013 IT-driftRegnskap nov 13Budsjett nov 13Avvik%-vis avvik 351000 Uavd IT drift 9 435 841 5 218 244 -4 217 597-81 % Sum overført -11 206 300 -0 % Sum inntekter -38 618 053 -43 593 439 -4 975 38611 % Sum frikjøp -1 407 346 -1 502 000 -94 6546 % Sum personalkostnader 67 529 323 69 017 668 1 488 3462 % Sum drift 25 880 793 30 637 151 4 756 35916 % Sum investeringer 1 993 269 10 063 350 8 070 08180 % Sum prosjektkostnader 11 909 038 8 953 950 -2 955 088-33 % Sum 65 516 565 67 588 624 2 072 0593,1 % 11. desember 2013Seksjonssjefmøte8

8 Virksomhetstjenester, nov 13 11. desember 2013Seksjonssjefmøte9

9 Regnskap nov 2013 Regnskap nov 13Budsjett nov 13Avvik%-vis avvik 352000 Uavd virktjen 516 642 855 209 338 56739,6 % Sum overført -3 686 000 -0,0 % Sum inntekter -36 057 962 -38 790 915 -2 732 9537,0 % Sum frikjøp -3 000 000 -3 575 000 -575 00016,1 % Sum personalkostnader 43 515 660 44 287 006 771 3451,7 % Sum drift 7 551 672 7 397 667 -154 005-2,1 % Sum investeringer 27 129 027 19 491 083 -7 637 944-39,2 % Sum prosjektkostnader 3 050 668 3 500 666 449 99812,9 % Sum 39 019 707 29 479 716 -9 539 991-32,4 % 11. desember 2013Seksjonssjefmøte10

10 Underavd drift 11. desember 2013Seksjonssjefmøte11

11 Endring til budsjett 2014 Oppsummering2014 til 2014 Prisjustering7 651 295 Økning midlertidige5 479 732 Endringer faste årsverk + ltr635 930 Endring lønnskostnader13 766 956 Prisjustering tildeling-3 285 000 TSD-midler-4 000 000 Økning salgsinntekter-5 276 181 Endring inntekter-12 561 181 Konsulentkostnader-3 000 000 Husleie412 000 Egenandel nye tildelinger894 000 Justering annum330 000 Frikjøp ansatt-825 000 Frikjøp VoIP-352 500 Reduksjon Otter investering-800 000 Diverse3 000 Sum andre-3 338 500 Sum endringer-2 132 725 Prognose 2. tertial-1 004 605 Budsjett 2014-3 137 329 11. desember 2013Seksjonssjefmøte12 Prisjusteringen kan sies å dekkes av prisjustering tildeling og økning salgsinntekter. Økning salgsinntekter omfatter både prisjustering og endring i volum. Endringer faste årsverk er 5 nye stillinger og en reduksjon på ca 3 åv pga diverse justeringer i lønnsbudsjettet (permisjoner, startdato...). 3 (+1?) TSD-stillinger dekkes av TSD-tildelingen på 4 mill. kr. Økningen i midlertidige dekkes ved at vi fjerner 3 mill. i konsulentkostnader som vi la inn i 2. tertial prognosearbeidet. Overskytende dekkes av reduksjonen i årsverk faste. Resterende dekkes av ledige TSD-midler. Resterende økninger i kostnader gjelder husleie, diverse endringer i annum o.a. Egenandel nye tildelinger var ikke med i forrige prognose.

12 Årsverk 2013 3500 USIT 3501 Stabsfunksjoner og interne støttetjenester 3510 Underavdeling for IT drift 3520 Underavdeling for virksomhetstje nester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssys temerSum Fast lønn 1 18 106 69 47 241 Feriepenger, AGA og pensjon - - - - - - Offentlige refusjoner - - Variabel lønn 0 4 1 1 6 Øvrige personalkostnader - - - 589 Kostnad frikjøp 3 0 3 589 Kostnad internt fin frikjøp 19 16 43 77 589 Refusjon frikjøp -4 -2 -7 -8 -0 -21 589 Refusjon internt fin frikjøp -19 -16 -43 -77 Sum -3 16 103 65 48 229 11. desember 2013Seksjonssjefmøte13

13 Årsverk 2014 3500 USIT 3501 Stabsfunksjone r og interne støttetjenester 3510 Underavdeli ng for IT drift 3520 Underavdeling for virksomhetstje nester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssy stemerSum Fast lønn -3 22 110 72 48 248 Feriepenger, AGA og pensjon - - - - - - Offentlige refusjoner - - Variabel lønn 0 3 1 1 5 Øvrige personalkostnader - - - 589 Kostnad frikjøp 2 0 2 589 Kostnad internt fin frikjøp 20 18 42 80 589 Refusjon frikjøp - -4 -5 -0 -10 589 Refusjon internt fin frikjøp -20 -18 -42 -80 Sum -3 21 108 69 49 244 11. desember 2013Seksjonssjefmøte14

14 Årsverk endring 2014 - 2013 3500 USIT 3501 Stabsfunksjon er og interne støttetjeneste r 3510 Underavdeling for IT drift 3520 Underavdeli ng for virksomhets tjenester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonss ystemerSum Fast lønn -4 4 3 3 1 7 Feriepenger, AGA og pensjon - - - - - - Offentlige refusjoner - - - - - - Variabel lønn - - - 1 - - Øvrige personalkostnader - - - - - - 589 Kostnad frikjøp - - - -2 - 589 Kostnad internt fin frikjøp - - 2 2 3 589 Refusjon frikjøp 4 1 3 3 - 11 589 Refusjon internt fin frikjøp - - -2 1 -3 Sum -0 4 5 4 1 15 11. desember 2013Seksjonssjefmøte15

15 Langtidsbudsjett IT-drift2013 Bud2013 Prog2014 Bud2015 Bud2016 Bud2017 bud2018 bud 351000 Uavd IT drift 4 445 938 5 183 603 4 354 346 Sum overført -11 206 300 - - - - - Sum inntekter -65 183 909 -64 355 425 -70 646 391 -65 949 641 Sum frikjøp -1 803 000 -1 333 000 Sum personalkostnader 75 784 474 74 387 824 79 860 392 77 000 907 76 274 513 75 478 945 74 711 694 Sum drift 34 976 892 30 500 393 28 191 805 27 691 805 Sum investeringer 10 978 200 9 896 057 8 380 000 5 880 000 Sum prosjektkostnader 13 430 925 17 895 458 19 575 608 17 915 858 Sum 61 423 221 60 968 610 68 382 760 65 560 275 64 833 881 64 038 313 63 271 062 11. desember 2013Seksjonssjefmøte16

16 Underavd Virksomhetstjenester 11. desember 2013Seksjonssjefmøte17

17 Langtidsbudsjett 2013 Bud2013 Prog2014 Bud2015 Bud2016 Bud2017 bud2018 bud 352000 Uavd virktjen 940 674 865 960 1 593 717 Sum overført -3 686 000 - - - - - Sum inntekter -50 695 498 -52 335 000 -34 007 500 -36 107 500 -34 007 500 Sum frikjøp -3 900 000 -3 490 000 -2 390 000 Sum personalkostnader 48 678 764 50 104 233 54 197 440 53 661 468 52 850 259 Sum drift 10 152 000 10 647 800 10 647 500 Sum investeringer 20 263 000 26 980 000 1 300 000 Sum prosjektkostnader 5 250 999 4 218 000 4 588 000 Sum 27 003 939 33 304 993 35 929 157 33 293 185 34 581 975 11. desember 2013Seksjonssjefmøte18

18 Langtidsbudsjett SUN 11. desember 2013Seksjonssjefmøte19


Laste ned ppt "USIT Budsjett 2013 - 2018. Langtidsbudsjett - foreløpig 11. desember 2013Seksjonssjefmøte3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google