Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USIT Budsjett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USIT Budsjett"— Utskrift av presentasjonen:

2 USIT Budsjett

3 Langtidsbudsjett - foreløpig
11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

4 Totalt for perioden USIT 2013 til 2018 Rammestyrt aktivitet -3 438
Øremerket aktivitet 4 593 Grand total 1 155 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

5 Oppdatert prognose 2013 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

6 Oppdatert prognose 2013 Årsverk 2. tertial prognose Prognose nå Avvik
5001 Fast tilsatte 219,7 223,0 -3,3 5101 Midlertidig tilsatte - fastavlønnet 16,9 18,0 -1,1 5111 Midlertidig tilsatte - bilagslønnet 5,9 6,0 -0,1 Sum 242,4 247,0 -4,6 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

7 IT-drift, nov 13 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

8 Regnskap nov 2013 IT-drift Regnskap nov 13 Budsjett nov 13 Avvik
%-vis avvik Uavd IT drift -81 % Sum overført - 0 % Sum inntekter 11 % Sum frikjøp 6 % Sum personalkostnader 2 % Sum drift 16 % Sum investeringer 80 % Sum prosjektkostnader -33 % Sum 3,1 % 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

9 Virksomhetstjenester, nov 13
11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

10 Regnskap nov 2013 Regnskap nov 13 Budsjett nov 13 Avvik %-vis avvik
Regnskap nov 13 Budsjett nov 13 Avvik %-vis avvik Uavd virktjen 39,6 % Sum overført - 0,0 % Sum inntekter 7,0 % Sum frikjøp 16,1 % Sum personalkostnader 1,7 % Sum drift -2,1 % Sum investeringer -39,2 % Sum prosjektkostnader 12,9 % Sum -32,4 % 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

11 Underavd drift 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

12 Endring til budsjett 2014 Oppsummering 2014 til 2014 Prisjustering
Økning midlertidige Endringer faste årsverk + ltr Endring lønnskostnader Prisjustering tildeling TSD-midler Økning salgsinntekter Endring inntekter Konsulentkostnader Husleie Egenandel nye tildelinger Justering annum Frikjøp ansatt Frikjøp VoIP Reduksjon Otter investering Diverse 3 000 Sum andre Sum endringer Prognose 2. tertial Budsjett 2014 Prisjusteringen kan sies å dekkes av prisjustering tildeling og økning salgsinntekter. Økning salgsinntekter omfatter både prisjustering og endring i volum. Endringer faste årsverk er 5 nye stillinger og en reduksjon på ca 3 åv pga diverse justeringer i lønnsbudsjettet (permisjoner, startdato...). 3 (+1?) TSD-stillinger dekkes av TSD-tildelingen på 4 mill. kr. Økningen i midlertidige dekkes ved at vi fjerner 3 mill. i konsulentkostnader som vi la inn i 2. tertial prognosearbeidet. Overskytende dekkes av reduksjonen i årsverk faste. Resterende dekkes av ledige TSD-midler. Resterende økninger i kostnader gjelder husleie, diverse endringer i annum o.a. Egenandel nye tildelinger var ikke med i forrige prognose. 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

13 Årsverk 2013 3500 USIT 3501 Stabsfunksjoner og interne støttetjenester
3500 USIT 3501 Stabsfunksjoner og interne støttetjenester 3510 Underavdeling for IT drift 3520 Underavdeling for virksomhetstjenester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer Sum Fast lønn 1 18 106 69 47 241 Feriepenger, AGA og pensjon - Offentlige refusjoner Variabel lønn 4 6 Øvrige personalkostnader 589 Kostnad frikjøp 3 589 Kostnad internt fin frikjøp 19 16 43 77 589 Refusjon frikjøp -4 -2 -7 -8 -0 -21 589 Refusjon internt fin frikjøp -19 -16 -43 -77 -3 103 65 48 229 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

14 Årsverk 2014 3500 USIT 3501 Stabsfunksjoner og interne støttetjenester
3500 USIT 3501 Stabsfunksjoner og interne støttetjenester 3510 Underavdeling for IT drift 3520 Underavdeling for virksomhetstjenester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer Sum Fast lønn -3 22 110 72 48 248 Feriepenger, AGA og pensjon - Offentlige refusjoner Variabel lønn 3 1 5 Øvrige personalkostnader 589 Kostnad frikjøp 2 589 Kostnad internt fin frikjøp 20 18 42 80 589 Refusjon frikjøp -1 -4 -5 -0 -10 589 Refusjon internt fin frikjøp -20 -18 -42 -80 21 108 69 49 244 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

15 Årsverk endring 3500 USIT 3501 Stabsfunksjoner og interne støttetjenester 3510 Underavdeling for IT drift 3520 Underavdeling for virksomhetstjenester 3551 Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer Sum Fast lønn -4 4 3 1 7 Feriepenger, AGA og pensjon - Offentlige refusjoner Variabel lønn -1 Øvrige personalkostnader 589 Kostnad frikjøp -2 589 Kostnad internt fin frikjøp 2 589 Refusjon frikjøp 11 589 Refusjon internt fin frikjøp -3 -0 5 15 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

16 Langtidsbudsjett IT-drift 2013 Bud 2013 Prog 2014 Bud 2015 Bud
Uavd IT drift Sum overført - Sum inntekter Sum frikjøp Sum personalkostnader Sum drift Sum investeringer Sum prosjektkostnader Sum 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

17 Underavd Virksomhetstjenester
11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

18 Langtidsbudsjett 2013 Bud 2013 Prog 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud
2013 Bud 2013 Prog 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 bud 2018 bud Uavd virktjen Sum overført - Sum inntekter Sum frikjøp Sum personalkostnader Sum drift Sum investeringer Sum prosjektkostnader Sum 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte

19 Langtidsbudsjett SUN 11. desember 2013 Seksjonssjefmøte


Laste ned ppt "USIT Budsjett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google