Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- fra ide til virkelighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- fra ide til virkelighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 - fra ide til virkelighet
Tangerudbakken Tangerudbakken - fra ide til virkelighet Per – Erik Torp Aashild Korsgaard Husbanken initiativtaker og mor til beboer

2 Utfordringer i prosjektet og løsninger
Tangerudbakken Bakgrunn Utfordringer i prosjektet og løsninger Bruken av boligsosiale virkemidler i Tangerudbakken Hvorfor Tangerudbakken? De pårørendes oppgaver og utfordringer Oppsummering – tips på veien

3 Tangerudbakken Bakgrunn

4 Ville alle involverte parter akseptere en slik løsning?
Tangerudbakken Utfordringer Tjenester Boligene Finansiering Ville alle involverte parter akseptere en slik løsning?

5 Tjenester Boligene Finansiering Tangerudbakken
- hvilke tjenester vil de fremtidige beboerne måtte motta fra kommunen? - hvordan skal kommunen kunne levere disse tjenestene? - hvilke kvaliteter må boligene inneholde for at den enkelte skal kunne bo og samt motta tjenester fra kommunen i hjemmet? - dekker utbyggers tilbud disse behovene og hva må endres? - hvordan skulle boligene organiseres? For å løse disse problemstillingene så innledet vi et arbeid hvor både kommunen ved helse og velferdsetaten, bydel XX, Husbanken region Oslo og ikke minst de pårørende var aktører - målet er at den enkelte skal eie sin egen bolig. Hvordan kan dette finansieres?

6 Metoden Tjenester Pårørende Bydel Boligene Pårørende Etat Utbygger
Finansiering Etat Husbanken For å løse disse problemstillingene så innledet vi et arbeid hvor både kommunen ved helse og velferdsetaten, bydel XX, Husbanken region Oslo og ikke minst de pårørende var aktører Ikke i seg selv noe nytt å danne arbeidsgrupper, men her deltok de pårørende og kommune i fellesskap…

7 Resultatene Tjenester Pårørende Bydel Boligene Pårørende Etat Utbygger
Finansiering Etat Husbanken En finansiering hvor man benytter: - prosjektrettet boligtilskudd - personrettet boligtilkudd - startlån - lån til borettslaget - bostøtte Kartlegging av den enkeltes behov Hvordan gi tjenester Nødvendig med en form for personalbase Tegnet om deler av bygget (innglassede inngangspartier, heis og individuelle tilpasninger) Minimale ekstra kostnader Avsatte 1 leilighet til fellesområde / personalbase Borettslag  OBOS For å løse disse problemstillingene så innledet vi et arbeid hvor både kommunen ved helse og velferdsetaten, bydel XX, Husbanken region Oslo og ikke minst de pårørende var aktører Ikke i seg selv noe nytt å danne arbeidsgrupper, men her deltok de pårørende og kommune i fellesskap…

8 Finansiering Totale byggekostnader 13.290.954,-
Pris pr leilighet ,- Finansiering borettslaget Fellesgjeld ,- Prosjektrettet boligtilskudd ,- Personrettet tilskudd ,- For å løse disse problemstillingene så innledet vi et arbeid hvor både kommunen ved helse og velferdsetaten, bydel XX, Husbanken region Oslo og ikke minst de pårørende var aktører Ikke i seg selv noe nytt å danne arbeidsgrupper, men her deltok de pårørende og kommune i fellesskap…

9 Finansiering Den enkelte beboer Andel fellesgjeld 1.074.735,-
Personrettet tilskudd ,- Utgifter Betjening av fellesgjeld ,- Fellesutgifter ,- Totalt ,- Inntekter Nettoinntekt pr mnd ,- Bostøtte ,- Total ,- Resultat: – = 7769,- For å løse disse problemstillingene så innledet vi et arbeid hvor både kommunen ved helse og velferdsetaten, bydel XX, Husbanken region Oslo og ikke minst de pårørende var aktører Ikke i seg selv noe nytt å danne arbeidsgrupper, men her deltok de pårørende og kommune i fellesskap…

10 JA! Aksepterte alle involverte parter en slik løsning?
Tangerudbakken Aksepterte alle involverte parter en slik løsning? JA! Gjennomførte en prosess som skapte en felles forståelse av prosjektets nytteverdi gjennom tett dialog fant løsninger som alle aktører fant tilfredsstillende

11 Tangerudbakken

12

13

14 Hvorfor Tangerudbakken? De pårørendes oppgaver og utfordringer

15 Rolle og ansvarsfordeling
Tangerudbakken Rolle og ansvarsfordeling Kommune Beboer / pårørende boligsøker konsulenter myndighetsutøver administrator rettighetshaver prosjekteier

16 Tangerudbakken Tips på veien…

17 Tangerudbakken Organiser prosessen!

18 Helse- og velferdsetaten
Aktørene Helse- og velferdsetaten Strategi Finans OBOS Megleroppgjør Husbanken Reg Øst Strategi Anders Elind Block Watne Bydel Stovner Utførerenheten Bydelsutvalg Bydelsdirektør Plan- og bygg Credinor Overformynderiet Pårørendegruppe Pårørende 1 Pårørende 2 Pårørende 3 Pårørende 4 Pårørende 5 Pårørende 6 Pårørende 7

19 Helse- og velferdsetaten
OBOS Helse- og velferdsetaten Megleroppgjør Strategi Finans Husbanken Anders Elind Block Watne Reg Øst Strategi Bydel Stovner Plan- og bygg Utførerenheten Credinor Bydelsutvalg Overformynderiet Bydelsdirektør Pårørendegruppe Pårørende 1 Pårørende 2 Pårørende 3 Pårørende 4 Pårørende 5 Pårørende 6 Pårørende 7

20 Helse- og velferdsetaten
OBOS Helse- og velferdsetaten Megleroppgjør Strategi Finans Husbanken Anders Elind Block Watne Reg Øst Strategi Bydel Stovner Plan- og bygg Utførerenheten Credinor Bydelsutvalg Overformynderiet Bydelsdirektør Pårørendegruppe Pårørende 1 Pårørende 2 Pårørende 3 Pårørende 4 Pårørende 5 Pårørende 6 Pårørende 7

21 Vurder fordeler / ulemper nøye
Tangerudbakken Vurder fordeler / ulemper nøye

22 Samarbeid med kommunen!
Tangerudbakken Samarbeid med kommunen!


Laste ned ppt "- fra ide til virkelighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google