Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter Øivind Gammelmo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter Øivind Gammelmo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter
Øivind Gammelmo

2 The World Conservation Union (IUCN) The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources Den nye norske rødlista skal baseres på IUCN’s kriterier Første ”revisjon” innen utgangen av 2006 Neste revisjon i løpet av 2010

3 Rødlisting – en prognose for risikoen for å dø ut
Risiko for å dø ut 100% CR - Akutt truet 50% EN – Sterkt truet VU - Sårbar 2006 2056 2106 År

4 Kategoriene Regionalt utdødd (RE)
Kritisk truet (CE): 50% sannsynlighet for utdøing innen 10 år eller 3 generasjoner Sterkt truet (EN): 20% sannsynlighet for utdøing innen 20 år eller 5 generasjoner Sårbar (VU): 10% sannsynlighet for utdøing innen 100 år Nær truet (NT): kvalifiserer ikke til noen av de overstående kriterier nå, men er nær eller vil trolig i nær fremtid kvalifisere for en av de overstående kategoriene, 5% sannsynlighet for utdøing innen 100 år

5 Utdødd i vill tillstand – EW
Utdødd – EX (Extinct) Utdødd i vill tillstand – EW Kritisk truet – CR (Critically Endangered) Direkte truet - EN (Endangered) Sårbar – VU (Vulnerable) Rødlistearter Kunnskapsbrist – DD (Data Deficient) Bedømmes ikke – NE (Not Evaluated) Truete Ikke vurderbar NA (Not Applicable) [Listes ikke] Nær truet – NT (Near Threatened) Livskraftig – LC (Least Concern) [Listes ikke]

6 Hvilke arter/arealer skal inkluderes
Norge (med Svalbard som separate lister for enkelte grupper) Norsk økonomisk sone (200 nautiske mil) Alle arter som er etablert reproduserende i Norge Arter der >2% av global bestand bruker Norske arealer i viktige deler av sin livssyklus Arter som er innført etter 1800 ekskluderes Underarter/bestander kan bedømmes, men vil bli presentert i en egen sammenstilling

7 Hvor stor er utfordringen?
Vel kjente arter i Norge Gruppene som inkluderes nå omfatter vel av disse artene Stor kunnskapsmangel om forekomst og pågående bestandsendringer for svært mye av dette

8 Hva kan vi gjøre? Ca 20 ekspertgrupper er etablert
Det gjøres utvalg også for inkluderte artsgrupper Rødlisting er en kontinuerlig prosess, 2006 er bare første stopp på veien Kunnskapsbrist må synliggjøres

9 Artsgrupper som vurderes nå
Karplanter Moser Sopp Lav Biller Nebbmunner Årevinger, rettvinger, saksedyr, kakerlakker Sommerfugler Mudderfluer, kamelhalsfluer, nettvinger Blomsterfluer Tovinger Edderkopper Terrestre leddyr Landsnegl og meitemark Pattedyr Fugl Invertebrater i ferskvann Ferskvannsfisk Amfibier og krypdyr Makro-alger marine & limniske Marine fisk Svamper, koraller, ribbemaneter og havbørstemark Bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og havedderkopper

10 Datagrunnlag? Vurderinger kan baseres på: Dokumentasjon:
Estimated (statistiske analyser) Projected (ekstrapolert til framtid) Inferred (basert på indirekte evidens) Suspected (antagelser) Dokumentasjon: Sannsynliggjøring av konklusjon Beskrivelse av bakgrunnsinformasjon

11 Slutninger basert på indirekte evidens.
Vil være tilfelle for de aller fleste arter (både nå og i overskuelig framtid) Vil ofte måtte baseres på: Kunnskap om artens habitatbruk Kunnskap om forekomst av relevant habitat Kunnskap om endringer for relevant habitat

12 Hjelpemidler RødlisteBasen, database med web basert, inkludert arealberegningsverktøy SharePoint (kommunikasjonsverktøy) Støtteinformasjon (arealforekomster, arealendringer, arealpåvirkning, standard klimascenario, etc.)

13

14

15 Verdien av rødlisteartene (1)
En rødliste etter IUCN’s kriterier er en prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge, verken mer eller mindre Det er derfor ikke nødvendigvis en liste som i seg selv gir direkte forvaltningsmessige prioriteringer

16 Verdien av rødlisteartene (2)
Artene som nå blir ført opp på lista er truet! Kriteriene gir dokumentasjon! Lista kan etterprøves! Konklusjon: Rødlisteartene vil ha stor verdi i forvaltningssammenheng fordi de er dokumentert truet og fordi Norge skal stoppe tapet av biologisk mangfold.

17

18

19


Laste ned ppt "Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter Øivind Gammelmo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google