Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010

2 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hvordan blir klimaet? Klimascenarier for norsk Arktis frem mot 2100 I.Hanssen-Bauer og E.F ø rland, met.no Hvordan blir klimaet? Klimascenarier for norsk Arktis frem mot 2100 I.Hanssen-Bauer og E.F ø rland, met.no NorACIA regional klimamodell Usikkerhet Lufttemperatur og nedbør Snøsesong og vekstsesong Vind og bølger Hav-temperatur, -nivå, pH

3 HIRHAM-II: ● Romlig oppløsning i bakkenivå: 24x24 km ● Vertikal oppløsning: 31 nivå Andre forbedringer i forhold til HIRHAM-I: ● Nytt tidsintegrasjons- skjema ● nytt skjema for pådriv i grenselaget ● forbedret prosess- beskrivelse, jord- temp. og fuktighet ● forbedret snømodell Regional klimamodell, NorACIA:

4 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Beregnet endring 1961-90 til 2071-2100 Beregnet endring 1961-90 til 2071-2100 Temperatur Nedbør

5 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Beregnet endring, snøfall - vinter

6 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Statistisk nedskalering, vinter-temperatur, Svalbard lufthavn, 44 globale projeksjoner, A1B. Benestad, 2005

7 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Grunnlag for NOU-klimatilpasning: Over 70 temperatur-fremskrivninger Over 20 nedbør-fremskrivninger Beregnet på regionbasis ”Middels fremskrivning”: Gjennomsnitt ”Høy fremskrivningen”: 90-persentil ”Lav fremskrivningen”: 10-persentil

8 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Temperatur - fremskrivninger Finnmarksvidda,… Årsmiddel3.1 til 5.2 (4.2) Vinter3.6 til 7.1 (5.3) Vår3.0 til 5.8 (4.3) Sommer1.7 til 4.0 (2.8) Høst2.9 til 5.5 (4.1) Nordland/Troms, 2100, o C Årsmiddel 2.3 til 4.6 (3.4) Vinter 2.7 til 6.0 (4.2) Vår 2.6 til 5.2 (3,8) Sommer 1.3 til 3.3 (2,2) Høst 2.3 til 4.5 (3,4) Hanssen-Bauer m. fl. 2009 Varanger, 2100, o C Årsmiddel3.0 til 5.4 (4.2) Vinter3.0 til 7.3 (5.2) Vår3.3 til 6.4 (4.7) Sommer1.7 til 4.0 (2.9) Høst2.6 til 5.2 (4.0)

9 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hanssen-Bauer m. fl. 2009

10 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hanssen-Bauer m. fl. 2009

11 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hanssen-Bauer m. fl. 2009

12 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Eksempelprojeksjoner, Vekstsesong NorACIA, M-B2 Ytre strøk: +1-2 mnd. Indre str ø k: +2-3 mnd. H-A2

13 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Nedbør - fremskrivninger Finnmarksvidda, 2100, % Årsnedbør + 5 til +25 (+17) Vinter 0 til +35 (+16) Vår + 5 til +40 (+16) Sommer + 5 til +20 (+13) Høst +10 til +40 (+23) H å logaland, 2100, % Årsnedbør + 5 til +40 (+19) Vinter -10 til +40 (+13) V å r 0 til +60 (+17) Sommer+10 til +30 (+19) H ø st+10 til +45 (+26) Hanssen-Bauer m. fl. 2009 Varanger, 2100, % Årsnedbør 0 til +30 (+15) Vinter -10 til +45 (+13) Vår -5 til +45 (+9) Sommer 0 til +30 (+18) Høst+10 til +30 (+21)

14 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hanssen-Bauer m. fl. 2009

15 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hanssen-Bauer m. fl. 2009

16 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Eksempelprojeksjon NorACIA-B2, Snøsesongens lengde Indre strøk: minus 1 mnd. Ytre strøk: minus 2-3 mnd. 1961-1990 2071-2100

17 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Eksempelprojeksjon NorACIA-B2, Årlig maks. snødybde Indre strøk: minus 5–10 % Ytre strøk: minus 30-60 % 1961-1990 2071-2100

18 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Stor døgnnedbør, a) hyppighet, b) mengde a)Varanger, 2100 (rel.) Å rlig 1.3 til 2.5 (2.0) Vinter 1.4 til 4.5 (2.9) Vår 1.4 til 2.1 (1.9) Sommer 0.9 til 2.5 (1.8) Høst 1.5 til 3.1 (2.3) b)Varanger, 2100, % Årlig + 8 til +35 (+26) Vinter + 4 til +44 (+26) Vår + 9 til +32 (+21) Sommer - 5 til +43 (+22) Høst+11 til +41 (+27) Hanssen-Bauer m. fl. 2009

19 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Høy vindhastighet – 8 fremskrivninger 1-års returverdi5-års returverdi Haugen & Iversen, 2008

20 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Beregnet økning i høyden av ekstreme bølger Norske farvann: Sign. økning kun i Skagerak (og Barentshavet) Debernard & Røed, 2008

21 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Forsuring av havet Skyldes i hovedsak økte CO 2 -utslipp Observert siste 100 år: - 0.1 pH-enh. (Raven m. fl. 2005) Beregnet i norske farvann til 2100: -0.5 pH enh. (Steinacker m. fl. 2009)

22 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Beregnet oppvarming i havoverflaten, 65 år HøstVår Melsom m. fl. 2009

23 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Estimert havstigning (cm) langs Norskekysten i løpet av dette århundre (usikkerhet -20 til +35 cm) Drange m. fl. 2007

24 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Oppsummering Varmere til lands og til vanns Varmere til lands og til vanns Mer nedb ø r – flere dager med mye nedb ø r Mer nedb ø r – flere dager med mye nedb ø r Kortere sn ø sesong – lengre vekstsesong Kortere sn ø sesong – lengre vekstsesong Kanskje flere sterke stormer?? Kanskje flere sterke stormer?? Ø kt havniv åØ kt havniv å Store regionale forskjeller Store regionale forskjeller

25 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Problemer / kunnskapshull Generelt: Ekstremer / korttidsverdier Variable: Vind, skyer, strøm, sjøis Få nedskaleringer i høy-Arktis og i havet Tilbakekoblinger: CO 2 ? Metan ?? Vi har kommet videre siden ACIA, men det fortsatt mange spennende oppgaver å ta fatt på!


Laste ned ppt "Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google