Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Masse- og energioverføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Masse- og energioverføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Masse- og energioverføring - Del 2 Helge Brattebø

2 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 2 Eks. 3: Støvplager i Prinsensgate Beregn hvordan luftkonsentrasjonen av asfaltstøv vil øke med tiden i Prinsensgate, forutsatt at luftutskiftingen er 0,5 m/s i gatens lengderetning.

3 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 3 Eks. 3 …. fortsatt …. Har nå angitt konsentrasjonsendringen i forhold til avstanden til en metningskonsentrasjon C  etter lang tids kjørebelastning

4 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 4 Eks. 3 …. fortsatt …. Nå er det klart for å sette inn tall …..(hvis du orker….)

5 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 5 Eks. 3 …. fortsatt …. Det går frem at konsentrasjonen av støv (mg/m 3 ) i luften over Prinsensgate raskt stiger og flater ut mot høye verdier Situasjonen vil være mye bedre om vindhastigheten øker Tallene er fiktive og må derfor ikke tas for bokstavelig

6 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 6 Energibalanse og energiinnhold Stoffets entalpi (H) ved et gitt trykk (P) og volum (V) Et stoffs totale energi er summen av dets indre energi, kinetiske energi og potensielle energi Når en prosess skjer uten volumendring er forholdet mellom indre energi og temperatur gitt ved denne likningen (c v = spesifikk varmekap.) Når en prosess skjer uten trykkendring er forholdet mellom entalpi og temperatur gitt ved denne likningen (c p = spesifikk varmekap.) For faste stoffer og væsker er c v = c p = c og  U =  H. Likningen gir energiendringen hos en masse m som gis en temperaturendring  T Total energiflyt over systemgrensen som varme eller arbeid Total energi av masse som tilføres systemet Total energi av masse som forlater systemet Netto endring av energi i systemet + +=

7 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 7 Varmemaskinen og tapt arbeid Det tapte arbeid kan aldri unngås, men kan minimeres Varmelærens 2. lov tilsier at energi (og materie) av høy kvalitet vil spres til omgivelsene som energi (og materie) av lavere kvalitet Carnot (1.39)

8 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 8 Eks. 4: Virkningsgraden i et industrianlegg De ”tunge” prosessene i industrien er i stor grad basert på varmemaskiner i en eller annen form Virkningsgraden i slike prosesser blir dermed ganske utslagsgivende for industriens effektivitet samlet sett La oss for enkelthets skyld studere et kullfyrt varmekraftverk:

9 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 9 Systemet ferdig utregnet (eks. 1.11 i boka) Utgangspunktet er levering av 1 kWh elektrisitet Produserer avfallsvarme lik 1,91 kWh i kjølevann, resten i gass Genererer utslipp av 1,026 kg CO 2 -ekv., samt svovel og aske Bunnaske: 13,5 g Kjølevann: 6120 kJ (=1,91 kWt) Flyveaske: 31,26 g aske; 7,6 gS 3 kWt=10800 kJ = 450 g kull, som inneholder: 280 gC, 45 g aske, 9 gS El.: 1 kWt=3600 kJ 280 gC 31,5 g flyveaske 9 gS 280 gC (1026 gCO 2 ) 0,14 g flyveaske 1,4 gS (2.8 g SO 2 )

10 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 10 Varmeledning og varmestråling Varmetapet er lineært økende med temperaturgradienten Tapet avtar lineært med isolasjonens varmeoverføringsresistens q = varmestrøm gjennom veggen (W) A = veggarealet (m 2 ) T i = lufttemperaturen inne i rommet ( o C) T 0 = lufttemperaturen ute ( o C) R = varmemotstand (m 2 - o C/W)

11 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 11 Eks. 5: Isolering av tak i hus Besparelser ved ekstra isolasjon i hus? (økonomi og CO 2 - utslipp) Forutsetter: 250 m2 takflate, 8 mnd. fyringssesong (5840 timer). Investering i ekstra isolasjon Kr. 10.000,- som øker R fra 2 til 4 (m 2 - o C/W),  T snitt = 20 o C, El-kostnaden = 0,5 kr/kWh 1 million hus vil spare 7,3 milliarder kWh, som tilsvarer et kraftverk med installert effekt lik 1250 MW e kraftverk !

12 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 12 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk ”Masse- og energioverføring” Frivillig øving Nr. 1 gir ytterligere trening i dette stoffet. Øvingen med løsningsforslag legges på nettsidene i faget.


Laste ned ppt "SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Masse- og energioverføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google