Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag Rudshøgda 19. september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag Rudshøgda 19. september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag Rudshøgda 19. september 2009
Håndbok Foredrag Rudshøgda 19. september 2009 Hvordan ”selge” Rotary Rotarys regelverk og praktisk gjennomføring av medlemsopptak Finn Egil Sandmo Klubbens lederplan

2 Plan for gjennomføring
Litt bakgrunnsstoff Hvordan ”selge” Rotary Formell rekrutteringsprosess Uformell rekrutteringsprosess

3 Plan for gjennomføring
Litt bakgrunnsstoff Hvordan ”selge” Rotary Formell rekrutteringsprosess Uformell rekrutteringsprosess

4 Utfordring Kampen om folks fritid tilspisser seg
Organisasjon av vår type viser synkende medlemstall. Hvorfor? Internasjonalisering, sekularisering Moderne mennesker - Begge er utearbeidende - tidspress - effektivisering i arbeidslivet De vi rekrutterer fra er allerede travle mennesker - ressurspersoner Arbeidstid – hele døgnet Kampen om folks fritid tilspisser seg

5 Sitat ”Vår fortsatte suksess er avhengig av hvordan den enkelte broder opplever Ordenen og dens kultur og dens ledelse. Det dreier som om nærvær, samtale og sosial kvalitet, følelsen å bli satt pris på og være tatt inn i fellesskapet i en organisasjon som er tilpasset vår tid” FRIMURERbladet Nr

6 Plan for gjennomføring
Litt bakgrunnsstoff Hvordan ”selge” Rotary Formell rekrutteringsprosess Uformell rekrutteringsprosess

7 Hvordan ”selge” Rotary
Hvorfor er jeg medlem i Rotary. Samhold med svært engasjerte og interessante rotarianere. Ressurspersoner – arena for å treffe Sosiale arrangementer og tid sammen før og etter møter (Husorkester) Lærer stadig nye ting av medlemmer (Egoforedrag, yrkesforedrag, bedriftsbesøk, 3 minuttene) Internasjonale prosjekter – RF virkeområde. Spes nevne Tyrkiaprosjektet i egen klubb, Poliopluss) Samfunnprosjekter. Stolt av lokale prosjekter som Bautaen over falne, Tilskudd til ungdom og ikke minst utvekslingsprogrammet til Rotary Flott og ha en arena for å diskutere moral og etikk – vi kan dele erfaringer og gjøre hverandre gode Flott av å være med i en aktiv klubb

8 Klubbens nye komité-struktur*
Håndbok Klubbens nye komité-struktur* President Finn Egil Visepresident Oddbjørn Administrasjon Styre Den nya klubbkommittéstrukturen ersätter den tidigare rekommenderade kommittéstrukturen som hade 18 klubbkommittéer: De 5 ständiga klubbkommittéerna är: Klubbadministration – inriktar sig på att effektivt handha klubben. PR – utvecklar och genomför planer för att informera allmänheten om Rotary och gör PR för klubbens serviceprojekt och aktiviteter. Medlemskap – utvecklar och genomför en omfattande plan för att rekrytera och behålla medlemmar. Serviceprojekt – utvecklar och genomför utbildningsinriktade, humanitära och yrkesinriktade projekt som tillgodoser behov i närsamhället och i samhällen i andra länder. Rotary Foundation – utvecklar och genomför planer för att stödja Rotary Foundation ekonomiskt och genom medverkan i programmen. Ytterligare kommittéer kan tillsättas varje år efter behov. Inom ramen för Klubbens ledarskapsplan tas hänsyn till att säkra kontinuiteten när utnämningar görs till de olika kommittéerna. Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- Programmer Administrasjon Birgitta Tone Ronald Rune Berit Klubbens lederplan

9 Service Above Self Aktive klubber: Klubbens lederplan
Håndbok Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom-fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere En effektiv rotaryklubb Bibehåller och/eller ökar sin medlemsbas - Genomför framgångsrika projekt som inriktas på behov på hemorten och i samhällen i andra länder - Stödjer Rotary Foundation ekonomiskt och genom att medverka i programmen - Utbildar ledare med kapacitet att tjäna Rotary ovanför klubbnivån. Klubbens lederplan Service Above Self Klubbens lederplan

10 Service Above Self Aktive klubber:
Håndbok Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom-fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Vi må sørge for å rekruttere medlemmer som kan bidra til aktive klubber !!!!!!!! En effektiv rotaryklubb Bibehåller och/eller ökar sin medlemsbas - Genomför framgångsrika projekt som inriktas på behov på hemorten och i samhällen i andra länder - Stödjer Rotary Foundation ekonomiskt och genom att medverka i programmen - Utbildar ledare med kapacitet att tjäna Rotary ovanför klubbnivån. Klubbens lederplan Service Above Self Klubbens lederplan

11 Plan for gjennomføring
Litt bakgrunnsstoff Hvordan ”selge” Rotary Formell rekrutteringsprosess Uformell rekrutteringsprosess

12 Medlemsopptak - regelverk

13 Håndbok Hvem kan bli medlem ? Klubbens lederplan

14 Voksne med god karakter og anseelse i sitt yrke.
Håndbok Voksne med god karakter og anseelse i sitt yrke. Ha ledende eller selvstendig stilling. Være aktivt virksom innen yrke/klassifikasjon. Arbeids- eller bosted innen klubbens område. Klubbens lederplan

15 Prosedyre for nye medlemmer (Iht. Art.13 i normalvedtektene)
Håndbok Prosedyre for nye medlemmer (Iht. Art.13 i normalvedtektene) Skriftlig forslag til styret Styret godtar eller avviser innen 30 dager Kandidaten informeres og gir tillatelse til at navnet kunngjøres i klubben. Det gis 7 dagers frist til innvendinger Kandidaten tas opp etter å ha betalt innmeldingsavgiften Klubbens lederplan

16 Strategi for medlemsutvikling Hva vil vi med klubben ?
Håndbok Strategi for medlemsutvikling Hva vil vi med klubben ? Klubbens lederplan

17 Gjenspeile lokalsamfunnet
Håndbok Gjenspeile lokalsamfunnet Yrke Alder Kjønn Religion Etnisk tilhørighet Klubbens lederplan

18 Plan for gjennomføring
Litt bakgrunnsstoff Hvordan ”selge” Rotary Formell rekrutteringsprosess Uformell rekrutteringsprosess

19 Medlemsopptak – uformell måte
Eksempel på hvordan jeg ble rekruttert av en som ble Guvernør i D 2300 og nå er medlem av medlemsutviklings komiteen til D 2300

20 Medlemsopptak – uformell måte
Eksempel på hvordan jeg ble rekruttert av en som ble Guvernør i D 2300 og nå er medlem av medlemsutviklings komiteen til D 2300 Jens Petter ”solgte” Rotary Jens Petter gjorde meg nysgjerrig Jens Petter informerte om en Aktiv klubb Jens Petter informerte om formell prosess Han lovet meg aldri opptak

21 Spørsmål Still spørsmål


Laste ned ppt "Foredrag Rudshøgda 19. september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google