Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary D 2305 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2305 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary D 2305 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2305 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary D 2305 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2305 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305

2 Rotary D 2305 Introduksjon til Rotary- mål Distriktet vil utvikle et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer Kurset skal gi:  Gode kunnskaper om Rotary gir - som igjen gir meningsfylt medlemskap  Generell informasjon om Rotary

3 Rotary D 2305 Litt historikk Om Rotary og Rotarys organisasjon Rotaract Klassifikasjonsprinsippet Rotary Foundation - RF Rotary på "web" Litt om økonomi Innhold

4 Rotary D 2305 Kalyan Banerjee RI-President 2011-2012

5 Rotary D 2305 Hva er ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL er en sammenslutning av alle Rotaryklubber i verden. ROTARY INTERNATIONAL er en verdens- omspennende organisasjon av ledere i yrkes- og næringsliv som yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn.

6 Rotary D 2305 Litt historikk ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922

7 Rotary D 2305 Rotarianere i verden og i Norge Ca. 1,21 mill. rotarianere i 32.462 klubber i 168 land  140.000 kvinnelige rotarianere (ca. 11,5%)  2.000 klubber m/kvinnelig president I Norge ca. 12.200 rotarianere i 323 klubber med 6 distrikter  C. 1880 kvinnelige rotarianere (ca. 15%; første i 1989) I Norden ca. 70.000 rotarianere D-2305 ca. 2000 medlemmer i 56 klubber

8 Rotary D 2305 Rotaryhjulet Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull 24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke) Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

9 Rotary D 2305 Rotarys motto  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Oppsto i 1911, dagens form er fra 1989  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier Service above selves

10 Rotary D 2305 Rotarys formål  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre  Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet  Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv  Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

11 Rotary D 2305 4 spørsmålsprøven 4 spørsmålsprøven om saker vi tenker, sier og gjør Er det sant? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Lansert 1932 under depresjonen i USA (H. J. Taylor) Ledetråd for å sette fokus på høy kvalitet og ærlig handel i forfatterens firma

12 Rotary D 2305 Klassifikasjonsprinsippet Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter. Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

13 Rotary D 2305 Rotaract Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser. Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom 18-30 år. Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle RTC) Rotaract har ca. 173.000 medlemmer i over 7.500 land. Det er 13 klubber i Norge To klubber i D-2305, Borgund og Lillehammer Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary

14 Rotary D 2305 Distrikt 2305 Omfatter  Hedmark  Oppland  Sunnmøre og Romsdalen  Eda i Sverige 56 klubber ca. 2000 medlemmer Guvernør 2011-2012  Einar Dreveklepp

15 Rotary D 2305 Klubbens lederplan Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

16 Rotary D 2305 Komitéstruktur Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernører Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

17 Rotary D 2305 Rotary Foundation RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph RF er Rotarys "flaggskip" RF finansierer Rotarys stipendieordninger, utvekslingsprogrammet GSE og humanitære prosjekter RF fordeler ca USD 100 mill hvert år Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  Matching Grants  Individual Grants  3H – Health, Hunger and Humanity grants (humanitært hjelpeprogram)  Rotary Volunteers  GSE (Group Study Exchange)  Rotary World Peace Fellowship

18 Rotary D 2305 Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet GSE GSE – Group Study Exchange  4 – 6 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv  Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn  Reiser fra rotarydistrikt i et land til et distrikt i annet land med gjenvisitt  Ledes av erfaren rotarianer  Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt

19 Rotary D 2305 Andre program, stipendier etc. RYLA – Rotary Youth Leadership Award –Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år –3 – 4 dagers internatkurs (week-end) Internasjonal ungdomsutveksling –Et års gjensidig utveksling av ungdom (gymnasiaster)

20 Rotary D 2305 Andre program, stipendier etc. (forts) Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer Aldersgruppe 18 – 28 år

21 Rotary D 2305 Rotaryhåndboken Innhold  Huskeliste for styret  Norske rotarydistrikter  Norsk Rotary Forum (NORFO)  Kontaktpersoner for rotaryaktiviteter  Kvinner i Rotary  Inner Wheel  Handicamp  Div. praktiske opplysninger  Historikk  Klubbens oppbygging og virksomhet tjenestegrenene  Stipendier  Klubb- og medlemsoversikt ("matrikkelen")

22 Rotary D 2305 Rotary på web Rotary International : rotary.org Rotary i Norge: rotary.no D-2305: d2305.rotary.no

23 Rotary D 2305 Kildehenvisning Norsk Rotaryhåndbok (Lastes ned fra NORFO hjemmeside) Internett: –www.rotary.com. Rotary internasjonal hjemmeside –www.rotary. no. NORFO hjemmeside –www.d2305.rotary.no D-2305 hjemmeside Rotary Norden, div. artikler og notiser ”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering

24 Rotary D 2305 Et bedre Rotary og Bedre Rotarianere


Laste ned ppt "Rotary D 2305 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2305 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google