Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2300 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Jens Petter Aalborg for D-2300.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2300 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Jens Petter Aalborg for D-2300."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2300 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Jens Petter Aalborg for D-2300

2 Introduksjon til Rotary- mål Distriktet vil utvikle et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer Kurset skal gi: Gode kunnskaper om Rotary gir meningsfylt medlemskap  Generell informasjon om Rotary

3 Ray Klinginsmith RI- President 2010- 2011

4 Litt historikk Om Rotary og Rotarys organisasjon Rotaract Klassifikasjonsprinsippet Rotary Foundation - RF Rotary på "web" Innhold

5 Kildehenvisning Norsk Rotaryhåndbok Internett: Hjemmesidene til RI, RF, NORFO, D2300, Rotaract Norge Div. informasjon fra Rotary distrikt 2300 Rotary Norden, div. artikler og notiser ”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering

6 Hva er ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL er en sammenslutning av alle rotaryklubber i verden. ROTARY INTERNATIONAL er en verdensomspennende organisasjon av ledere i yrkes- og næringsliv som yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn.

7 Litt historikk ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922

8 Rotarianere i verden og i Norge Ca. 1,21 mill. rotarianere i 32.462 klubber i 168 land  140.000 kvinnelige rotarianere (ca. 11,5%)  2.000 klubber m/kvinnelig president I Norge ca. 12.600 rotarianere i 327 klubber med 7 distrikter  C. 1500 kvinnelige rotarianere (ca. 11%; første i 1989) I Norden ca. 70.000 rotarianere D-2300 ca. 1200 medlemmer i 35 klubber

9 Rotaryhjulet Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull 24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke) Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

10 Rotarys motto Service above selfService above self  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Oppsto i 1911, dagens form er fra 1989  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier

11 Rotarys formål  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre  Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet  Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv  Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

12 4 spørsmålsprøven 4 spørsmålsprøven om saker vi tenker, sier og gjør Er det sant? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Lansert 1932 under depresjonen i USA (H. J. Taylor) Ledetråd for å sette fokus på høy kvalitet og ærlig handel i forfatterens firma

13 Klassifikasjonsprinsippet Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter. Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

14 Rotaract Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser. Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom 18-30 år. Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle RTC) Rotaract har ca. 173.000 medlemmer i over 7.500 land. Det er 15 klubber i Norge, en i D2260 (Kolbotn) Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary

15 Distrikt 2300 Omfatter  Hedmark  Oppland)  Eda i Sverige 35 klubber ca. 1200 medlemmer Guvernør 2010- 2011  Ole A. Gillebo, Moelv RK

16 Klubbens lederplan Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

17 Anbefalt komitéstruktur Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernører Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

18 Rotary Foundation RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph RF er Rotarys "flaggskip" RF finansierer Rotarys stipendieordninger, utvekslingsprogrammet GSE og humanitære prosjekter RF fordeler ca USD 100 mill hvert år Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  Matching Grants  Individual Grants  3H – Health, Hunger and Humanity grants (humanitært hjelpeprogram)  Rotary Volunteers  GSE (Group Study Exchange)  Rotary World Peace Fellowship

19 Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet GSE GSE – Group Study Exchange  4 – 6 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv  Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn  Reiser fra rotarydistrikt i et land til et distrikt i annet land med gjenvisitt  Ledes av erfaren rotarianer  Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt

20 Andre program, stipendier etc. RYLA – Rotary Youth Leadership Award –Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år –3 – 4 dagers internatkurs (week-end) Internasjonal ungdomsutveksling –Et års gjensidig utveksling av ungdom (gymnasiaster)

21 Andre program, stipendier etc. (forts) Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer 18 – 28 år på Haraldvangen

22 Rotaryhåndboken Innhold  Huskeliste for styret  Norske rotarydistrikter  Norsk Rotary Forum (NORFO)  Kontaktpersoner for rotaryaktiviteter  Kvinner i Rotary  Inner Wheel  Handicamp  Div. praktiske opplysninger  Historikk  Klubbens oppbygging og virksomhet tjenestegrenene  Stipendier  Klubb- og medlemsoversikt ("matrikkelen")

23 Rotary på web Rotary International : rotary.org Rotary i Norge: rotary.no D-2300: d-2300rotary.no

24 Et bedre Rotary og Bedre Rotarianere


Laste ned ppt "Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2300 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Jens Petter Aalborg for D-2300."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google