Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Styringsdokument Levanger Rotary Klubb President Per Jarle Eriksen

2 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Visjon: I Levanger Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det gode oppmøtet Overordnet mål: Fortsatt fokus på distriktets mål om ”Fornyelse, foryngelse og forbedret omdømme”, dette samtidig som en ivaretar klubbens gode tradisjoner Minimum 4 nye medlemmer pr år

3 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Klubbens organisering Rotary Internasjonal Guvernør Distrikt 2280 Styret Revisor IT ansvarlig Medlemskap Rotary fond Program kom Valg kom Prosjekter PR Arr kom

4 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Styret i Rotary året President Per Jarle Eriksen Sekretær Sissel Moksnes Hegdal Kasserer John Arne Hårstad Innk. Pres John Bjøraas Past Pres Odd Grønli Styre medl Bjørn Sundal

5 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Mål Beholde og videreføre vår klubbs gode og positive indre miljø Sørge for at vår utvekslingsstudent får ett innholdsrikt år i Levanger Medlemstall på min 45, ved rekruttering sørge for bredde og foryngelse Videreføre kontakten med innvandrer ungdom (leksehjelp)

6 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Mål forts Mer synlig i lokalsamfunnet Gjennomføre minst to medlemsarr. (grill kveld, julebord) Samarbeide med de andre klubbene i Nord-Trøndelag om Rotary fond prosjekt

7 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Klubbadministrasjon Følge opp program og arrangement Søke å opprettholde tradisjonene på gode og engasjerende program John Bjøraas -leder

8 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Medlemskap komité Rekruttere Klassifikasjon Øke kvinneandel Flerkulturelt Anders Eggen - leder

9 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Prosjekt komité Samfunnsoppgaver Nasjonalt Regionalt Lokalt Gerd Talsnes Heggdal - leder

10 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Komité for Rotary fond Styrke RF Delta i regionale prosjekt Paul Harris Olav Aspli - leder

11 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
PR komité Ekstern og intern PR Gode eksempler Månedsbrev Media kontakt Ole Jørstad - leder

12 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Program komité Planlegge og gjennomføre gode og engasjerende program Gjerne opplegg med tema som går over flere møter Invitere andre komiteer til å komme med programforslag Ola A Storaker - leder

13 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Arrangements komité Planlegge og gjennomføre hyggekvelder for medlemmene Kurt Pedersen - leder

14 Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280
Valg komité Forberede alle valg før årsmøte May Lis Sjåstad - leder


Laste ned ppt "Levanger Rotary Klubb Distrikt 2280"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google