Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

President Knut Rønningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "President Knut Rønningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 President Knut Rønningen
Styringsdokument President Knut Rønningen

2 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
”Building communities – bridging continents” - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2010/-11 Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2010/-11 skal det å gagne andre synliggjøres gjennom godt drevne rotaryklubber i vekst og utvikling Mål 1. Beholde og videreføre vår klubb sitt gode og positive indre miljø 2. Fokus på Rotarys formål og motto for 2010/-11. 3. Fortsatt fokus på distriktets mål om ”Fornyelse, foryngelse og forbedret omdømme”. 4. Bidrag til Rotary Foundation : kr 520,- pr. medlem 5. Videreføre klubbens gode drift, tradisjoner og prosjekter, herunder: - Plant et tre - Gresslåing ved Alstadhaug kirke - Kaffeservering ved Skogn Helsetun - Juletre til sjømannskirka i London - Tilsyn med minnetavlene på Svendgård og Veie - Vedlikehold av naturstien ”Far etter folk” - Utdeling av Skogn Rotarys ungdomspris

3 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
Mål (forts. ….) : 6. Samarbeide med de andre klubbene i Nord Trøndelag om studentutveksling 7. Juletre i Skogn sentrum 8. Gjennomføre minimum 2 åpne møter i løpet av året, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. 9. Rekruttere nye, aktuelle medlemmer, - øke medlemstallet til minimum 52. 10. Oppmøteprosent : Min. 75 % på årsbasis. 11. Dynamisk og informativ hjemmeside – siden skal hele tiden gjenspeile klubbens aktiviteter og skal bidra til å ”trigge” interessen for rotary utenfor klubben. 12. Klubben skal bli mer synlig i lokalmiljøet - Minst 8 omtaler i lokalpressen - gjennomføre minimum 1 prosjekt sammen med en eller flere andre organisasjoner i bygda 13. Ett møte hver andre måned skal være info – og klubbmøte 14. Minst 1 deltager sendes på RYLA seminar 15. Dele ut minst en Paul Harris 16. Sende minst en deltaker til Handicamp 17. Delta aktivt i ”Presidentforum Nord-Trøndelag”

4 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
STYRET i rotary-året 2009/ 2010 : President: Knut Rønningen Sekretær: John Aage Nilsen Kasserer: Einar Rønningen Klubbmester: Torbjørn Brenne Innk. President: Olav Norberg Past. President: Marianne Skreden Info/ PR: Odd Arild Brenne Revisor, leder prosjekter, leder medlemskap og leder internasjonalt arbeid innkalles til styremøter ved behov.

5 President Rotary International Guvernør Distrikt 2280 Sekretær
Styret President, Sekretær, Kasserer Neste president, Forrige president Klubbmester, Info/PR/Web Revisor Rotary International Guvernør Distrikt 2280 President Sekretær Kasserer Prosjekter Serviceprosjekter Nye prosjekter Ungdomsprisen INFO/ PR Månedsbrev Registerfører Hjemmesideansv Mediakontakt Klubbadministrasjon Klubbmester President Sekretær Kasserer Programkoordinering Arrangementskomite Medlemskap Medlemsutvikling Rekruttering Klassifikasjon Medlemsoppfølging Internasjonalt arbeid TRF-info og forståelse GSE, Roundtrip, RYLA Handicamp Ungdomsutveksling Internasjonal tjeneste

6 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
KLUBBADMINISTRASJON : Følge opp program og arrangement. Søke å opprettholde tradisjonene på gode og engasjerende program. Fokus på ”Rotary i vekst – for å gagne andre”. Jobbe sammen med de andre komiteene om program. Påse at arbeidet i klubb-administrasjonen blir tilfredsstillende utført. Olav Nordberg – leder

7 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
KLUBBMESTER : Praktiske forberedelser til møtene i klubblokalet: Bord og stoler, kaffe og kaker, duker, sanghefter, infomateriell, bilder og vimpler, audiovisuelt utstyr Velge ut kveldens sang Kaffe m/kaffespleis NB! De som har 3 min skal hjelpe til med rydding etter møtene Torbjørn Brenne – klubbmester Knut Dahlen – fast avløser

8 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
PROGRAM Planlegge og gjennomføre gode og engasjerende program. Fokus på tema knyttet opp mot Rotarys formål og motto. Minimum 6 møter i løpet av året skal være klubbkveld/ego/yrkesforedrag. Minimum 2 åpne møter i løpet av året (gjennomføres i samarbeid med prosjektkomiteen) og gjerne i samarbeid med andre organisasjoner i bygda. Invitere andre komiteer til å komme med programforslag Arne Solem, leder, Jostein Myhr, nestleder, Olav Norberg, Trond Knudsen, Audun Burheim, Odd Terje Rygh, Leif Fiskvik

9 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
ARRANGEMENT Bistå når klubben/distriktet har ulike arrangement ”Far etter folk” – åpent arrangement siste helg i august. Faste arrangement som guvernørbesøk, lutefiskkveld, julemøte, presidentskifte Evt turer/utflukter Skriftlig programforslag til programkomiteen Samarbeide med prosjektkomiteen om samarbeidsprosjekt med andre organisasjoner i området Knut O.Torgersen, leder, Einar Johan Svendgård, nestleder, Eldbjørn Berg, Bjørn Jørås, Terje Lund, Randi Mona, Jorulf Nesgård

10 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
MEDLEMSKAP OG KLASSIFIKASJON : Påse at klubbens klassifikasjonsoversikt er oppdatert. Følge opp medlemmer med lavt oppmøte. Da kan faddere brukes til den direkte kontakten. Arbeide for å tilføre klubben nye aktuelle medlemmer. Bidra til minst ett medlemskapsmøte i klubben sammen med aktuelle nye medlemmer – og etterfølgende evaluering. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Stein Arne Flovik, leder, Jon L. Gjemble, nestleder, Geir Ketil Fostad, Fatima Hot, Reidun Westrum Rønningen, Terje Skei

11 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
INFORMASJON, PUBLIC RELATION (PR) og Web : Informasjonsarbeid internt og eksternt. Profilering. Lage innlegg til lokalpresse, samt til guvernørens månedsbrev fra ulike arrangement. Ta bilder. Registerføring. Mediekontakt. Hjemmeside. Holde biografimappa oppdatert. Skriftlig programtips til program-komiteen. Odd Arild Brenne, Arnt J. Øvreness, Per Idar Hegnes, Asbjørn Strøm

12 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
MÅNEDSBREV : Sørge for referat fra hvert medlemsmøte. Ferdigstille månedsbrev innen den 12. i påfølgende måned, som sekretæren kan distribuere til medlemmene, guvernør, distriktssekretær og distriktsredaktør Skriftlig programforslag til programkomiteen. Arve Brenne, leder, Bjørn Ivar Leira, nestleder, Kolbjørn Nestgård, Asbjørn Norberg, Øivind Skara, Oddvar Dahl, Torbjørn Storsve.

13 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
REGISTERFØRER OG MEDIEKONTAKT : Lage innlegg til lokalpressen, samt til guvernørens månedsbrev av forskjellige arrangement og aktiviteter. Holde biografimappa oppdatert. Per Idar Hegnes – registerfører HJEMMESIDE : Holde hjemmesida på Internett oppdatert. Arnt J. Øvreness/Asbjørn Strøm – web-redaktører MÅNEDSBREV: Odd Arild Brenne - Månedsbrevredaktør

14 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
PROSJEKTER : Plant et tre, gressklipping ved Alstadhaug kirke, kaffeservering ved Skogn Helsetun, juletre til sjømannskirka i London i samarbeid med andre, tilsyn med minnetavlene på Svendgård og Veie, vedlikehold historisk natursti ”Far etter folk”, juletre i Skogn sentrum, deltakelse på dugnad for løypetrase i samarbeid med Skogn il og evt andre gode, lokale prosjekt. Utpeke kandidat til Skogn Rotarys ungdomspris. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Ungdomstjeneste Marianne Skreden, leder, Per Olav Gilstad, nestleder, Arne Mehl, Sten Stensås, Bente Kristin Fostad, Knut Dahlen, Jan Arnstein Indahl

15 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
UNGDOMSPRISEN : Deles ut etter Skogn Rotary’s retningslinjer. Arnt J.Øvreness (leder), Marianne Skreden, Johan Holan

16 Skogn Rotary : Styringsdokument 2010 - 2011
INTERNASJONALT ARBEID : Arbeide med å skape forståelse for og informasjon om Rotary Foundations aktiviteter i klubben Bidrag til RF. Internasjonale tjenester Jobbe med å finne deltakere til RYLA og Handicamp Planlegge og gjennomføre ungdomsutveksling Bidra til MG prosjekt i samhandling med naboklubber i Nord-Trøndelag Holde klubben oppdatert på info om GSE, RYLA og Handicamp Ingebjørg Mikalsen, leder (YEO), Øivind Sandvik, nestleder, Johan Holan, Peace Besigye, Bent Rune Richardsen, Rolf Midttømme


Laste ned ppt "President Knut Rønningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google