Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungt entreprenørskap Hedmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungt entreprenørskap Hedmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungt entreprenørskap Hedmark
Foredrag Nettverksmøte Savalen 8. februar Lise Cathrine Pedersen Daglig leder

2 Ungt entreprenørskap Hedmark
UBER Sentrum videregående skole Forretningside: Produsere kalendere og ta seg av andre medierelaterte tjenester.

3 Ungt entreprenørskap er en ideell organisasjon, etablert i - 97, registrert i Brønnøysund, med egen generalforsamling, råd, styre og administrasjon UE er et samarbeid støttet og etablert av : Nærings- og handelsdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet – Kunnskapsdepartementet Landbruksdepartementet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Innovasjon Norge Landsorganisasjonen i Norge Sparebankforeningen i Norge Brønnøysundregistrene Skattedirektoratet

4 Hva er Ungt entreprenørskap?
En ideell organisasjon Har 18 fylkesforeninger Er et nasjonalt samlingspunkt for all samarbeid mellom skole og næringsliv Gir elevene mulighet til å starte, drive og avvikle en bedrift gjennom konsepter som elevbedrift på grunnskolen, ungdomsbedrift på videregående skole og studentbedrift på høgskole / universitet. De pedagogiske konseptene er bygget på progresjon. Er medlem av JA-YE Europa

5 Entreprenørskap Vi i Ungt entreprenørskap oppfatter entreprenører som mennesker som har ideer, og som har evne til å omsette ideer til virkelighet og som gjør dette i samarbeid med andre mennesker, både på sosiale, økonomiske og kulturelle områder i skole og samfunn. Entreprenørskap er en prosess som formes i et sosialt samspill med andre individer i en sosial kontekst. Det er derfor viktig at utdanning i entreprenørskap skjer i grensen mellom utdanningssystemet og samfunnet.

6 Hva er Ungt Entreprenørskaps formål:
gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet ut ifra en bærekraftig utvikling. gi barn og unge innsikt og kunnskap om et mangfoldig og bærekraftig næringsliv og arbeidsliv. knytte næringslivet og skolene nærmere sammen. fremme barn og unges kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi barn og unge forståelse for god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper, og lyst til selv å etablere egen bedrift.

7 BonneLAN UB Solør videregående skole avd. Flisa
Forretningside: Arrangement av data party

8 Ungt entreprenørskap Pedagogiske metoder – lære ved å gjøre (learning by doing) Hvor det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. I tillegg legger vi vekt på at kreativitet kan læres og øves. Næringsperspektiv Regionalt perspektiv Gründermotiv Yrkesveiledning Fjellbygg UB Nord-Østerdal videregående skole Skal produsere miljøvennlige kvalitets gapahuker av lokale egenproduserte materialer for private personer og offentlige anlegg.

9

10 Hva gjør Ungt entreprenørskap?
Læring Ungdomsbedrift integrert i flere fag Oppfølging av mentor Egne erfaringer - Ikke næring Begrensning i omsetning Fritt skatt og avgifter Må etableres og avvikles

11 Skoleåret 2005/2006: Antall registrerte UB (04/05 i parentes)
Norge: 1846 (1550) Hedmark: 81 (83) Antall elever Norge: (9000) Hedmark: 493 (470)

12 Adservio UB Øvrebyen videregående skole
Adservio UB skal kjøpe inn smykker fra Namibia og selge de til folk i alle aldre i Glåmdalsdistriktet. Overskuddet vi får fra salget blir sendt tilbake til Namibia og skal brukes til bekjempelse av HIV/AIDS Skal representere Hedmark på en internasjonal salgsmesse i Zagreb i mars

13 Er det noe poeng? Nord-Trøndelagsforskning:
Andelen av personer som har startet opp egen bedrift etter å ha vært med på ungdomsbedrift: 2002: 9,7 % 2005: 16,6 % har etablert bedrift etterpå 7,5 % var landsgjennomsnittet i 2003 Etablererhyppigheten øker med alderen Storsteigen hestepatrulje Tilbyr: ridekurs og bursdagsfest med hest

14

15 Hva er det vi ønsker oss? Noen entreprenører starter i ung alder PCens framtid lå i brukervennlige program =Micro Soft og Bill Gates Noen entreprenører utvikler helt nye produktideer Ny bruk av ståltråd = Binders og Johan Vaaler Noen entreprenører utvikler nye distribusjonsmåter Ray Koc og McDonald’s Noen entreprenører utvikler nye produksjonsprosesser = T-Ford og Henry Ford

16 Glødelampen ble oppfunnet av Thomas Edison i 1879, og alle er enige om at dette var en epokegjørende oppfinnelse, ja, en splitter nye idé. Men hva er egentlig nytt? Glasset? Glødetråden? Sokkelen? Nei, ingen av delene var nye. Alle var kjent fra før. Det var kombinasjonen av komponentene som var det unike.

17 Utviklingen av UE Hedmark
Grunnskolesatsing Kvalitetssikre og utvikle arbeidet i de videregående skolene Utvikle samarbeidet med arbeidsliv, næringsliv og lokalsamfunn

18 Sammen tror jeg vi kan skape morgendagens arbeidsliv i Hedmark
Sammen tror jeg vi kan skape morgendagens arbeidsliv i Hedmark! Jeg tror at ved utdanning, trening og litt holdningsendring er det ingenting i veien for at vi kan skape vårt eget Nokia.

19 Dagens unge – morgendagens arbeidsliv

20 SAMSPILL SKAPERGLEDE FRAMTID


Laste ned ppt "Ungt entreprenørskap Hedmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google