Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary-året 2008-2009 Veivalg i Skøyen Rotary Presidentsamling og PrePETS 15. november 2008 Margrethe Lied, president Skøyen Rotary.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary-året 2008-2009 Veivalg i Skøyen Rotary Presidentsamling og PrePETS 15. november 2008 Margrethe Lied, president Skøyen Rotary."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary-året 2008-2009 Veivalg i Skøyen Rotary Presidentsamling og PrePETS 15. november 2008 Margrethe Lied, president Skøyen Rotary

2 RI 2008-2009 ”Make Dreams Real” PI-presidentens motto i 2008-2009: ”Make Dreams Real” RI-presidentens visjon – hjelpe barn RI-presidentens logo:

3 Hvem skal bidra i SRK? –Programkomiteen –Kommunikasjons- komiteen –Medlemskomiteen –Prosjektkomiteen –Organisasjons- og økonomikomiteen Samt ved å samarbeide på tvers av komiteer og formelle skranker med styret som et koordinerende ledd Medlemmene via

4 Presidentens ansvar Handle i forhold til hva som er til beste for klubben og dens medlemmer –I samarbeid med styret påse at klubben arbeider i tråd med Rotarys planer og regler (både lokalt, på distriktsnivå og sentralt) –Søke å finne de beste løsningene på kort og lang sikt –Være klar og tydelig –Lojalt følge opp styrets beslutninger overfor klubben, dens medlemmer, distriktet og RI Sammen med komiteene og medlemmene: –Organisere klubbens arbeid og sosiale liv slik at deltakelsen i klubbarbeidet oppleves verdifull Arbeide for at Skøyen Rotary skal være en levende yrkes- og serviceorganisasjon i henhold til Rotarys verdier og mål

5 Målsetting Fortsette fokus på medlemsrekruttering (nye medlemmer) og ivaretakelse (eksisterende medlemmer) Fortsette og videreutvikle arbeidet med eksisterende og nye prosjekter – sikre eierskap Videreutvikle klubbens lederskapsplan - KLP Koordinere mål som er satt på region- og distriktsnivå med SRKs egne mål og planer Støtte og dra nytte av Rotary Foundation (TRF)

6 Mål for 2008-2009 Videreutvikle klimaprosjektet i samarbeid med andre klubber (Majorstuen, Gimle, Uranienborg, Ekeberg) Evaluere erfaringene med og eventuelt videreutvikle Zagreb-prosjektet (flere Oslo-klubber/flere klubber i tidligere Jugoslavia?) Oppdatere klubbens vedtekter i henhold til ny KLP Samarbeide med andre sentrumsklubber om prosjektet ”Zulu 2008”

7 Komitearbeidet i SRK Komitearbeidet skal kjennetegnes av fleksibilitet og samarbeid på tvers av formelle komitegrenser Kontinuitet, rullerende ledelse og 3- årsplaner (for eksempel: Årets komiteleder kan bli neste års ressursperson, årets nestleder kan bli neste års leder)

8 Hva er Zulu 2008? Tar utgangspunkt i verdenspresidentens motto: Make dreams real Og med et spesielt fokus på barn:

9 Hvem står bak? –Akersborg –Athenæum –Ekeberg –Gimle –Holmenkollen –Majorstuen –Maridalen –Nordberg –Oslo –Oslo St. Halvard –Oslofjord –Røa –Skøyen –Uranienborg –Vestheim Rotaryklubbene i Region 1,Distrikt 2310 : –Akersborg –Athenæum –Ekeberg –Gimle –Holmenkollen –Majorstuen –Maridalen –Nordberg –Oslo –Oslo St. Halvard –Oslofjord –Røa –Skøyen –Uranienborg –Vestheim

10 Region 1 i Distrikt 2310 –Et felles serviceprosjekt som støtter Mari Maurstads organisasjon ”Zulufadder” –Hjelper barn som er blitt foreldreløse på grunn av at mor og far er døde av HIV/AIDS –Alle pengene går uavkortet til barna –Målsetting: Hjelp til 750 barn i 2008

11 Zulu 2008 Klart definert Behovsrelatert Målbart Samlet inn 430.000 kroner til Zulufadder via sponsor-penger, nettauksjon, billettsalg til artistaften på Latter på Aker Brygge 12. oktober Rotary Shares and Makes Dreams Real Vi deler med andre og hverandre og bidrar til virkeliggjøre drømmer for dem som trenger det mest

12 Oppsummering Pre-PETS og PETS en veldig stor fordel: Hva skal jeg gjøre i – og med – mitt president-år? Sammen med nytt styre sette sammen komiteer og dra i gang nytt Rotary-år i løpet av det siste halvåret i det gamle Rotary-året Deleger ansvar Sørg for medlemstrivsel og -vekst


Laste ned ppt "Rotary-året 2008-2009 Veivalg i Skøyen Rotary Presidentsamling og PrePETS 15. november 2008 Margrethe Lied, president Skøyen Rotary."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google