Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hønefoss Rotary Klubb Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring? Hypotese; Dette vil skje med klubben vår, hvis vi fortsetter som tidligere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hønefoss Rotary Klubb Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring? Hypotese; Dette vil skje med klubben vår, hvis vi fortsetter som tidligere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hønefoss Rotary Klubb Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring? Hypotese; Dette vil skje med klubben vår, hvis vi fortsetter som tidligere?

2 Hønefoss Rotary Klubb Ant Inn Ut Gj.sn år ant kvinner 50 4 5 63,812 6 Om 1 år fra nå; Symptomer; - Vi diskuterer om vi skal rotere ved bordene - Vi prøver å finne nye medlemmer - Vi kan ikke tenke oss å diskutere sammenslåing med de 2 andre klubbene i distriktet - alle er enige om at NaKuHel er vårt prosjekt, lokalt og internasjonalt - vurderer å flytte møtetidspunkt tilbake til 18.30

3 Hønefoss Rotary Klubb Ant Inn Ut Gj.sn år ant kvinner 45 3 4 65 5 Om 5 år fra nå; Symptomer; - Vi diskuterer fortsatt om vi skal rotere ved bordene - 3.runde med gamle ego-foredrag - Noen mener vi bør diskutere sammenslåing - Noen synes at vi bør ha et prosjekt i tillegg til NaKuhel - Yrkeskomiteen foreslår å endre møtetidspunkt til kl 19.00

4 Hønefoss Rotary Klubb Ant Inn Ut Gj.sn år ant kvinner 30 4 5 67 2 Om 10 år fra nå; Symptomer; - Vi diskuterer fortsatt om vi skal rotere ved bordene - Vi prøver å finne hverandre på møtene - Krav om bedre teleslynge, fordi ingen hører noe - 4. runde med gamle ego-foredrag - alle er enige om at NaKuHel er et flott prosjekt - noen har foreslått å endre møtetidspunkt til 18.30 - enige om at sammenslåing av klubbene ikke er en god idè

5 Hønefoss Rotary Klubb Er det dette vi vil ?

6 Hønefoss Rotary Klubb •Startet en prosess hvor målet er: - forankring hos medlemmene - alle engasjert og med eierforhold til prosessen

7 Hønefoss Rotary Klubb Hvor står vi nå: Underveis! Gode tilbakemeldinger, både fra de som ønsker en forandring og fra de som vil ha det som det er. Det skal være både interessant og gøy å være medlem av Skaugum RK.

8 Hønefoss Rotary Klubb •REVOLUSJON ???

9 Hønefoss Rotary Klubb •Eller bare tenke nytt

10 Hønefoss Rotary Klubb

11 •og se litt annerledes ut?

12 Hønefoss Rotary Klubb

13 •ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer Vennskap Etikk Utveksling av yrkeserfaring Arbeide for internasjonal fred og forståelse

14 Hønefoss Rotary Klubb Medlemstallet er redusert,- mistet 20 medl i distr dette året Alderen er stigende Yrkesspredning varierende Relativt ensartet medlemsgruppe (mangefold er bra!) Rotary er ukjent utenfor organisasjonen

15 Hønefoss Rotary Klubb Hvis utviklingen fortsetter som de siste tre år vil gjennomsnittsalder i 2010 bli: 2005 - 13399 2006 - 13291

16 Hønefoss Rotary Klubb •HVORDAN LIGGER SKAUGUM ROTARY AN: •49 medlemmer 6 kvinner og 43 menn –Burde vært 9,8 kvinner for målsetting 20% –Alderssammensetning: 63,8125 (uten lærum) –Klassifikasjonen? 20 pensjonister- ymse

17 Hønefoss Rotary Klubb •Famler vi rundt i blinde:

18 Hønefoss Rotary Klubb •Nei •Vi er en internasjonal organisasjon •1205518 rotarianere i verden •I over 200 land, 532 rotarydistrikter •32.841 klubber •7.105 rotaractklubber/ 163415 RA medl •11255 interactklubber

19 Hønefoss Rotary Klubb •MÅL: •Medlemstallet øke mot 55 medlemmer •Flere kvinner i klubben •God aldersfordeling der kvalitet og aktive medlemmer er viktigere enn alder. •i dag mht alder 6 stk fra 40 – 49 år 8 stk mellom 50-59 12 stk mellom 60 – 69 23 stk over 70 år

20 Hønefoss Rotary Klubb Rekruttering? Alle i klubben har et ansvar her. Komme med forslag til medlems og klassifikasjonskomiteen. Vi trenger mangfold mht yrke, alder, kjønn, bakgrunn •Det vi gjør må være synlig – treffe personers verdibaser (sitat: anette sett gjessing)

21 Hønefoss Rotary Klubb • aktiviteter i klubben? – Nakuhel, BRAekstra utfordr SMIA – Semiaden, BRA – Coaching, bra tanke bør fortsette – Rotaract under etablering, FANTASTISK – Hjemmesider og IT under utvikling, JA – Nyhetsbrevkomiteen,- flittig BRA – Markedsføring,- bra –Internasjonalt arbeid?? Ikke så aktivt –Gode møter – et sosialt liv

22 Hønefoss Rotary Klubb Program: mål: spennende og interessante program/ dagsaktuelle temaer,- andre temaer,- Debatter…egoforedrag, 3 minutter nyttig å spørre av og til: hvem,hva, hvor MAO vi fortsetter i samme stil som 2007/2008 temaer? Verdenspresidenten, herunder å være barn og ung i asker, miljøspm, internasjonalisering, mer ?

23 Hønefoss Rotary Klubb •VERDENS PRESIDENTENS VISJON: •Dong kum lee: •Make dreams real –Barn dør hver dag,- 30.000,- under 5 år uten grunn. –Gi dem en trygg og lykkelig barndom, alle verdens barn er våre barn, sier presidenten,- –Håp/rent vann/ rent miljø/god helse/skole/omsorg

24 Hønefoss Rotary Klubb •Distriktsguvernør Lars Eide sier: Verdenspresidentens visjon omgjøres i vår verden til: Kamp mot pedofili, prostitusjon, narkotika, voldsproblematikk, dageravning/ natteravning/ ikke mobb kameraten min/ kan vi gjøre noe for gruppen av nyfattige/ våre nye landsmenn? Mye arbeid gjenstår også i vår del av verden.

25 Hønefoss Rotary Klubb •Skolering: ja opptatt av å skolere medlemmene, vi må bli gode rotarianere og gode ledere, for å skape en god klubb. •Rotaryånd komiteen er også sentral her! •Distriktskonferanse 11 12 oktober, holmenkollen park hotel rica •Rotary international convention 21 -24 juni 2009 – birmingham, 100 th RI conv.

26 Hønefoss Rotary Klubb Samarbeid med andre klubber: semiaden – andre prosjekter? Møter: Sommermøtene 30 06 asker/ 07 07 nesbru/ 14 07 skaug/ 28 07 Røyken/ 04 08 Raukvin Intercity (stor)møte 01 09/ guvernørbesøk 22 09 felles møte om NaKuHeL?? Kristin! Høsten: Edrun Olaisen TRF Mars: intercity (stor) møte Våren: felles møte med askerklubbene? (tema: Hva skjer i asker/ kommunalt eller?)

27 Hønefoss Rotary Klubb •Internasjonalt arbeid: •RYLA: målsetting en kandidat •Roundtrip? •Tenke på å sende kandidat Georgia stipend? •Tenke på å informere om sommer camps mv? eks videregående skoler •GSE??? •Kan ialle fall tenke på informasjonsvirksomhet i denne sammenheng!

28 Hønefoss Rotary Klubb •Innspill fra sentralt hold – felles for norden: • –31 august – vi går for polio + •Samarbeidsprosjekt i vårt distrikt •Kvitt polio innen 2010 •Bill gates 100 mill dollar/hvis rotary matcher •Felles markedsføring /polio?+ filmen mm •Stand/ fortelle om SEMIADEN/ klubbenes prosjekter hva vi står for mv

29 Hønefoss Rotary Klubb •Den nye lederskapsplanen,- •ja vi skal se på den. …………. •Men mye er allerede gjort i vårt klubb! –Litt teori:

30 Hønefoss Rotary Klubb •Lederskapsplanen – noe som svever i det blå??

31 Hønefoss Rotary Klubb •TESE: Effektive klubber kan: •1. Beholder og øker medlemstallet •2. Gjennomfører fremgangsrike serviceprosjekter •3. Støtter TRF •4. utdanner ledere som kan tjenestegjøre overfor klubbnivå

32 Hønefoss Rotary Klubb •Når det gjelder lederskapsplanen mener jeg mye allerede er gjort av foregående presidenter: •MEN vi bør tenke på: •Lage mer langsiktige planer for klubben og komitèarbeidet/ et mål kan være nettopp det å lage en langsiktig plan •Sørge for kontinuitet i komiteene dvs kan sitte i samme komite over flere år/ kan ha samme leder i flere år/ leder skal ha sittet i komiteen tidligere. –Nye komiteer er på plass - –/ er mulig å bytte innbyrdes dersom ikke ønsker å være den komiteen dere er plassert –Sørge for at klubben blir registrert i brønnøysund •sjekke vedtektene opp mot komitèstrukturen,- –NY KONTOPLAN?? asbjørn

33 Hønefoss Rotary Klubb •/ TRF – egen komite i skaugum rotary klubb i år –Planlegger fellesmøte med asker og nesbru/med edrund nikolaisen for å informere om TRF

34 Hønefoss Rotary Klubb •HJELP •Har vi tid til dette da?? •Hva er viktigst??

35 Hønefoss Rotary Klubb •Påstand: •Skaugum rotary klubb sover ikke men er en livskraftig og vital klubb med evne til å fornye seg, være aktiv men ikke for aktiv ! og evner å realisere sine egne og andres drømmer: SRK make dreams real!!! Jeg gleder meg til mitt rotary år! : ))

36 Hønefoss Rotary Klubb


Laste ned ppt "Hønefoss Rotary Klubb Er Skaugum Rotary Klubb, vår klubb, en vital 37-åring? Hypotese; Dette vil skje med klubben vår, hvis vi fortsetter som tidligere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google