Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Information Technology for

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Information Technology for"— Utskrift av presentasjonen:

1 Information Technology for
Velkommen til FARGIS BRUKERSEMINAR og Norwegian POSEIDON Demonstrator Information Technology for SAFE AND EFFICIENT SEA TRANSPORT

2 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks.
Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek 09: Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Per Torbo, Norsk Romsenter 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV 10: Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

3 FARGIS-VISJONEN 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Milepæler 1998-2000
Deltagere i Fargis

4 Deltagere i Fargis 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Milepæler 1998-2000
Kyst direktoratet 1993 SINTEF Gruppen Det Norske Veritas 1994 Kongsberg Norcontrol Systems Norges Forskningsråd 1995 Statens Forurensningskontroll Oceanor 1996 1997 Staten Kartverk Sjøkartverket Telenor 1998 C-Map Norway Meteorologisk Institutt Sjøfarts- direktoratet Oslo Havnevesen Forsvarets Overkommando Deltagere i Fargis

5 IMO FARGIS: Farleds geografiske informasjonssystemer

6 IMO EU- direktiver FARGIS: Farleds geografiske informasjonssystemer

7 POSEIDON: The Norwegian Demonstrator FARGIS
FARGIS does national co-ordination within the maritime area with respect to: Activities in governmental management, maritime industry and research organisations Development of IT for safe and efficient sea transport and environmental safety Implementation of VTSs FARGIS POSEIDON Ship operation Port information system Intermodality Maritime information network Road transport Intermodality National HAZMAT implementation VTS information service for public use Development of ETIS functionality

8 Sjø- og miljøsikkerhet
FARGIS-VISJONEN 1998 Værvarsel Trafikk Los Vannstand Oljedrift Drift Bølger Strøm Last Fartøy Farled Sjøkart Milepæler 1993 1994 Stad bølgevarsel ShipRep Sjø- og miljøsikkerhet Fargis_Fartøy Oslofjorden VTS POSEIDON 1995 1996 FargisNett Maritim kanal Stad bølgevarsel Sigkart Loskoffert Beredskapsmal VTS hjemmeside Shiprep HAZMAT Risiko Drift Trafikkbildet Kystkoffert 1997 1998 Los Fartøy VTS Agent SFT Deltagere i Fargis

9 Synergi innen utviklingen av Maritim IT
Multimodal transport Logistikk VTS V T M I S Lokale bølger og strøm FoU-prosjekt Informasjonsnettverk for sjø- og miljøsikkerhet Infor masjon FARGIS sekretariat Veg trans port Infratrans Multimodal transport EDI i havn Havner PORTWIN Infolog Oslofjorden VTS FoU-prosjekt Kvitsøy ShipRep Fartøys rapportering POSEIDON VTMIS Net Fedje Lokale bølgevarsel STAD Bølge- og strømvarsel EuroRose HAZMAT Sjøkart Trafikk Vær- og sjøvarsel Last Lover Farled ShipRep Miljø Beredskap Los NIN/NMGD Norsk Maritim Geodata Demonstrator NIN/FargisNet Informasjonsnettverk for Sjø- og miljøsikkerhet LOGI TRANS Arki tek tur LOGITRANS Informasjons- system for fartøyer 12

10 Informasjonsnettverk for Sjø- og miljøsikkerhet
Prosjekter støttet av Norges forskningsråd og prosjektdeltagere Sjøkart Trafikk Vær- og sjøvarsel Last Forskrifter Farled Miljø og beredskap Los Administrasjon og prosjekt koordinering SINTEF Kystdirektoratet Sjøkartverket Infrastruktur MARINTEK C-MAP Kvalitet Det Norske Veritas Dynamiske data Telenor FoU Sjøvarsel DNMI Sanntidsdata Statens Kartverk Skips rapportering Beredskap sentraler Kongsberg Norcontrol S10 SEKRETARIAT N01 Prosjektledelse N10 Brukerkontakt L11 Fargis_Fartøy L14 Kommersiell drift Felles systemsarkitektur for NMGD og FargisNett N91 Fjerndisplay N92 VTSHjemmeside L12 Fartøy_VTS_ECS N21 GIS på nett N31 Standardisering N32 Kvalitetssikring N41 Loskoffert L13 Info for mindre fartøy N53 Sigkart N52 Drivende gjenstander N51 Distribusjon av varsel N61 Database for vannstand N71 M&I og HAZMAT N81 Risikovurdering N82 Beredskapsmal Informasjon Dataforedling FargisNett Applikasjoner Brukerere

11 FARGIS NETT FARledsGeografisk InformasjonsSystem NETT er en meldings- og informasjonstjeneste for aktiviteter knyttet til sjøtrafikk og miljøsikkerhet.

12 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks.
Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek 09: Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Per Torbo, Norsk Romsenter 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV 10: Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

13 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks.
Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek 09: Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Per Torbo, Norsk Romsenter 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV 10: Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

14 Strømvarsel Oslofjorden
Værvarsel Områder med spesialvarsel Bølgevarsel Stad bølgevarsel Strømvarsel Oslofjorden Strømvarsel Overfarten Island Overfarten Danmark Maritim kanal Sarepta Om værtjenesten Stad bølgevarsel Informasjon om den valgte tjenesten 2 døgns varsel Island Danmark

15 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks.
Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek 09: Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV 10: Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

16 Trafikksentralen som informasjonsentral
Fargis: Hvorledes få tilgang til og anvende maritim informasjon som forefinnes i andre aktørers systemer ? Hvorledes tilgjengeliggjøre generert evt. verdiøket informasjon fra egen virksomhet for andre aktører ?

17 Anvendelse av informasjon fra andre aktører/-systemer
Autorisert kartinformasjon på S-57 format fra Statens Kartverk Sjøkartverket Geolokalisert informasjon fra Det Norske Meteorologiske Institutt herunder: meteorologisk-, oceanografisk- og informasjon for drift/spredning ved oljeutslipp. Kystdirektoratets NCA system, herunder: Fartøy-, farlig last-, farled-, ruteinformasjon

18 Informasjon tilgjengelig fra Trafikksentralen
Demonstrere WEB løsning som viser “live” trafikk fra Oslofjorden VTS, som opereres av hhv. Kystverket og Oslo Havnevesen. WEB løsningen vil bli videreutviklet for å gi tilgang til ytterligere verdiøket informasjon.

19 Eksempler på met / oceanografi

20 Eksempel på Oilspill informasjon

21 TRAFIKKSENTRALER Informasjon om valgt tjeneste
Trafikksentraler i Norge Planlagt VTS_Hjemmeside Trafikkinformasjon BrukerProfil Informasjon om valgt tjeneste Fedje Oslo Om trafikksentraler Horten Brevik Kvitsøy

22 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks.
Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek 09: Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV 10: Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

23 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks.
Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek 09: Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV 10: Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

24 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks.
Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek 09: Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV 10: Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

25 KAFFEPAUSE

26 FARGIS USER SEMINAR. 11:00-11:30 Shiptracking by transponder. Director Ureban Hallberg, Consultant/Pilot Benny Petterson Swedish National Maritime Administration. 11:30-11:45 Shiptracking by INMARSAT. Senior Research Engineer Tore Flobakk, MARINTEK. 11:45-12:10 Questions - discussion. 12:10-13:10 Lunch.

27 FARGIS USER SEMINAR. 11:00-11:30 Shiptracking by transponder. Director Ureban Hallberg, Consultant/Pilot Benny Petterson Swedish National Maritime Administration. 11:30-11:45 Shiptracking by INMARSAT. Senior Research Engineer Tore Flobakk, MARINTEK. 11:45-12:10 Questions - discussion. 12:10-13:10 Lunch.

28 LUNCH

29 POSEIDON 13:10-13:30 The Poseidon project and scope.
Coordinator Georgia Aifadopoulou TRUTh S.A. , Greece. 13:30-14:10 Poseidon Compendium. Professor Jens Froese, ISSUS, Germany. 14:10-14:25 Poseidon demonstration evaluation framework and results. Dr. Angelos Bekearis, AUTh, Greece 14:25-14:45 Coffee break. 14:45-15:05 The Norwegian POSEIDON site demonstrator. Research Engineer Marit Natvig, SINTEF Norway.

30 Research perspectives
15:05-15:25 European research activities and programmes. Mr. Christos Pipitsoulis, European commision 15:25-15:40 Maritime IT - Norwegian and European perspective. Special adviser Paul Sørensen, Norwegian Research Council 15:40-16:10 Questions, discussion 16:10-16:20 Closing remarks. Director General John Erik Hagen, Coast Directorate, Norway.


Laste ned ppt "Information Technology for"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google