Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til FARGIS BRUKERSEMINAR og Norwegian POSEIDON Demonstrator Information Technology for SAFE AND EFFICIENT SEA TRANSPORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til FARGIS BRUKERSEMINAR og Norwegian POSEIDON Demonstrator Information Technology for SAFE AND EFFICIENT SEA TRANSPORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til FARGIS BRUKERSEMINAR og Norwegian POSEIDON Demonstrator Information Technology for SAFE AND EFFICIENT SEA TRANSPORT

2 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks. Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek Tore Flobakk, Marintek 09:30-09.45 Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Per Torbo, Norsk Romsenter Per Torbo, Norsk Romsenter 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV Eirik Sørgård, DNV 10:10-10.20 Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

3 1993 1994 1995 1996 1998-2000 1997 FARGIS-VISJONEN Deltagere i Fargis Deltagere i Fargis 1998 Milepæler

4 Deltagere i Fargis Statens Forurensningskontroll Meteorologisk Institutt Staten Kartverk Sjøkartverket Forsvarets Overkommando Norges Forskningsråd Kyst direktoratet Sjøfarts- direktoratet Oslo Havnevesen C-Map Norway Telenor Oceanor Kongsberg Norcontrol Systems Det Norske Veritas SINTEF Gruppen 1993 1994 1995 1996 1998-2000 1997 Deltagere i Fargis Deltagere i Fargis 1998 Milepæler

5 FARGIS: Farleds geografiske informasjonssystemer IMO

6 FARGIS: Farleds geografiske informasjonssystemer IMO EU- direktiver

7 FARGIS POSEIDON: The Norwegian Demonstrator FARGIS POSEIDON Implementation of VTSs Maritime information network Intermodality Port information system Road transport Ship operation FARGIS does national co-ordination within the maritime area with respect to: Activities in governmental management, maritime industry and research organisations Development of IT for safe and efficient sea transport and environmental safety Intermodality National HAZMAT implementation VTS information service for public use Development of ETIS functionality

8 Sidenr.: Operative tjenester Operative tjenester Aktører Offentlig ansvar Offentlig ansvar Forskning og utvikling Forskning og utvikling Veiledning for FARGIS NETT Veiledning for FARGIS NETT Maritim industri Maritim industri Service Om Fargis Nyheter Oljedrift Drift Bølger Strøm Værvarsel Trafikk Los Vannstand Last Fartøy Farled Sjøkart Sjøkart Stad bølgevarsel ShipRep Sjø- og miljøsikkerhet Fargis_Fartøy Oslofjorden VTS POSEIDON FargisNett Maritim kanal Stad bølgevarsel Sigkart Loskoffert Beredskapsmal VTS hjemmeside Shiprep HAZMAT Risiko Drift Trafikkbildet Kystkoffert Los Fartøy VTS Agent SFT FARGIS-VISJONEN 1998 1993 1994 1995 1996 1998-2000 1997 Deltagere i Fargis Deltagere i Fargis 1998 Milepæler

9 Multimodal transport Logistikk VTS VTS VTMISVTMISVTMISVTMIS Lokalebølgerogstrøm FoU-prosjekt Informasjonsnettverk for sjø- og miljøsikkerhet Infor masjon FARGISsekretariat Synergi innen utviklingen av Maritim IT 12 HAZMAT Sjøkart Trafikk Vær- og sjøvarsel Last Lover Farled ShipRep MiljøBeredskapLos Oslofjorden VTS Oslofjorden VTS FoU-prosjekt Kvitsøy VTS ShipRep Fartøys rapportering POSEIDON VTMIS Net Fedje VTS NIN/NMGD Norsk Maritim Geodata Demonstrator NIN/FargisNet Informasjonsnettverk for Sjø- og miljøsikkerhet LOGI TRANS Arki tek tur LOGITRANS Informasjons- system for fartøyer Veg trans port Infratrans Multimodal transport EDI i havn Havner PORTWIN Infolog Lokale bølgevarsel STAD Bølge- og strømvarsel EuroRose

10 Informasjonsnettverk for Sjø- og miljøsikkerhet FargisNett Dataforedling Brukerere Applikasjoner Informasjon Sjøkart Trafikk Vær- og sjøvarsel Last Forskrifter Farled Miljø og beredskap Los Administrasjon og prosjekt koordinering SINTEF Kystdirektoratet Sjøkartverket Infrastruktur MARINTEK C-MAP SINTEF Sjøkartverket Kvalitet Det Norske Veritas Dynamiske data Telenor FoU Sjøvarsel DNMI Sanntidsdata Statens Kartverk Sjøkartverket Skips rapportering Kystdirektoratet MARINTEK Beredskap Det Norske Veritas Trafikk sentraler Kongsberg Norcontrol S10 SEKRETARIAT N01 Prosjektledelse N10 Brukerkontakt L11 Fargis_Fartøy L14 Kommersiell drift Felles systemsarkitektur for NMGD og FargisNett N91 Fjerndisplay N92 VTSHjemmeside L12 Fartøy_VTS_ECS N21 GIS på nett N31 Standardisering N32 Kvalitetssikring N41 Loskoffert L13 Info for mindre fartøy N53 Sigkart N52 Drivende gjenstander N51 Distribusjon av varsel N61 Database for vannstand N71 M&I og HAZMAT N81 Risikovurdering N82 Beredskapsmal Prosjekter støttet av Norges forskningsråd og prosjektdeltagere

11 Sidenr.: Operative tjenester Operative tjenester Aktører Offentlig ansvar Offentlig ansvar Forskning og utvikling Forskning og utvikling Veiledning for FARGIS NETT Veiledning for FARGIS NETT Maritim industri Maritim industri Service Om Fargis Nyheter FARGIS NETT FARledsGeografisk InformasjonsSystem NETT er en meldings- og informasjonstjeneste for aktiviteter knyttet til sjøtrafikk og miljøsikkerhet.

12 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks. Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek Tore Flobakk, Marintek 09:30-09.45 Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Per Torbo, Norsk Romsenter Per Torbo, Norsk Romsenter 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV Eirik Sørgård, DNV 10:10-10.20 Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

13 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks. Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek Tore Flobakk, Marintek 09:30-09.45 Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Per Torbo, Norsk Romsenter Per Torbo, Norsk Romsenter 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV Eirik Sørgård, DNV 10:10-10.20 Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

14 Sidenr.: Operative tjenester Operative tjenester Aktører Offentlig ansvar Offentlig ansvar Forskning og utvikling Forskning og utvikling Veiledning for FARGIS NETT Veiledning for FARGIS NETT Maritim industri Maritim industri Service Om Fargis Nyheter Værvarsel Værvarsel Områder med spesialvarsel Bølgevarsel Strømvarsel Island Danmark Stad bølgevarsel Om værtjenesten Om værtjenesten Informasjon om den valgte tjenesten Strømvarsel Oslofjorden Overfarten Island Overfarten Danmark 2 døgns varsel Stad bølgevarsel Maritim kanal Sarepta

15 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks. Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek Tore Flobakk, Marintek 09:30-09.45 Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV Eirik Sørgård, DNV 10:10-10.20 Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

16 Trafikksentralen som informasjonsentral Fargis:Fargis: –Hvorledes få tilgang til og anvende maritim informasjon som forefinnes i andre aktørers systemer ? –Hvorledes tilgjengeliggjøre generert evt. verdiøket informasjon fra egen virksomhet for andre aktører ?

17 Anvendelse av informasjon fra andre aktører/-systemer Autorisert kartinformasjon på S-57 format fra Statens Kartverk Sjøkartverket Geolokalisert informasjon fra Det Norske Meteorologiske Institutt herunder: meteorologisk-, oceanografisk- og informasjon for drift/spredning ved oljeutslipp. Kystdirektoratets NCA system, herunder: Fartøy-, farlig last-, farled-, ruteinformasjon

18 Informasjon tilgjengelig fra Trafikksentralen Demonstrere WEB løsning som viser “live” trafikk fra Oslofjorden VTS, som opereres av hhv. Kystverket og Oslo Havnevesen. WEB løsningen vil bli videreutviklet for å gi tilgang til ytterligere verdiøket informasjon.

19 Eksempler på met / oceanografi

20 Eksempel på Oilspill informasjon

21 Sidenr.: Operative tjenester Operative tjenester Aktører Offentlig ansvar Offentlig ansvar Forskning og utvikling Forskning og utvikling Veiledning for FARGIS NETT Veiledning for FARGIS NETT Maritim industri Maritim industri Service Om Fargis Nyheter TRAFIKKSENTRALER VTS_Hjemmeside Trafikkinformasjon Trafikksentraler i Norge Fedje Brevik Kvitsøy Horten Oslo F01-01/1998-01-29BrukerProfil Om trafikksentraler Om trafikksentraler Planlagt Informasjon om valgt tjeneste Informasjon om valgt tjeneste

22 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks. Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek Tore Flobakk, Marintek 09:30-09.45 Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV Eirik Sørgård, DNV 10:10-10.20 Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

23 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks. Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek Tore Flobakk, Marintek 09:30-09.45 Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV Eirik Sørgård, DNV 10:10-10.20 Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

24 09:00-09:05 Velkommen. / Opening remarks. Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV Dr. ing. Kirsten Rognstad, DNV 09:05-09:20 FARGIS 1999. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. FoU direktør Svein Ording, Kystdirektoratet. 09:20-09:30 Skipsrapportering/HAZMAT Tore Flobakk, Marintek Tore Flobakk, Marintek 09:30-09.45 Været på Web Bjørn Åge Hjøllo, DNMI Bjørn Åge Hjøllo, DNMI 09:45-10:00 Trafikksentralen som informasjonssentral Christian Hurum, KNCS Christian Hurum, KNCS 10:00-10:10 Risikoanalyse Eirik Sørgård, DNV Eirik Sørgård, DNV 10:10-10.20 Kvalitet og standardisering Stian Ruud, DNV Stian Ruud, DNV 10:20-10:35 Global utvikling av ECDIS. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. Direktør Arne Hausken, Sjøkartverket. 10:35-11:00 Kaffepause/Coffee break.

25 KAFFEPAUSE

26 FARGIS USER SEMINAR. 11:00-11:30 Shiptracking by transponder. Director Ureban Hallberg, Director Ureban Hallberg, Consultant/Pilot Benny Petterson Consultant/Pilot Benny Petterson Swedish National Maritime Administration. Swedish National Maritime Administration. 11:30-11:45 Shiptracking by INMARSAT. Senior Research Engineer Tore Flobakk, MARINTEK. Senior Research Engineer Tore Flobakk, MARINTEK. 11:45-12:10 Questions - discussion. 12:10-13:10 Lunch.

27 FARGIS USER SEMINAR. 11:00-11:30 Shiptracking by transponder. Director Ureban Hallberg, Director Ureban Hallberg, Consultant/Pilot Benny Petterson Consultant/Pilot Benny Petterson Swedish National Maritime Administration. Swedish National Maritime Administration. 11:30-11:45 Shiptracking by INMARSAT. Senior Research Engineer Tore Flobakk, MARINTEK. Senior Research Engineer Tore Flobakk, MARINTEK. 11:45-12:10 Questions - discussion. 12:10-13:10 Lunch.

28 LUNCH

29 POSEIDON 13:10-13:30 The Poseidon project and scope. Coordinator Georgia Aifadopoulou TRUTh S.A., Greece. Coordinator Georgia Aifadopoulou TRUTh S.A., Greece. 13:30-14:10 Poseidon Compendium. Professor Jens Froese, ISSUS, Germany. Professor Jens Froese, ISSUS, Germany. 14:10-14:25 Poseidon demonstration evaluation framework and results. Dr. Angelos Bekearis, AUTh, Greece Dr. Angelos Bekearis, AUTh, Greece 14:25-14:45 Coffee break. 14:45-15:05 The Norwegian POSEIDON site demonstrator. Research Engineer Marit Natvig, SINTEF Norway. Research Engineer Marit Natvig, SINTEF Norway.

30 Research perspectives 15:05-15:25 European research activities and programmes. Mr. Christos Pipitsoulis, European commision Mr. Christos Pipitsoulis, European commision 15:25-15:40 Maritime IT - Norwegian and European perspective. Special adviser Paul Sørensen, Special adviser Paul Sørensen, Norwegian Research Council Norwegian Research Council 15:40-16:10 Questions, discussion 16:10-16:20 Closing remarks. Director General John Erik Hagen, Director General John Erik Hagen, Coast Directorate, Norway. Coast Directorate, Norway.


Laste ned ppt "Velkommen til FARGIS BRUKERSEMINAR og Norwegian POSEIDON Demonstrator Information Technology for SAFE AND EFFICIENT SEA TRANSPORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google