Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Doknavn - 25/06/2014 Standardiserte Webbaserte Karttjenester Kjell Røang Christian Michelsen Research AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Doknavn - 25/06/2014 Standardiserte Webbaserte Karttjenester Kjell Røang Christian Michelsen Research AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Doknavn - 25/06/2014 Standardiserte Webbaserte Karttjenester Kjell Røang Christian Michelsen Research AS

2 2 Doknavn - 25/06/2014 Standardiserte Webbaserte Karttjenester •Hva er web-mapping •Hvorfor web-mapping •Sjøkart •Trafikkbilde (AIS) tjener •Ressurstjener •MetOc tjener •Tilgjengelige tjenester

3 3 Doknavn - 25/06/2014 Hva er web-mapping •Standard for overføring av kartbilder på Internett •Standardisert av Open Gis Consortium (OGC) –Første versjon 1.0.0, 2000-04-19 –Dagens versjon 1.1.1, 2001-12-12 •Bruker HTTP Get, parametere som ”query string” •Overfører kartet som bilde –(for eksempel PNG, JPEG, GIF, SWF eller SVG) •Tre ulike forespørsler: –GetCapabilities (Hva er tilgengjelig) –GetMap (Kartbilde) –GetFeatureInfo (Info om punkt i kartet) •Kan brukes både av tynne klienter (nettlesere) og tykke klienter

4 4 Doknavn - 25/06/2014 Hva er web-mapping SjøkartAISVærkartRessurser

5 5 Doknavn - 25/06/2014 Tradisjonelle GIS systemer •Klientprogram –Installeres og oppdateres for hver bruker –Håndterer et begrenset utvalg av formater og protokoller •Data –Må installeres og oppdateres for hver klient •Systemet –Koster ofte mye pr klient i innkjøp –Koster mye i administrasjon •Bruker –Helt avhengig av leverandør

6 6 Doknavn - 25/06/2014 Standardisert web-mapping •Klientprogram –Allerede installert (nettleser) eller installeres en gang og oppdateres automatisk over nettet (Java applet, Java Webstart, Flash eller SVG plugin) –Ulike servere håndterer ulike ulike format og ulike protokoller •Data –Data ligger på server (som kan ligge hvor som helst, små datamengder) •Systemet –Gratis klient –All administrasjon kan sentraliseres •Bruker –Uavhengig av leverandør

7 7 Doknavn - 25/06/2014 Sjøkart •Grunnlagsdata (Sjøkartverket) –Intergraph Geomedia Webmap/Red Spider Web •Rastrerte sjøkart (Kystverket/Sjøkartverket) –ESRI ArcIMS •ENC/SENC (Sjøkartsenteret/C-map) –CMR C-Map server

8 8 Doknavn - 25/06/2014 Sjøkart (C-Map)

9 9 Doknavn - 25/06/2014 Trafikkbilde (AIS) tjener •Viser trafikkbilde som kartlag eller som tekst (tabell) •Brukerdefinerte lag/filtre (for eksempel Norske losbåter, Russiske tankskip med mer) •Håndterer flere AIS kilder (Sverige, Norge…) •Viser fartøy på kart direkte fra nettleser •Konfigurerbart bakgrunnskart (Landkart, Sjøkart med mer) •Håndterer også sporingsdata (fiskefartøy) •Kan lett utvides med andre transpondersystemer og andre datakilder •Flere utvidelser under planlegging

10 10 Doknavn - 25/06/2014 Trafikkbilde tjener Visualisering Web Server Web Map Server Tynn klient Gis Applikasjon Trafikk data Nettleser AIS data Sporings data VTS data

11 11 Doknavn - 25/06/2014 AIS bilde (uten bakgrunn)

12 12 Doknavn - 25/06/2014

13 13 Doknavn - 25/06/2014

14 14 Doknavn - 25/06/2014

15 15 Doknavn - 25/06/2014 Demo Ais server

16 16 Doknavn - 25/06/2014 Ressursregister •Ressurser i redning og beredskap er for eksempel: –Redningshelikoptre –Losbåter –Lokale redningssentraler (Politi og Lensmenn) –Redningsskøyter –Redningshunder… •Inneholder –Lokasjonsinformasjon (posisjon, kommune, fylke) –Kontaktinformasjon (telefonnr, e-post adresse, callsign) –Identitetsinformasjon (type ressurs, organisasjon, mmsi-nummer) –Kapabilitetsinformasjon (marsjfart, rekkevidde) •Benytter LDAP protokoll (Internett standard for katalogtjenester) •Ressursregisteret bør oppdateres av den som ”eier” ressursen

17 17 Doknavn - 25/06/2014 Ressurstjener •Web frontend for ressursregister •Viser data fra ressursregister både som tabell, som trestruktur og som kartlag •Mulighet for å legge, slette eller editere ressurser direkte fra nettleser •Posisjon for ressurs kan settes i kartet, kommune og fylke fylles ut automatisk •Kan kombineres med dynamiske posisjonsdata fra trafikkbilde tjener

18 18 Doknavn - 25/06/2014 Ressurstjener Visualisering Web Server Web Map Server Sara Gis Applikasjon Ressurs data Nettleser LDAP tjener Trafikkbilde tjener MetOc tjener E-post klienter Sara PosisjonerVind/strøm

19 19 Doknavn - 25/06/2014 Ressurstjener

20 20 Doknavn - 25/06/2014 Demo Ressurstjener

21 21 Doknavn - 25/06/2014 MetOc tjener •En tjener for distribusjon og presentasjon av værdata •Utviklet på oppdrag av FFI i samarbeid med Met.no •En web service tjener (med data eksport til andre applikasjoner) –Snitt (XY og ZX plan) –Profil (Z) –Tidsserie (til GraFix) –Punktdata •Presentasjonstjener –Kart (web map server) –Tabeller (web server) •Vil i første omgang håndtere modelldata på GRIB format •Vil på sikt vise sol/måne, strømradardata, simuleringer, observasjoner mm

22 22 Doknavn - 25/06/2014 MetOc tjener

23 23 Doknavn - 25/06/2014

24 24 Doknavn - 25/06/2014 Hvorfor sentral administrasjon? •Sjøkart –Oppdatering hver dag av kyndig personell •Værkart –Ingen unødvendig overføring av store datamengder •AIS informasjon –En tjener har tilgang til historiske data •Ressursinformasjon –Alle kan oppdatere sine egne ressurser •Alle –Sentral oppdatering av programvare

25 25 Doknavn - 25/06/2014 Tilgjengelige web-map tjenere •NGU –Geologi –Skredfare (http://www.skrednett.no/) •NIJOS –Markslag •Direktoratet for naturforvaltning –Verneverdige områder •Kartverket –Diverse topografiske kart

26 26 Doknavn - 25/06/2014 Kommende web-map tjenere •Sjøkartverket –Diverse sjøkart (raster og vektor) •Fiskeridirektoratet –Oppdrettstasjoner, gyteområder •Hovedredningssentralen –Aksjoner •Havforskingen •Kystverket –Farledsinformasjon etc.

27 27 Doknavn - 25/06/2014 OGC web-mapping •Open Gis ConsortiumOpen Gis Consortium •Noen karttjenester i NorgeNoen karttjenester i Norge •Produkt oversiktProdukt oversikt •Demis web map server (950 Euro)Demis web map server (950 Euro)

28 28 Doknavn - 25/06/2014 Spørsmål


Laste ned ppt "1 Doknavn - 25/06/2014 Standardiserte Webbaserte Karttjenester Kjell Røang Christian Michelsen Research AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google