Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 5. november 2004: ABM-U Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 5. november 2004: ABM-U Statens senter for arkiv, bibliotek og museum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 5. november 2004: ABM-U Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

2 ABM-Utvikling utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling vart oppretta 1. januar 2003 ved ei samanslåing av Statens bibliotektilsyn, Norsk museumsutvikling og Riksbibliotektenesta. (sitat:) ABM-utvikling skal vere eit strategisk utviklingsorgan, og arbeide med felles utviklings- og samarbeidstiltak og med sektorspesifikke utfordringar for dei tre sektorane. Kultur- og kyrkjedepartementet har det overordna ansvaret for ABM-utvikling.

3 St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABM-meldingen) ”Arkiv, bibliotek og museum har til felles at dei skal forvalta materiale frå, og formidla kunnskap om, både fjern og nær fortid. Samla rår dei over eit tilfang som gjer det mogleg å setja notida inn i eit historisk perspektiv og såleis fremja ei forståing av at samfunnet i vår tid byggjer på det tidlegare generasjonar har etterlate seg.”

4 Kildetyper på tvers av institusjonsgrenser: Litteratur Arkivalia Fotografi, film og video Lyd Kunst Gjenstandsmateriale

5 Hovudutfordringane for arkiv, bibliotek og museum dei neste tiåra er: (utdrag:) å utnytta det potensialet ny teknologi representerer for systematisk samanstilling og formidling av informasjon. å sjå oppgåver og arbeidsmål på tvers av tradisjonelle sektorgrenser å formidla det historiske forløp til flest mogleg på ein pedagogisk god måte

6 Det skal særlig satses på utfordringene og mulighetene som følger av dagens og morgendagens informasjons- og kunnskapssamfunn. Der det er hensiktsmesssig skal organet arbeide for en felles utnyttelse av kunnskapskildene mellom de tre delsektorene. En viktig utredning i tilknytning til ABM: Tverrsamband : Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum (2001)

7 ”Spørsmål om tilgjengelighet og formidling står imidlertid helt sentralt i alle tre sektorene. Arkiv, bibliotek og museer forvalter ressurser som er helt avgjørende for utdanning og forskning, for kompetansereformens satsing på etter- og videreutdanning, og dermed for samfunnet som helhet”... ”For arbeidsgruppen har spørsmål om tilgang til og tilgjengeliggjøring av samlinger innen ABM-sektoren stått sentralt”… ”Både arkiv-, bibliotek- og museumssektoren forvalter arkiver, bøker, tidsskrifter og annet trykt materiale, elektroniske dokumenter, billedsamlinger, film og lydopptak. Ofte vil det være noe tilfeldig hvordan for eksempel lokalhistoriske arkiv er fordelt mellom de tre sektorene.

8 ”En tilgjengeliggjøring må etterfølges av aktiv formidling. Det endelige målet for arkiv, bibliotek og museer er at ressursene blir benyttet og dermed kommer allmennheten til gode. Følgelig har arbeidsgruppen lagt stor vekt på temaet formidling og tilgjengeliggjøring. Digitalisering gjør det mulig ikke bare å nå nye brukergrupper, men også å sammenstille materialet på måter som gir ny kunnskap og opplevelse”

9 En aktuell problemstilling: Hva skal man velge ut for digitalisering/formidling? ”Det kritiske valg” (Bredo Berntsen) - det mest aktuelle, interessante (målgrupper) - det mest brukte - det som holder på å gå tapt (konservering - det man får penger til (gjennom prosjektsøknader)

10 Hva kan ABM gjøre for formidling av lokalsamlinger (økonomisk, organisatorisk osv.)? - ABM har ansvaret for Kulturnett Norge, herunder nettsteder for slektshistorie og lokalhistorie - utvikling av bredbånd (bygdeboka i multimedieform) - Den kulturelle skolesekken, herunder kulturminnevern og ønske om å trekke lokalsamfunnet mer inn i dette arbeidet

11 ABM-utvikling har flere satsingsområder som vil være viktige for å styrke det lokalhistoriske arbeidet: Arkivkartleggingen Bibliotekutredningen Museumsreformen Kulturnett.no Norsk digitalt bibliotek Den kulturelle skolesekken (Kilde: Jon Birger Østby. ABM-U)

12 Internasjonale prosjekter: CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access) 52 deltakere fra 42 land Lokale bibliotek, museer og arkiv kan ta i bruk og utvikle ny teknologi og strategier for å gi brukerne bedre tjenester og tilgang til kulturarv. Det multikulturelle perspektivet: Samisk urfolk 5 Nasjonale minoriteter Nye innvandregrupper (Kilde: Jon Birger Østby. ABM-U)


Laste ned ppt "Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 5. november 2004: ABM-U Statens senter for arkiv, bibliotek og museum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google