Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biblioteket hva er det? hva skal det være?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biblioteket hva er det? hva skal det være?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biblioteket hva er det? hva skal det være?
Borregaard Biblioteket hva er det? hva skal det være? “Presentation” - page 1

2 Borregaard skal ha en kompetent bibliotek-og informasjonstjeneste
Vedtak i Fou--råd i 1996 FoU-rådsmøte 2/12-96 sa: Borregaard skal ha en kompetent bibliotek-og informasjonstjeneste “Presentation” - page 2

3 Fagbibliotek De fleste fagbibliotek er knyttet til og skal yte sin service overfor en eierorganisasjon. Eierorganisasjonen (=Borregaard) er bibliotekets marked. Bibliotekets mål er å bidra til at eierorganisasjonen (=Borregaard) når sine mål, og biblioteket er avhengig av de vilkår eierorganisasjonen gir. “Presentation” - page 3

4 “Presentation” - page 4

5 Bibliotekaren rapporterer til informasjonssjefen - konsern.
4.0 Samarbeidsforhold Bibliotekaren rapporterer til informasjonssjefen - konsern. Bibliotekaren skal ha løpende kontakt med de aktuelle fagmiljøer i forretningsområdene og også bidra til at kompetanse på informasjonssøk og -innhenting kan overføres til andre områder i konsernet “Presentation” - page 5

6 Arbeidsvilkår Fagfolkene må få tilgang til informasjonsressurser slik at de kan arbeide smartere. De må gis anledning til å vedlikeholde og videreutvikle sin egen kunnskap, slik at de får bedre mulighet til å utnytte sine evner til nyskaping. “Presentation” - page 6

7 Forskning Forskning er en investering i troen på fremtidige resultater og avkastning “Presentation” - page 7

8 En time i biblioteket sparer 1 uke på lab’en
Påstand: En time i biblioteket sparer 1 uke på lab’en “Presentation” - page 8

9 Project Development at BSY R&D - fasene i et farmasiutviklingsprosjekt
Phase 0 Literature study Synthetic route SHE Phase A Initial lab. work Test sample  25 % total resources 10 % total resources Phase B Optimisation Scale-up Customer Partner New product development starts with identification of a (potential) need for a certain compound in the market. The market potential, the chemistry involved and technical challenges and possibilities are first reviewed by our New Business Development group. If we decide to initiate a project, we carry out a so-called phase 0 study. Phase 0 is a literature study, where the aim is to evaluate the chemistry, the equipment needed, the economy and SHE issues. Based on these aspects one or two synthetic routes are recommended. If the phase 0 work is promising, we initiate what we call a phase A study, which is the designation of the initial lab. work, where we test the most promising synthetic approaches and prepare a test sample. The next step is a phase B study. The work is normally carried out partly in the lab. and partly in the pilot plant. The two main goals here are to optimise the process and to test it in larger scale. At this stage “larger scale” means litre reactors in the pilot plant. If everything still seems promising, we continue with a phase C study. The main key-words here are qualification and test production. And as you all understand the ultimate goal is to perform what we call a technology transfer. Which means to transfer the product from a development stage till regular production.  70 % total resources tech. transfer Production Validation Commercial prod. Phase C Qualification Test-production 100 % total resources  95 % total resources “Presentation” - page 9

10 Hvordan jobber Forskningsavdelingen til BSY og hvorfor er det viktig for dem å ha en bibliotektjeneste Pharmaceutical Development (customer) Chemical Development (BSY) Number of Projects Phase I Phase II Phase III Registration Launch Lit. search / Lab Pilot / Lab Pilot / Production Production / Pilot Full Production Intensity Likelihood of Success Phase I (10%) Phase II (30%) Phase III (80%) Registration (90%) “Presentation” - page 10

11 INFORMASJONENS ØKONOMISKE VERDI
legger grunnlag for bedre beslutninger unngå feilinvesteringer riktigere strategiske valg bedre markedsposisjonering spare tid i planleggingen nye forretningsmuligheter “Presentation” - page 11

12 Målsetting (virksomhetsidé)
Borregaard skal ha en kompetent bibliotek-og informasjonstjeneste kfr .FoU-rådsmøte 2/12-96 “Presentation” - page 12

13 Hovedmål Tilfredstille brukerne’s behov for informasjons- og bibliotektjenester Være den beste kilde for informasjonsfremskaffing i bedriften Være aktiv i samarbeid med brukerene med å strukturere, finne frem og evaluere informasjonsdatabaser og andre informasjonskilder. Være bidragsyter i en bedriftskultur der informasjons- og ressursdeling er viktige element “Presentation” - page 13

14 BIBLIOTEKET SKAL: Gi tilgang til informasjonsressurser internt og eksternt Bidra med riktig informasjon til rett tid Skaffe internasjonal vitenskaplig litteratur som er en innsatsfaktor i FoU-basert virksomhet “Presentation” - page 14

15 BIBLIOTEKETS TJENESTER
Innkjøp av litteratur utlån innlån/bestilling av artikkelkopier fra inn- og utland søking i internasjonale databaser etter referanser til artikler m.m om ulike emner generell informasjonssøking administrere tidsskriftholdet inngå avtaler med leverandører av elektronisk informasjon på nettet “Presentation” - page 15

16 Hva var de første oppgavene i nytt bibliotek
Opprydding i boksamling - kassering Fjernmagasin (trykt utg av CA) Tidsskrifter - elektroniske utgaver Databasert tidsskrifthåndteringssystem - valgte Tidemann Elektroniske innholdsfortegnelser til tidsskr. (diestribusjon pr. mail Nytt biblioteksystem - valgte Mikromarc Konvertering av katalogopplysninger fra gml. database til nytt biblioteksystem - frafalt Oppussing av lokalet - nye møbler “Presentation” - page 16

17 Kassering av bøker Alle bøker utgitt før 1990 i generelle fag kastes
Bøker innen kjemi, kjemiteknikk, bioteknikk og polymerer gjennomgås av fagekesperter i miljøet mht kasting “Presentation” - page 17

18 Hvorfor skal vi ha et biblioteksystem
Fordeler: Ressursdeling - hvilke informasjonskilder har vi? Kunnskapsbank Effektivisering Ulemper: Kostnader “Presentation” - page 18

19 Bidrag til verdiskapningen
Hvordan kan man måle bibliotekets bidrag til den totale verdiskapningen ved bedriften? Blir dette målt av noen? Hvilke parametre er relevante i denne sammenheng? “Presentation” - page 19

20 Mål som viser bibliotekets bruk
Andelen av ansatte som bruker biblioteket Andelen av forskere som bruker biblioteket Antall henvendelser Antall bestilte artikkekopier Antall databasesøk Antall databaser tilgjengelig for sluttbruker og bruken av disse. “Presentation” - page 20

21 Statistikk - sammenligning i år med i forrige år
“Presentation” - page 21

22 Kost/nyttemål Kostand pr utlån Kostnad pr artikkelbestilling
Levering av artikkelkopier pr. ansatt Utlån pr. ansatt Antall lån pr. innkjøpt dokument “Presentation” - page 22

23 Kvalitetsindikatorer
Andel av litteraturbestillinger som dekkes fra egne samlinger Andelen av litteraturbestillinger som effektueres innen 1 dag. 1 uke og 1mnd. “Presentation” - page 23

24 Kostsenter “Presentation” - page 24

25 Kostsenter Biblioteket er eget kostsenter (dvs. bedrifen allokerer ressursene) og utarbeider derfor eget budsjett. Det budsjetteres på hovedpostene direkte i SAP “Presentation” - page 25

26 SAP SAP -- 30 Years in the Business of E-Business
10 Million Users. 44,500 Installations. 1,000 Partners. 21 Industry Solutions. Founded in 1972, SAP is the recognized leader in providing collaborative e- business solutions for all types of industries and for every major market. Headquartered in Walldorf, Germany, SAP is the world's largest inter-enterprise software company, and the world's third-largest independent software supplier overall. SAP employs over 27,800 people in more than 50 countries. “Presentation” - page 26

27 Modules of SAP R/3 R/3 Client / Server ABAP/4 SD MM PP QA PM HR IS OC
AM CO FI Sales & Distribution Materials Mgmt. Production Planning Quality Assurance Plant Main- tenance Human Resources Industry Solutions Office & Communi- cation Project System Fixed Assets Controlling Financial Accounting “Presentation” - page 27

28 Goods receipt and inventory management
Procurement Cycle Purchase order Invoice Rqmts. determination 1 ? Rqmts. planning 7 Invoice verification MM Materials mgmt Goods receipt and inventory management 6 Source determination 2 Purchase order 5 Order follow-up Vendor selection 3 Order processing 4 “Presentation” - page 28

29 Roller i SAP Rekvirent Innkjøper Varemottaker Kostsenteransvarlig
“Presentation” - page 29

30 Charge back Hvordan etablere enkle rutiner for “charge back”?
Med “charge back” menes iflg. Warner at kostnadene som påløper for tjenester biblioteket yter blir kostnadsført på det kostsenter eller det prosjekt som ønsker tjenesten utført. Hos oss gjøres dette direkte i SAP’ “Cost-of-time” blir ikke “Charged-back” “Presentation” - page 30

31 Fee-based? Sluttbruker betaler direkte for den utførte tjenesten
Ikke aktuelt pr. idag, men hvis det noen gang blir aktuelt: Full eller delvis inntjening? Omfanget av tjenesten? Skal det genereres overskudd? “Presentation” - page 31

32 Outsourcing Er ikke diskutert Muligheter finnes
Hvem definerer behov og inngår avtaler til akseptabel pris? Argumenter for/argumenter imot? “Presentation” - page 32

33 Momenter i gruppearbeidet
Strategi Reultatindikatorer Muligheter for “fee-based” service Outsourcing Forbedrede rutiner for “charge-back” “Presentation” - page 33

34 Web-adresser nevnt i forelesningen
- leverer artikkekopier i PDF-format raskt og effektivt. - leverer patentkopier over nettet i ulike elektroniske format bl.a. PDF (ikke nevnt, men en meget nyttig tjeneste) “Presentation” - page 34


Laste ned ppt "Biblioteket hva er det? hva skal det være?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google