Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Presentation” - page 1 Borregaard Biblioteket hva er det? hva skal det være?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Presentation” - page 1 Borregaard Biblioteket hva er det? hva skal det være?"— Utskrift av presentasjonen:

1 “Presentation” - page 1 Borregaard Biblioteket hva er det? hva skal det være?

2 “Presentation” - page 2 Vedtak i Fou--råd i 1996 FoU-rådsmøte 2/12-96 sa: Borregaard skal ha en kompetent bibliotek-og informasjonstjeneste

3 “Presentation” - page 3 Fagbibliotek De fleste fagbibliotek er knyttet til og skal yte sin service overfor en eierorganisasjon. Eierorganisasjonen (=Borregaard) er bibliotekets marked. Bibliotekets mål er å bidra til at eierorganisasjonen (=Borregaard) når sine mål, og biblioteket er avhengig av de vilkår eierorganisasjonen gir.

4 “Presentation” - page 4

5 “Presentation” - page 5 4.0 Samarbeidsforhold Bibliotekaren rapporterer til informasjonssjefen - konsern. Bibliotekaren skal ha løpende kontakt med de aktuelle fagmiljøer i forretningsområdene og også bidra til at kompetanse på informasjonssøk og -innhenting kan overføres til andre områder i konsernet

6 “Presentation” - page 6 Arbeidsvilkår Fagfolkene må få tilgang til informasjonsressurser slik at de kan arbeide smartere. De må gis anledning til å vedlikeholde og videreutvikle sin egen kunnskap, slik at de får bedre mulighet til å utnytte sine evner til nyskaping.

7 “Presentation” - page 7 Forskning Forskning er en investering i troen på fremtidige resultater og avkastning

8 “Presentation” - page 8 Påstand: En time i biblioteket sparer 1 uke på lab’en

9 “Presentation” - page 9 Project Development at BSY R&D - fasene i et farmasiutviklingsprosjekt Phase 0 Literature study Synthetic route SHE Phase A Initial lab. work Test sample Customer Partner Phase B Optimisation Scale-up Phase C Qualification Test-production Production Validation Commercial prod.  10 % total resources  70 % total resources  25 % total resources  95 % total resources tech. transfer 100 % total resources

10 “Presentation” - page 10 Hvordan jobber Forskningsavdelingen til BSY og hvorfor er det viktig for dem å ha en bibliotektjeneste Number of Projects PharmaceuticalDevelopment(customer)ChemicalDevelopment(BSY) Phase I Phase II Phase III Registration Launch Lit. search / Lab Pilot / Lab Pilot / Production Production / Pilot Full Production Likelihood of Success Phase I (10%)Phase II (30%)Phase III (80%)Registration (90%)

11 “Presentation” - page 11 INFORMASJONENS ØKONOMISKE VERDI legger grunnlag for bedre beslutninger unngå feilinvesteringer riktigere strategiske valg bedre markedsposisjonering spare tid i planleggingen nye forretningsmuligheter

12 “Presentation” - page 12 Målsetting (virksomhetsidé) Borregaard skal ha en kompetent bibliotek-og informasjonstjeneste kfr.FoU-rådsmøte 2/12-96

13 “Presentation” - page 13 Hovedmål Tilfredstille brukerne’s behov for informasjons- og bibliotektjenester Være den beste kilde for informasjonsfremskaffing i bedriften Være aktiv i samarbeid med brukerene med å strukturere, finne frem og evaluere informasjonsdatabaser og andre informasjonskilder. Være bidragsyter i en bedriftskultur der informasjons- og ressursdeling er viktige element

14 “Presentation” - page 14 BIBLIOTEKET SKAL: Gi tilgang til informasjonsressurser internt og eksternt Bidra med riktig informasjon til rett tid Skaffe internasjonal vitenskaplig litteratur som er en innsatsfaktor i FoU-basert virksomhet

15 “Presentation” - page 15 BIBLIOTEKETS TJENESTER Innkjøp av litteratur utlån innlån/bestilling av artikkelkopier fra inn- og utland søking i internasjonale databaser etter referanser til artikler m.m om ulike emner generell informasjonssøking administrere tidsskriftholdet inngå avtaler med leverandører av elektronisk informasjon på nettet

16 “Presentation” - page 16 Hva var de første oppgavene i nytt bibliotek Opprydding i boksamling - kassering Fjernmagasin (trykt utg av CA) Tidsskrifter - elektroniske utgaver Databasert tidsskrifthåndteringssystem - valgte Tidemann Elektroniske innholdsfortegnelser til tidsskr. (diestribusjon pr. mail Nytt biblioteksystem - valgte Mikromarc Konvertering av katalogopplysninger fra gml. database til nytt biblioteksystem - frafalt Oppussing av lokalet - nye møbler

17 “Presentation” - page 17 Kassering av bøker Alle bøker utgitt før 1990 i generelle fag kastes Bøker innen kjemi, kjemiteknikk, bioteknikk og polymerer gjennomgås av fagekesperter i miljøet mht kasting

18 “Presentation” - page 18 Hvorfor skal vi ha et biblioteksystem Fordeler: Ressursdeling - hvilke informasjonskilder har vi? Kunnskapsbank Effektivisering Ulemper: Kostnader

19 “Presentation” - page 19 Bidrag til verdiskapningen Hvordan kan man måle bibliotekets bidrag til den totale verdiskapningen ved bedriften? Blir dette målt av noen? Hvilke parametre er relevante i denne sammenheng?

20 “Presentation” - page 20 Mål som viser bibliotekets bruk Andelen av ansatte som bruker biblioteket Andelen av forskere som bruker biblioteket Antall henvendelser Antall bestilte artikkekopier Antall databasesøk Antall databaser tilgjengelig for sluttbruker og bruken av disse.

21 “Presentation” - page 21 Statistikk - sammenligning i år med i forrige år

22 “Presentation” - page 22 Kost/nyttemål Kostand pr utlån Kostnad pr artikkelbestilling Levering av artikkelkopier pr. ansatt Utlån pr. ansatt Antall lån pr. innkjøpt dokument

23 “Presentation” - page 23 Kvalitetsindikatorer Andel av litteraturbestillinger som dekkes fra egne samlinger Andelen av litteraturbestillinger som effektueres innen 1 dag. 1 uke og 1mnd.

24 “Presentation” - page 24 Kostsenter

25 “Presentation” - page 25 Kostsenter Biblioteket er eget kostsenter (dvs. bedrifen allokerer ressursene) og utarbeider derfor eget budsjett. Det budsjetteres på hovedpostene direkte i SAP

26 “Presentation” - page 26 SAP SAP -- 30 Years in the Business of E-Business 10 Million Users. 44,500 Installations. 1,000 Partners. 21 Industry Solutions. Founded in 1972, SAP is the recognized leader in providing collaborative e- business solutions for all types of industries and for every major market. Headquartered in Walldorf, Germany, SAP is the world's largest inter-enterprise software company, and the world's third-largest independent software supplier overall. SAP employs over 27,800 people in more than 50 countries.

27 “Presentation” - page 27 R/3 Client / Server ABAP/4 SD MM PP QA PM HR IS OC PS AM CO FI Sales & Distribution Materials Mgmt. Production Planning Quality Assurance Plant Main- tenance Human Resources Industry Solutions Office & Communi- cation Project System Fixed Assets Mgmt. Controlling Financial Accounting Modules of SAP R/3

28 “Presentation” - page 28 Purchase order MM Materials mgmt 6 5 4 2 7 Order follow-up Order processing Vendor selection 3 Source determination 1 Rqmts. determination Goods receipt and inventory management Rqmts. planning InvoicePurchase order Invoice verification ?

29 “Presentation” - page 29 Roller i SAP Rekvirent Innkjøper Varemottaker Kostsenteransvarlig

30 “Presentation” - page 30 Charge back –Hvordan etablere enkle rutiner for “charge back”? – Med “charge back” menes iflg. Warner at kostnadene som påløper for tjenester biblioteket yter blir kostnadsført på det kostsenter eller det prosjekt som ønsker tjenesten utført. Hos oss gjøres dette direkte i SAP’ –“Cost-of-time” blir ikke “Charged-back”

31 “Presentation” - page 31 Fee-based? Sluttbruker betaler direkte for den utførte tjenesten Ikke aktuelt pr. idag, men hvis det noen gang blir aktuelt: –Full eller delvis inntjening? –Omfanget av tjenesten? –Skal det genereres overskudd?

32 “Presentation” - page 32 Outsourcing Er ikke diskutert Muligheter finnes Hvem definerer behov og inngår avtaler til akseptabel pris? Argumenter for/argumenter imot?

33 “Presentation” - page 33 Momenter i gruppearbeidet Strategi Reultatindikatorer Muligheter for “fee-based” service Outsourcing Forbedrede rutiner for “charge-back”

34 “Presentation” - page 34 Web-adresser nevnt i forelesningen http://stnweb.fiz-karlsruhe.de/ http://www.fiz-karlsruhe.de/autodoc/ - leverer artikkekopier i PDF-format raskt og effektivt. http://www.fiz-karlsruhe.de/autodoc/ http://www.micropatent.com/ - leverer patentkopier over nettet i ulike elektroniske format bl.a. PDF http://www.micropatent.com/ http://www.bl.uk/services/current/inside.html (ikke nevnt, men en meget nyttig tjeneste)


Laste ned ppt "“Presentation” - page 1 Borregaard Biblioteket hva er det? hva skal det være?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google