Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik Ulike aspekter ved denne jentas problem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik Ulike aspekter ved denne jentas problem."— Utskrift av presentasjonen:

1 PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik Ulike aspekter ved denne jentas problem.

2 Arbeidsprosessen Hvordan jobbet vi som gruppe? Hvordan jobbet vi som gruppe? Utarbeiding av hovedproblemstilling. Utarbeiding av hovedproblemstilling. Inndeling og valg av ulike aspekt. Inndeling og valg av ulike aspekt. Presentasjonen Presentasjonen

3 IDENTITET IDENTITETSDANNELSE Pubertet Pubertet Integrert enhet Integrert enhet Selvoppfatning Selvoppfatning Sosial forankring Sosial forankring

4 IDENTITETSFORSTYRRELSE/KRISE Usikkerhet Usikkerhet Forvirring ( Erikson ) Forvirring ( Erikson ) Psykisk tilstand Psykisk tilstand Generell tilstand Generell tilstand

5 KONKLUSJON Overidentifikasjon - identitet settes til side - avbildning/overføring av identitet ( Erikson, Imsen s.285 )

6 George Herbert Meads speilingsteori

7 Inkludering/ekskluder ing og vennskap ”Studentene må lære å observere og få trening i å forstå dei behova elevar har for merksemd, utfordringar, omsorg og hjelp” (KUF, s.22)

8 Veier til konklusjonen 4 typer barn 4 typer barn De populære, de avviste, de neglisjerte, de kontroversielle (Evenhaug og Halle) De populære, de avviste, de neglisjerte, de kontroversielle (Evenhaug og Halle) Sosiale ferdigheter Sosiale ferdigheter 2 veier til sosial ekskludering (Stensaasen og Sletta) 2 veier til sosial ekskludering (Stensaasen og Sletta) Jenter og gutter (Stensaasen og Sletta) Jenter og gutter (Stensaasen og Sletta) Vennskap Vennskap ”Å ha venner, å være sammen med venner, å leke med dem, dette er noe av barndommens aller største gleder” (Stensaasen og Sletta) ”Å ha venner, å være sammen med venner, å leke med dem, dette er noe av barndommens aller største gleder” (Stensaasen og Sletta)

9 Konklusjon Ikke aggressiv, men er mer den tilbaketrukne eller neglisjerte Ikke aggressiv, men er mer den tilbaketrukne eller neglisjerte Dårlig foreldre/barn-relasjoner Dårlig foreldre/barn-relasjoner

10 Sosialisering/Sosial kompetanse Hva er problemet? Hva er problemet? Sekundærsosialiseringen Sekundærsosialiseringen Sosialiseringsagenter Sosialiseringsagenter Hvordan oppstår dette? Hvordan oppstår dette? Ekskludering over tid Ekskludering over tid

11 Konklusjon Hvordan møte jentas problem? Hvordan møte jentas problem? Må hjelpes inn i klassemiljøet. Må hjelpes inn i klassemiljøet. Hvorfor oppstår en slik situasjon? Hvorfor oppstår en slik situasjon? Sosial kompetanse er noe som må øves opp. Sosial kompetanse er noe som må øves opp. ”Hele skolen bør være involvert, og skolens ledelse må både faglig og praktisk legge forholdene til rette for at læring av sosial kompetanse skal bli en av de dagligdagse pedagogiske aktivitetene i skolen.” LS – Om sosial kompetanse

12 Mobbeadferd Kompliserte årsaksforhold Sosiale og emosjonelle problemer må alltid forstås i lys av konteksten. Elevens sosiale og kulturelle bakgrunn, klassemiljø, kvaliteter i det sosiale samspillet i klassen og ved skolen for øvrig og ikke minst mellom lærer og elev, er viktige forklaringsfaktorer bak de vanskene vi taler om. (Imsen 2000:10.5) Kompliserte årsaksforhold Sosiale og emosjonelle problemer må alltid forstås i lys av konteksten. Elevens sosiale og kulturelle bakgrunn, klassemiljø, kvaliteter i det sosiale samspillet i klassen og ved skolen for øvrig og ikke minst mellom lærer og elev, er viktige forklaringsfaktorer bak de vanskene vi taler om. (Imsen 2000:10.5)

13 Mobbeadferd Begrepet mobbing (relativt nytt ca. 1972) Mobbing er langvarig vold, psykisk og/eller psykisk rettet mot et offer og utført av enkeltpersoner eller grupper. (Roland, 1983:12) Begrepet mobbing (relativt nytt ca. 1972) Mobbing er langvarig vold, psykisk og/eller psykisk rettet mot et offer og utført av enkeltpersoner eller grupper. (Roland, 1983:12) Utvidet begrep - manglende empati i omgivelsen, fra lærere og medelever. - ubevisst ekskludering (utfrysing) --------------------------------------------------------------------- - undertrykking, antasting, mishandling, bakvaskelse, særbehandling, frihetsberøvelse Utvidet begrep - manglende empati i omgivelsen, fra lærere og medelever. - ubevisst ekskludering (utfrysing) --------------------------------------------------------------------- - undertrykking, antasting, mishandling, bakvaskelse, særbehandling, frihetsberøvelse

14 Mobbeadferd Hvem mobber? Hvem mobber? Hvem blir offer? Hvem blir offer? Hvorfor mobber mobberen? Hvorfor mobber mobberen? Hvorfor forblir offeret et offer. Hvorfor forblir offeret et offer. Symptomer /signaler på mobbing. Symptomer /signaler på mobbing. Tiltak mot mobbing. Tiltak mot mobbing.


Laste ned ppt "PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik Ulike aspekter ved denne jentas problem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google