Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik"— Utskrift av presentasjonen:

1 PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik
Ulike aspekter ved denne jentas problem.

2 Arbeidsprosessen Hvordan jobbet vi som gruppe?
Utarbeiding av hovedproblemstilling. Inndeling og valg av ulike aspekt. Presentasjonen

3 IDENTITET IDENTITETSDANNELSE Pubertet Integrert enhet Selvoppfatning
Sosial forankring

4 IDENTITETSFORSTYRRELSE/KRISE
Usikkerhet Forvirring (Erikson) Psykisk tilstand Generell tilstand

5 KONKLUSJON Overidentifikasjon - identitet settes til side
- avbildning/overføring av identitet (Erikson, Imsen s.285)

6 George Herbert Meads speilingsteori

7 Inkludering/ekskludering og vennskap
”Studentene må lære å observere og få trening i å forstå dei behova elevar har for merksemd, utfordringar, omsorg og hjelp” (KUF, s.22)

8 Veier til konklusjonen
4 typer barn De populære, de avviste, de neglisjerte, de kontroversielle (Evenhaug og Halle) Sosiale ferdigheter 2 veier til sosial ekskludering (Stensaasen og Sletta) Jenter og gutter (Stensaasen og Sletta) Vennskap ”Å ha venner, å være sammen med venner, å leke med dem, dette er noe av barndommens aller største gleder” (Stensaasen og Sletta)

9 Konklusjon Ikke aggressiv, men er mer den tilbaketrukne eller neglisjerte Dårlig foreldre/barn-relasjoner

10 Sosialisering/Sosial kompetanse
Hva er problemet? Sekundærsosialiseringen Sosialiseringsagenter Hvordan oppstår dette? Ekskludering over tid

11 Konklusjon Hvordan møte jentas problem?
Må hjelpes inn i klassemiljøet. Hvorfor oppstår en slik situasjon? Sosial kompetanse er noe som må øves opp. ”Hele skolen bør være involvert, og skolens ledelse må både faglig og praktisk legge forholdene til rette for at læring av sosial kompetanse skal bli en av de dagligdagse pedagogiske aktivitetene i skolen.” LS – Om sosial kompetanse

12 Mobbeadferd Kompliserte årsaksforhold Sosiale og emosjonelle problemer må alltid forstås i lys av konteksten. Elevens sosiale og kulturelle bakgrunn, klassemiljø, kvaliteter i det sosiale samspillet i klassen og ved skolen for øvrig og ikke minst mellom lærer og elev, er viktige forklaringsfaktorer bak de vanskene vi taler om. (Imsen 2000:10.5)

13 Mobbeadferd Begrepet mobbing (relativt nytt ca. 1972) Mobbing er langvarig vold, psykisk og/eller psykisk rettet mot et offer og utført av enkeltpersoner eller grupper. (Roland, 1983:12) Utvidet begrep - manglende empati i omgivelsen, fra lærere og medelever. - ubevisst ekskludering (utfrysing) undertrykking, antasting, mishandling, bakvaskelse, særbehandling, frihetsberøvelse

14 Mobbeadferd Hvem mobber? Hvem blir offer? Hvorfor mobber mobberen?
Hvorfor forblir offeret et offer. Symptomer /signaler på mobbing. Tiltak mot mobbing.


Laste ned ppt "PBL – Jente 14 år Espen, Hugo, Dag Morten, Rune, Tormod og Henrik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google