Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faktorer som påvirker utvikling av allergi og astma hos barn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faktorer som påvirker utvikling av allergi og astma hos barn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faktorer som påvirker utvikling av allergi og astma hos barn
Ulf Wike Ljungblad, overlege Barnesenteret SiV Tønsberg

2 8 år gammel jente Astma og bruker medisin året rundt
Atopisk eksem når hun var mindre Pollenallergi Forhøyet IgE mot katt Familien har katt inne i huset «Hun har inga symptomer av katten»

3 Viktigste risikofaktor
Forekomst av allergisykdom i familien

4 Mat til mor under svangerskap og amming
Unnvikende av viss mat reduserer ikke risikoen for allergi hos barnet Mamma skall spise den mat hun tåler og mår bra av

5 Mat til spedbarn Morsmelk gir visst skydd mot infeksjoner
Også infeksjoner som gir astmasymptomer Morsmelk er ikke vist å minske risiko for allergi

6 Mat til småbarn Begynn med smaksporsjoner fra 4-6 mån alder
Introdusere gjerne nye mattyper samtidig som barnet ammes Man kan ikke minske risiko for allergi gjennom å vente med å introdusere

7 Mat til småbarn Introdusere all mat ønsker barnet skal tåle
Regelbundet inntak av fisk «friskfaktor» Ikke vist fordel med fiskoljer, antioksidanter eller probiotika

8 Tobaksrøyk Mors røyking under svangerskap største risikofaktor
Nedsatt lungefunksjon helt fra første dag Barnastma Usikker påvirkan på allergi

9 Luftforurensing og fukt
Nærhet til sterk traffikert bilvei øker risiko for astma og allergi Er det de genetisk følsamme som drabbes? Synlige fuktskader i bostad og dårlig ventilasjon kan øke risiko for astma

10 Pollen Barn fødde rett før pollensesong gir økt risiko for pollenallergi Dose Samtidig eksponering for f eks svevestøv Arv Risiko minsker om man også vokser opp på gård

11 Pollen Eksponering for to pollensesonger før symptomer
Allergisk rhinokonjunktivitt ca 15% ved 7 års alder Økt risiko ved atopisk eksem Om SCIT gis til pollenallergiske barn under 3 år minsker det risikon for utvikling av astma i minst 7 år etter avsluttet SCIT

12 Hygienehypotesen David Strachan 1989 i BMJ
Rhinokinjunktivitt vanligere i små familier enn i store Barn med større søsken eller tidlig barnehagestart har mindre sensibilisering og astma

13 Hygienehypotesen Øst-Vest, by-landsbygd,fattig-rik
Stimulering av immunforsvar til modning slik at allergisk betennelse unnvikes? Høy eksponering mot endotoksin Epigenitikk kan forklare mye

14 Infeksjoner Virusinfeksjoner tidlig kan skydde mot astma senere, men er jo også en utløser av astma-symptomer Bronkiolitt

15 Antipyretika Samband mellom bruk av paracetamol i første leveår og astmautvikling Vansklig å være sikker på årsakssammenheng Sykdom gjør at midlet brukes Økt risiko for astma ved prenatal paracetamoleksponering

16 Antibiotika Antibiotikabehandling under første leveår øker risiko for astma Spesielt risiko ved bruk av bredspektrum-type

17 Tarmflorahypotesen Tidlig stimulering via tarmflorans bakterier har betydning for at immunologiske reglermekanismer skal utvikles normalt og risiko for allergi minske Artfattig tarmflora tidlig i livet assosiert med økt forekomst av allergi

18 Tarmflorahypotesen Sectioforløste barn økt risiko for astma
Ikke entydige resultat av effekt av probiotika Antroposofisk livsstil

19 Vaksinasjon BCG-vaksine har i noen studier vist å minske risiko for astma og allergi At ha hatt meslinger er assosiert med en lavere forekomst av astma og allergi

20 Vaksinasjon MMR-vaksinerte mindre risiko for inleggelse med alvorlig astma En stor multisenterstudie fann ikke samband mellom idag brukte vaksiner og astma og allergi

21 Paediatr Perinat Epidemiol. 2010 Mar;24(2):171-8
Husdyr Hos 500 svenske barn med nær familie med astma Katt eller hund de første 5 åren Minsket risiko for sensitisering alle allergener OR=0,5 Påvirker ikke risiko for astma OR=0,96 Paediatr Perinat Epidemiol Mar;24(2):171-8

22 Husdyr Eksponering for katt eller hund første leveår i birth-cohort
Uendret risiko ved et husdyr... Minsket risiko ved to husdyr... ...for allergisk sensitisering ved 7 års alder Skall man ikke avråde at atopikere skaffer husdyr?

23 Kryssreaksjoner husdyr
Om man ser utslag på prikktest på husdyr, kan dette være en kryssreaksjon og ikke en primærsensibilisering Anamnese Om ingen symptomer bør man ta komponenter Ikke gi råd om å avskaffe husdyr før man sjekket primærsensibilisering

24 Husdyr Barn som er primærsensitisert eller får symptomer skall avrådes fra dette dyrehold Sekundærprevensjon! Det finns vitenskapelig støtte for å anbefale barn med manifestert allergisk sykdom at ikke skaffe husdyr Friske barn kan ikke frarådes å få husdyr uansett heriditet for allergi

25 Midd – et ufrivillig husdyr
Middtrekk til sengen God ventilasjon og henge opp dyne Midden trivs i varme og fuktige miljøer Ikke matte eller veggdekorasjoner av tøy i barnerom Begrense kosebamser i sengen

26 Kryssreaksjoner med pollen
All mat fra vekstriket kan gi ulike kryssreaksjoner med pollen, ikke bare de tradisjonelle (eple, gulrot osv.), men også Latex Soya Peanøtter Nøtter

27 Kryssreaksjoner med pollen
Noen kryssreaksjoner er ubehaglige, men ufarlige De fleste kryssreagerende antigen er varme- og syrefølsamme (PR-10, profilin) Obs mengde! Om bjørkpollenallergi kan man f eks reagere på større inntak av kall, ren soyadrykk Verre reaksjoner i pollensesong


Laste ned ppt "Faktorer som påvirker utvikling av allergi og astma hos barn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google