Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitaliserer papirflyt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitaliserer papirflyt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitaliserer papirflyt
Datafangst / Skanning Digitaliserer papirflyt

2 Datafangst/Skanning Om Nets Korte fakta Ansatte: (i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Estland) Omsetning: 5 milliard DKK Kunder i 24 land Forretningsområder Payment- and Information Services Cards eSecurity Merchant Solutions Financial Acquiring

3 Datafangst/Skanning Om <Kunden> List opp de 3 viktigste pains du antar at denne kunden har Kan være ulike kanaler inn, mye ressursbruk i mottak/sporing av dokumenter, lang saksbehandling, dårlig kvalitet, dårlig kontroll

4 Datafangst/skanning Verdiforslag Kvalitetsøkning i form av sporing, kontroll og validering av data Økt effektiv saksbehandling med enhetlig datastrøm Besparende arbeidsflyt med stordriftsfordeler Økt medarbeidertilfredshet Økt kundetilfredshet Enklere gjenfinning av dokumenter

5 Datafangst og skanning
MOTTAK filmottak postboks budlevert Skanning/datafangst DISTRIBUSJON arkiv portal arkiv saksbehandler kunde kunde

6 Datafangst og skanning
Fra tegning på forrige slide er det forsøkt vist hvilke tjenester Datafangst kan avlevere til. Bankdokumenter til depot/annet arkiv – sendes Nets for datafangst og arkiveres i Nets E-arkiv Andre dokumenter – sendes Nets for datafangst og arkiveres i Bedriftens eget arkiv på datafangede felter Sakspapirer skannes og avleses på felter som skal benyttes i videre saksbehandling hos kunde Dokumentene arkiveres etter datafangst og kan gjenfinnes i Nets portal På felter avlest I tillegg kan det være muligheter for å håndtere deler av forsendelse som i utgangspunktet er printet hos Nets, da gjerne med tilpasset layout, For å lese av de verdier som ikke blir avlevert elektroniske (typisk målekortavlesning )

7 Kvalitetsøkning Det originale dokument hadde
Datafangst / Skanning Kvalitetsøkning Det originale dokument hadde lite kontraster og var vanskelig å lese. Skanning og tuning av gråtone ga et bedre resultat som i tillegg kan leses på skjerm. Hvert dokument blir påført et unikt referansenummer som angir dato for skanning, hvem og hvor det er skannet. Avtalte felter som skal datafanges blir validert mot logikk og/eller oppslag i databaser for å sikre at informasjonen er korrekt

8 Økt effektiv saksbehandling
Datafangst/Skanning Økt effektiv saksbehandling Ved uthenting av metadata kan bedriften klassifisere dokumentene digitalt og enklere gjenfinne relevant data. I forkant av skanning kan man avtale å klassifisere dokumentene i henhold til avtalte grupperinger slik at gjenfinning og kryssbruk forenkles

9 Besparende arbeidsflyt med stordrift
Datafangst/Skanning Besparende arbeidsflyt med stordrift Nets produksjonslokale skanner i dag ca dokumenter daglig for bank, privat og offentlig sektor Vi er stolte av å levere en tjeneste som håndterer varierende volum og høye krav til sikkerhet på en effektiv og nøyaktig metode Nets har fordelen av å samle stor volum for å få best mulig utnyttelse av de ressurser som er nødvendig for å levere et kvalitetsstemplet resultat på innkommende papirhåndtering.

10 Hvor mye kan din bedrift spare årlig?
Datafangst/Skanning Hvor mye kan din bedrift spare årlig? Et eksempel : Postmottak; sortering og distribusjon bedrift 1 kostnad bedrift 1 besparelse Fakturaskanning; mottak og datafangst bedrift 2 kostnad bedrift 2 besparelse Dokumentskanning; til arkiv bedrift 3 kostnad bedrift 3 besparelse

11 Datafangst / skanning oppsummert
Legg det samme som i foil nr 3

12 Hva skal til for å komme i gang?
Datafangst/Skanning Hva skal til for å komme i gang? Signering implementering igangsetting Innenfor en uke etter signering vil vi avholde en workshop der vi avklarer gjennomgår foreslått løsning og avklarer detaljerte behov. På bakgrunn av dette møtet utarbeides en spesifikasjon som legges til grunn for det videre implementeringsarbeid. Her vil vi også avtale en fremdriftsplan med evt milepæler som gjør det forutsigbart for begge parter når test/akseptanse og pilotkjøring forventes gjennomført.


Laste ned ppt "Digitaliserer papirflyt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google