Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER v/ Elisabeth Borthen 04.12.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER v/ Elisabeth Borthen 04.12.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER v/ Elisabeth Borthen 04.12.06

2 Livet i havet – vårt felles ansvar HISTORIKK SPØRSMÅL OM ”SÆRSKILT SKOLEKVOTE MED HJEMMEL I SALTVANNSFISKELOVEN § 2, SISTE LEDD” TATT OPP I OKTOBER 1991 PÅ GRUNNLAG AV KLAGE FRA AUKRA VIDEREGÅENDE SKOLE 13. NOVEMBER 1991 FISKERIDEPARTEMENTET FINNER AT SALTVANNSFISKELOVENS § 2, SISTE LEDD KAN BENYTTES TIL SKOLEKVOTER

3 Livet i havet – vårt felles ansvar HISTORIKK (forts) 5. JANUAR 2000 FORESLO FISKERIDIREKTORATET AT SKOLEKVOTENE FRA SKOLEÅRET 2000/2001 SKULLE UTDELES ETTER SKOLEÅR OG IKKE KALENDERÅR 28. FEBRUAR 2003 BESLUTTET FISKERIDEPARTEMENTET Å DELEGERE TIL FISKERIDIREKTORATETS ENKELTE REGIONKONTOR Å FATTE VEDTAK OM TILDELING AV SKOLEKVOTE

4 Livet i havet – vårt felles ansvar DAGENS ORDNING PÅ LANDSBASIS BEHANDLES MELLOM 15 OG 20 SØKNADER OM SKOLEKVOTE HVERT ÅR, DET SØKES FRA DE FLESTE KYSTFYLKER I LANDET FORDELINGSNØKKEL OG INSTRUKS FOR TILDELING AV SKOLEKVOTER ER TILLAGT FISKERIDIREKTORATET SENTRALT. DETTE GJØRES INNEN SKOLESTART HVERT ENKELT ÅR PÅ BAKGRUNN AV TILBAKEMELDING FRA REGIONKONTORENE OM HVILKE SØKNADER SOM INNVILGES FISKERIDIREKTORATETS REGIONKONTOR TILDELER DEN ENKELTE SKOLE UNDERVISNINGSKVOTE

5 Livet i havet – vårt felles ansvar DAGENS ORDNING (forts) DET ER SATT MANGE VILKÅR FOR FANGST AV SKOLEKVOTENE ET UFRAVIKELIG VILKÅR ER AT DET ALLTID SKAL VÆRE ELEV(ER) OM BORD NÅR DET FISKES PÅ KVOTEN! DETTE INNSKJERPES I 2006 PÅ BAKGRUNN AV BL.A. EVALUERINGEN AV SKOLEKVOTEORDNINGEN I 2006 HAR REGION MØRE OG ROMSDAL FÅTT ANSVARET FOR Å FØRE EN SAMLET OVERSIKT OVER SKOLEKVOTER TILDELT I 2006/2007, SAMTLIGE REGIONKONTOR KAN BENYTTE DENNE INFORMASJONEN

6 Livet i havet – vårt felles ansvar NYTT I 2006/2007 SAMTLIGE KVOTER, UANSETT HVA DE ANVENDES TIL SKAL AVREGNES NORSKE TOTALKVOTER FOR Å FÅ EN OVERSIKT OVER KVANTUM, ANNONSE I FISKERIPRESSE OG PÅ VÅRE INTERNETTSIDER STØRRELSEN PÅ ANDEL AV KVOTE TATT OPP TIL DISKUSJON I REGULERINGSMØTET I FISKERIDIREKTORATET

7 Livet i havet – vårt felles ansvar NYTT I 2006/2007 PÅ BAKGRUNN AV BLANT ANNET DETTE, EN HELHETSVURDERING, SENDES ET FORSLAG TIL TILDELINGSBREV TIL FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET DET ER FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET SOM FASTSETTER KVOTENE JANUAR 2007 FASTSETTES SKOLEKVOTEN FOR SKOLEÅRET 2007/2008


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar SKOLEKVOTER v/ Elisabeth Borthen 04.12.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google