Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre - Prop. 130 L

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre - Prop. 130 L"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre - Prop. 130 L
Fagforbundet/LO Kommunes foreløpige vurderinger Klemet Rønning-Aaby, LO Kommune Steinar Fuglevaag, Fagforbundet

2 Hovedpunkter fra proposisjonen
Offentlig ansattes uføretrygd skal økes slik at kjøpekraften opprettholdes Uføreytelsen fra tjenestepensjons- ordningene bør utformes som et direkte tillegg til folketrygden

3 Fagforbundets kommentar så langt
Fornøyd med: Overgang til alder ved 67 år Skjerming av barnetillegg Forblir varige ytelser Vurderes fremdeles: Skatteomlegging Levealdersjustering Fribeløp Samordningsfordelene

4 Fagforbundet mener: Arbeidslivet må tilrettelegges for at ikke alle kan jobb fullt hele tiden Flere arbeidsgiverne må ta inn over seg ansvaret for et inkluderende arbeidsliv NAV må styrkes og utvikles, og gis reell mulighet til å følge opp personer og arbeidsgivere

5 Hovedpunkter fra proposisjonen
3 beste av 5 siste år skal regnes som tidligere inntekt, begrenset til 6 G Skattlegges som lønn, dvs. bruttonivået må opp om lag 15 % Nivå på 66 % av tidligere inntekt Fortsatt behovsprøvd barnetillegg Fleksibel og ”sømløs” kombinasjon mellom jobb og trygd

6 Hovedpunkter fra proposisjonen
Beløpsgrense på 0,4 G for nye uføre Dagens uføre får kr ,- til 2019 Nedre grense på 40 % uføregrad for de som kommer fra arbeidsavklaringspenger Fortsatt krav til 40 års botid for full trygd Forsterket innsats for unge under 30 år

7 Hovedpunkter fra proposisjonen
Opptjeningsmodell til alderspensjon for kullene 1954 til 1962 blir som for yrkesaktive Overgang til alderspensjon ved 67 år Opptjener alderspensjon om de har stått i jobb til 62 år Delvis skjerming av levealdersjusteringen med 0,25 %-poeng for kullene Ny vurdering av levealdersjustering og skjerming i 2018

8 Ny uføretrygd – utfordringer
Lave uføregrader må fortsatt ivaretas i TP (under 40/50 %) Kompensasjon for nytt skatteregime Samordningsfordelene, verdien må videreføres med en tydelig fordelingsprofil Like regler fra opphør av sykmelding, uavhengig av AAP eller uføretrygd Høring i Stortinget 17. og 18. oktober


Laste ned ppt "Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre - Prop. 130 L"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google