Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSESS SYSTEMTEKNIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSESS SYSTEMTEKNIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSESS SYSTEMTEKNIKK
TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation PROSESS SYSTEMTEKNIKK Fagområdet omfatter syntese (systematisk utforming), optimalisering, simulering, dynamikk og regulering av kjemiske prosessanlegg. Instituttet er på flere områder i første linje internasjonalt på dette feltet og rår over gode ressurser når det gjelder dataverktøy. De viktigste forskningsområdene er: prosessregulering (i samarbeid med Institutt for kybernetikk) dataassistert modellering termodynamisk modellering statisk & dynamisk simulering, parameterestimering Fagområdet er utpekt til styrkeområde ved NTNU/SINTEF (PROST). Innenfor PROST er det nært samarbeid bl.a. med Institutt for teknisk kybernetikk og Institutt for energi og prosessteknikk. Ytterligere informasjon om PROST finner du på: research/PROST/

2 PROSESS SYSTEMTEKNIKK
Faggruppe PROSESS SYSTEMTEKNIKK Førsteamanuensis Tore Haug Warberg Professor Heintz Preisig Professor Terje Hertzberg Professor Sigurd Skogestad Gruppe november 2005 Professor II Kim Esbensen

3 TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Studied in hundreds of research and industrial papers over the last 60 years

4 Application stabilizing feedback control: Anti-slug control
TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Application stabilizing feedback control: Anti-slug control Slug (liquid) buildup Two-phase pipe flow (liquid and vapor)

5 TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Thermodynamic R&E

6 The MODELLER Project Modelling – From Art to Science
TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation The MODELLER Project Modelling – From Art to Science Current Version Species data Reaction data Model Library Documentation MatLab DAE Model MODELLER MatLab MatLab Library Graph of Behaviour Data of Behaviour Equation Library

7 TKP 4550/4551/4555 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypningsprosjekt/fordypningsemne
Process systems engineering, specialisation Koordinator:Professor Terje Hertzberg Uketimer: Høst 36S = 22,5 SP Eksamen: Muntlig Hjelpemidler: D Mappeevaluering Mål: Gi studentene innsikt og dybdekunnskap innenfor fagområdet, samt gi trening i selvstendig planlegging av prosjekter, skriftlig og muntlig fremstilling og systematisk bearbeiding av faglig informasjon. Forutsetninger: Grunnleggende kunnskaper i kjemiteknikk, matematikk og MATLAB. Faget TKP4135 Kjemiske prosessers dynamikk og optimalisering. Innhold: Fordypningsprosjektet TKP4550 består av et laboratorie-/prosjektarbeid på 15 SP Fordypningsprosjektet TKP4551 består av et laboratorie-/prosjektarbeid på 7.5 SP Fordypningsemnet TKP4555 består av valgbare tema slik at total belastning blir 7.5 SP For studenter som velger TKP4551 må det tas et kompletterende emne på 7.5 SP . Anbefalte tema er: TKP8 Videregående prosessregulering TKP9 Videregående prosess-simulering TKP11 Termodynamikk, videregående kurs TKP10 Kjemisk prosessteknologi, spesielle emner TTK16 Modellprediktiv regulering (MPC) og optimalisering (Institutt for teknisk kybernetikk) TEP9 Termisk kraft/varme - produksjon (Institutt for termisk energi og vannkraft) Emnemoduler fra andre av instituttets fordypningsemner eller fag ved andre institutt/fakultet kan også velges. Undervisningsform: Individuelt eller gruppebasert laboratorie-/prosjektarbeid med veiledning i form av forelesninger, kollokvier, seminarer, øvinger og/eller selvstudium. Kursmateriell: Oppgis ved kursstart. Eksamensform: Skriftlig prosjektrapport, med muntlig presentasjon, øvinger og skriftlig eller muntlig eksamen.

8 TKP12 Reaktormodellering TKP13 Gassrensing
TKP PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Andre emnemoduler: 1) Instituttet: TKP12 Reaktormodellering TKP13 Gassrensing TKP14 Membranseparasjon og adsorpsjon 2) Andre fakultet: TTK17 Systemidentifikasjon og adaptiv regulering TMA8 Statistisk forsøksplanlegging TPG7 PVT/EOR/GASS TPG23 Modellering og simulering av produksjonsbrønner

9 Mulige prosjekter: (prof. S. Skogestad)
TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Mulige prosjekter: (prof. S. Skogestad) Bruk av dynamisk simulering for uttesting av alternative reguleringsstrategier Her er Aspen, Hysys og Matlab aktuelle programmer. Det er flere mulige prosesser som det kan være aktuelt å se på Anti-slug regulering i multifase strømning    Vi har en eksperimentell rigg.. Her har vi et godt samarbeid med Statoil, Hydro og ABB. Simulering, optimal drift og selvoptimaliserende regulering av LNG-anlegg (Magnus G. Jacobsen) Regulering av verdens første Kaibel destillasjonskolonne (Johannes Gläschke) Systembiologi: Reguleringsstrukturer i metabolske nettverk. Koordinator-MPC for å maksimere produksjon (Elvira Aske, Statoil) Ny algoritme for eksplisitt modelprediktiv regulering (MPC) Utvidelse av selvoptimaliserende regulering (Sridhar, Håkon Dahl-Olsen, Henrik Manum) Vennligst ta kontakt med Sigurd Skogestad eller medveiledere for utdyping av oppgavene .

10 Mulige prosjekter: (T. Haug-Warberg)
TKP PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Mulige prosjekter: (T. Haug-Warberg) Termodynamisk modellering & prosessimulering Implementering av termodynamiske modeller i likningsbasert prosessimulator. Pluss oppgaver etter eget forslag eller i samarbeid med industri og andre

11 Mulige prosjekter: (prof. Heinz A. Preisig)
Teaching subjects: Modelling Event-based control On-line fault diagnosis Process identification Sustainable processes Time-scale analysis Model reduction TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Mulige prosjekter: (prof. Heinz A. Preisig) We are generally open for student’s suggestions

12 Mulige prosjekter: (prof. T. Hertzberg)
TKP 4550 PROS SYSTEM FORDYPN Prosess-systemteknikk, fordypning Process systems engineering, specialisation Mulige prosjekter: (prof. T. Hertzberg) Modellering og optimalisering av adsorberanlegg (Mongstad) Kombinasjon av symbolske og numeriske beregninger i MATLAB Forsøksplanlegging ved parameterestimering i DAE-systemer


Laste ned ppt "PROSESS SYSTEMTEKNIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google