Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.Katalyse og petrokjemi 2. Kolloid- og Polymerkjemi (”Ugelstad-lab”) 3.Prosess-systemteknikk 4.Reaktor- og strømningsteknologi 5.Separasjons- og miljøteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.Katalyse og petrokjemi 2. Kolloid- og Polymerkjemi (”Ugelstad-lab”) 3.Prosess-systemteknikk 4.Reaktor- og strømningsteknologi 5.Separasjons- og miljøteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.Katalyse og petrokjemi 2. Kolloid- og Polymerkjemi (”Ugelstad-lab”) 3.Prosess-systemteknikk 4.Reaktor- og strømningsteknologi 5.Separasjons- og miljøteknikk 6.Papir- og fiberteknologi Institutt for kjemisk prosessteknologi

2

3 Høst 1 2 3 4 5 6 - Perspektivemneo o o o o o TKP4140 Prosessregulering 1) v v o v v v TKP4155 Reaksj. Kin/katalyse 1) o o v v v v TKP4160 Transportprosesser 1) v v v o v v TKP4170 Prosj. Prosessanlegg* v v v v v v Vår - Eksperter i team TKP4170 Prosj. Prosessanlegg* v v v v v v TKP4125 Papir/fiberteknologi- - - - - o TKP4130 Polymerkjemiv o - v - - TKP4135 Kj. Prosess Dyn./opt.v - o v v v TKP4145 Reaktorteknologiv v v o v v TKP4159 Petrokj./oljeraff.o v v v v - TKP4115 Overflate-og kolloidkjemi (3. klasse) 1) - Ing. Emne annet studieprogram 1) Minimum 3 av disse 4 emnene må velges * Obligatorisk, men kan tas høst eller vår Institutt for kjemisk prosessteknologi 4 klasse

4 Høst 5. klasse - Seks fordypningsemner à 22,5 SP: TKP4700Katalyse og petrokjemi TKP4710 Kolloid og Polymerkjemi TKP4720 Prosess systemteknikk TKP4730 Reaktorteknologi TKP4740 Separasjon og miljøteknologi TKP4750 Papir og fiberteknologi Består av –7.5 SP fag (2 emnemoduler) + ”stort” prosjekt (15 SP), eller –15 SP fag (4 moduler eller 2 moduler + vanlig fag) + ”lite” prosjekt (7.5 SP). I tilknytning til fordypningsemnene tilbyr instituttet ca. 20 emnemoduler à 3,75 SP Institutt for kjemisk prosessteknologi 5 klasse

5 Prosjekt Prosjektene bør være individuelle. (Avtales med koordinator for fordypningsemnet) Prosjektoppgaver Et hefte med forslag foreligger første uke av mai og legges ut på nettet. Fås også på instituttkontoret. http://www.chemeng.ntnu.no/info/studentinfo/fordypning/ Industri-tilknyttede egeninitierte oppgaver er OK og kan også organiseres i løpet av sommeren (men må være avklart med NTNU-veileder). Kan gjerne ha felles tema (men ikke noe krav!) for –sommerjobb –prosjekt (høst) –diplom (vår) Institutt for kjemisk prosessteknologi 5 klasse

6 Datoer 4. klasse –Vanlige frister for fagvalg (men hva med perspektivemne?) 5. klasse –1. juni: Frist for (foreløpig) valg av (EGET SKJEMA!) Ikke-teknisk emne Emnemoduler Prosjekttittel –1. september: Frist endringer –Avslutning (NB! datoer fra 2005) ca. 1. des.: Eksamen emnemoduler (muntlig; noen emner har også midtsemester) ca. 12./13. des.: Muntlig presentasjon av prosjekt (teller 10% på prosjekt) ca. 19. des: innlevering prosjekt Karakter fordypning: Vektet middel av emnemodul + prosjekt Semesterstart: 21. august 2006 (tror jeg!)

7


Laste ned ppt "1.Katalyse og petrokjemi 2. Kolloid- og Polymerkjemi (”Ugelstad-lab”) 3.Prosess-systemteknikk 4.Reaktor- og strømningsteknologi 5.Separasjons- og miljøteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google