Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for kjemisk prosessteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for kjemisk prosessteknologi
1. Katalyse og petrokjemi 2. Kolloid- og Polymerkjemi (”Ugelstad-lab”) 3. Prosess-systemteknikk 4. Reaktor- og strømningsteknologi 5. Separasjons- og miljøteknikk 6. Papir- og fiberteknologi

2

3 Institutt for kjemisk prosessteknologi 4 klasse
Høst - Perspektivemne o o o o o o TKP Prosessregulering 1) v v o v v v TKP Reaksj. Kin/katalyse 1) o o v v v v TKP Transportprosesser 1) v v v o v v TKP Prosj. Prosessanlegg* v v v v v v Vår Eksperter i team TKP Papir/fiberteknologi o TKP Polymerkjemi v o v TKP Kj. Prosess Dyn./opt. v o v v v TKP Reaktorteknologi v v v o v v TKP Petrokj./oljeraff. o v v v v - TKP Overflate-og kolloidkjemi (3. klasse) 1) Ing. Emne annet studieprogram 1) Minimum 3 av disse 4 emnene må velges * Obligatorisk, men kan tas høst eller vår

4 Institutt for kjemisk prosessteknologi 5 klasse
Høst 5. klasse - Seks fordypningsemner à 22,5 SP: TKP4700 Katalyse og petrokjemi TKP4710 Kolloid og Polymerkjemi TKP4720 Prosess systemteknikk TKP4730 Reaktorteknologi TKP4740 Separasjon og miljøteknologi TKP4750 Papir og fiberteknologi Består av 7.5 SP fag (2 emnemoduler) + ”stort” prosjekt (15 SP), eller 15 SP fag (4 moduler eller 2 moduler + vanlig fag) + ”lite” prosjekt (7.5 SP). I tilknytning til fordypningsemnene tilbyr instituttet ca. 20 emnemoduler à 3,75 SP

5 Institutt for kjemisk prosessteknologi 5 klasse
Prosjekt Prosjektene bør være individuelle. (Avtales med koordinator for fordypningsemnet) Prosjektoppgaver Et hefte med forslag foreligger første uke av mai og legges ut på nettet. Fås også på instituttkontoret. Industri-tilknyttede egeninitierte oppgaver er OK og kan også organiseres i løpet av sommeren (men må være avklart med NTNU-veileder). Kan gjerne ha felles tema (men ikke noe krav!) for sommerjobb prosjekt (høst) diplom (vår)

6 Datoer 4. klasse 5. klasse Semesterstart: 21. august 2006 (tror jeg!)
Vanlige frister for fagvalg (men hva med perspektivemne?) 5. klasse 1. juni: Frist for (foreløpig) valg av (EGET SKJEMA!) Ikke-teknisk emne Emnemoduler Prosjekttittel 1. september: Frist endringer Avslutning (NB! datoer fra 2005) ca. 1. des.: Eksamen emnemoduler (muntlig; noen emner har også midtsemester) ca. 12./13. des.: Muntlig presentasjon av prosjekt (teller 10% på prosjekt) ca. 19. des: innlevering prosjekt Karakter fordypning: Vektet middel av emnemodul + prosjekt Semesterstart: 21. august 2006 (tror jeg!)

7


Laste ned ppt "Institutt for kjemisk prosessteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google