Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 EEU program i prosjektledelse NTNU Praktisk eksampel på e-læring i prosjektledelse Project management education program -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 EEU program i prosjektledelse NTNU Praktisk eksampel på e-læring i prosjektledelse Project management education program -"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 bassam.hussein@ipk.ntnu.no EEU program i prosjektledelse NTNU Praktisk eksampel på e-læring i prosjektledelse Project management education program - PME

2 2 Innholdsfortegnelse  Overblikk  Organisering  Fagliginnhold  Bakgrunn for valg av undervisningsformer  Den hybride modell –Plenumsamlinger –Nettbaserte samlinger –Prosjektarbeid –Bedriftsdag  Evalueringsformer  Layout  Hva er sant?  Neste konsept

3 3 Overblikk: hva er PME?  Engelskspråklige bedriftstilpassede program i prosjektledelse på Master nivå –Norsk Hydro, Statoil og Kvæerner  To uavhengige moduler –Essential program (5 vekttall) Fokus: Metoder og teknikker for planlegging og styring av prosjekter Målgruppe: Prosjektmedarbeidere –Advanced program (10 vekttall) Fokus: nye trender og lederskap Målgruppe: Senior prosjektledere  Minimum krav er 60 vekttall og 4 års praksis

4 4 Organisering  Terminologi basert på PMIBOK  Internasjonal program –NTNU Prosjektplanlegging –Calgary Kontraktledelse –Cranfield Lederskap og organisering –BI Økonomi og fortetningsstrategi  BI/NTNU –Praktisk tilrettelegging –Markedsføring –Teknologi –Studentoppfølging og veiledning –Eksamen

5 5 Faglig innhold  Essential –Konsepter og terminologi –Prosjektorganisering –Prosjektplanlegging og oppfølging –Prosjektøkonomi –Kontraktledelse og innkjøp –Usikkerhetsledelse –Kvalitetsledelse –Helse, miljø og sikkerhet  Advanced –Lederskap –Håndtering av media –Nye trender –Foretotningsstrategi –Globaløkonomi –Kvalitetsledelse –Helse, miljø og sikkerhet –Stakeholders –Value management –Allianser

6 6 Bakgrunn for valg av undervisningsformer i PME  Deltagere –Fleksibelt –Nettverk –Å styrke kunnskap om bedriftspolicy, rutiner og praksis innen prosjektledelse  Bedrifter –Redusere kostnader Reise og opphold Tapt arbeidstid

7 7 PME Den hybride form  Nærundervisning (fysiske samlinger)  Fjernundervisning (virtuelle samlinger)  Prosjektarbeid  Bedriftsdag

8 8 Plenumsamlinger  Mål: –Kick-off for videre arbeid –Utveksling av erfaringer og informasjon –Sosialt –Etablering av eksterne og interne nettverk  Tiltak –Forelesninger –Gruppeoppgaver og diskusjoner –Varighet 3 dager –Samling I avsluttes med bedriftsdag

9 9 Fjernundervisning  Mål: –Fleksibilitet –Opplevelsesrikt –Følelse av fellesskap –Hjelpemidler og tilgjengelighet  Levert over Internett  Delt over 3 perioder  Presentasjonsformer –Ledet selvstudium –Video –Powerpoint –Caser  Evalueringsformer –Innsendingsoppgaver –Kunnskapstester  Oppfølging og veiledning Krever selvdisiplin!

10 10 Prosjektarbeid  Mål: –Skape nysgjerrighet og eierskap til enkelte problemer i bedriften –Gratis konsulenttjenester –Sette teoretiske kunnskaper og praktiske erfaringer i en ny sammenheng –Mulighet for samarbeid med deltagere fra egne og andre bedrifter som jobber i samme bransje  Grupper av opp til 3 deltagere  Belyse eksisterende problemstillinger  Litteraturstudier  Foreslå konkrete løsninger  Holde en presentasjon i samling nr. 2  Levere prosjektrapport (60%)

11 11 Evalueringsformer  Individuelle innsendingsoppgaver  Hjemmeeksamen (40%)  Prosjektrapport (60%)

12 12 PME- Layout Introduksjon Samling I Fjernundervisning (Internettbasert) Prosjektarbeid Samling II eksamen

13 13 Noen tall om PME 2001  Programmer –Essential program (KSH) Houston. Avsluttet juni 2001 –Essential program (KSH) Oslo. Avsluttet august 2001 –Essential program (KSH) London. Avsluttet oktober 2001 –Essential program (OPEN) Oslo. Avsluttes desember 2001  Deltagere 2001 –Essential program 132 –Advanced program 37

14 14 Hva er sant?  Jeg synes også denne formen for etterutdanning er MEGET god - spesielt siden jeg har barn og det er vanskelig å reise bort over lenger perioder. Jeg er i hvert fall ikke bortskremt fra å ta flere kurs etter samme opplegg - snarere tvert i mot!  Very well organized. Layout is very easy to navigate and follow  Virtual teaching worked better than I expected it to. The future is here!!  It looks like the program was developed by men over 55 years old, with grown up children  These sessions cannot be called virtual.

15 15 Neste?  Erfarings- og kunnskapsoverføring vs. Kunnskapsformidling –Mer fokus på samarbeid og samspill mellom deltagere –Fra foreleser/forfatter til facilitator –Nye løsninger (dataspill og simuleringer)  Personlig tilpassning  Bedre engasjement fra bedrifter


Laste ned ppt "1 EEU program i prosjektledelse NTNU Praktisk eksampel på e-læring i prosjektledelse Project management education program -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google