Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi Prosessteknikk. 31. august 2009 Sigurd Skogestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi Prosessteknikk. 31. august 2009 Sigurd Skogestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi Prosessteknikk. 31. august 2009 Sigurd Skogestad http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prosessteknikk/

2 A.1 Molbegrepet Hva er 1 mol? Molvekt luft:

3 A.2 Balansering av kjemiske reaksjoner Atombalansene!

4 A.3 Termodynamiske begreper System (åpent, lukket, isolert, adiabatisk) Omgivelser Tilstand (for system) Tilstandsvariabel (p, T, V, U, H, S,..) –Ikke W og Q Prosess (fra starttilstand til slutttilstand) –Reversibel prosess –Isoterm, isobar, isentalpisk, isentropisk Intensive og ekstensive variable –Intensive: Trykk p, Temperatur T, … –Ekstensive: Volum V, molmengde n, …

5 Hva er trykk? p = F/A

6 Hva er temperatur T? 1.Varme Q går fra system med høy T til system med lav T 2.Termodynamisk: 3.Uttrykk for intensiteten av molekylenes uordnede bevegelse

7 –Hvor raskt beveger et molekyl seg? –Hvor raskt i forhold til lydhastigheten? Spørsmål

8 A.3 Termodynamiske diagrammer System i (intern) likevekt Gitt mengde av alle komponenter Hvor mange opplysninger (tilstandsvariable) trenger vi for å entydig bestemme systems tilstand? Svar: 2 –For eksempel, (p, V) eller (p,H) eller (H, S) –Vær forsiktig med (p,T) – ikke entydig i tofaseområdet (ifølge Gibbs faseregel)

9

10 A.4 Tilstandsligninger Ligning som gir sammenheng mellom p, V og T NB! Bruk ALLTID absolutt temperatur T [K] i termodynamiske beregninger!! T [K] = t [ o C] + 273.15

11 Ideell gasslov Uhyre viktig resultat! pV = nRT Kan utledes fra kinetisk gassteori: Trykket p skyldes kollisjon av gass med ”vegg” (se wikipedia)

12

13 Ved hvilke T og p er en gass mest ideell??

14

15

16

17 Soave-Redlich-Kwong (SRK) 70/80-tallet: SRK-ligningen revolusjonerte prosessberegninger for olje- og gassindustrien Modifisert van der Waals

18

19

20


Laste ned ppt "Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi Prosessteknikk. 31. august 2009 Sigurd Skogestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google