Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – [cecilie.vitting@hiof.no]cecilie.vitting@hiof.no – Marit S. Asklien - [marit.s.asklien@hiof.no]marit.s.asklien@hiof.no – Terje Dahl - [terje.dahl@halden.net]terje.dahl@halden.net – Lars-Gøran Larssen - [lars-goran.larssen@hiof.no]lars-goran.larssen@hiof.no – Ole Henrik Leister - [ole.h.leister@hiof.no]ole.h.leister@hiof.no Presentasjonen og tilleggsnotater ligger her: – home.no/gruppe5/presentation home.no/gruppe5/presentation Automated Testing Tool & When to Stop Testing

2 Introduksjon Automated Testing Tools Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Kodeanalysering kan deles i to grupper: Statisk analysering og dynamisk analysering. - Statisk analysering: Programmet blir analysert før det kjøres. - Dynamisk analysering: Programmet bli analysert mens det kjører. - I begge tilfeller returneres informasjon om koden eller testen som blir kjørt. Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

3 Statisk analyse Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Automated Testing Tools I statisk analyse deles verktøyet som sjekker riktigheten av programmet inn i fire deler: 1.Kodeanalysering: Komponentene blir evaluert for riktig syntaks. 2.Struktur sjekking: Genererer en graf fra komponentene som er input. 3.Dataanalysering: Inspiserer datastrukturen, data deklarasjoner og komponent grensesnitt. 4.Sekvens sjekking: Her blir sekvensene av eventene sjekket. Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

4 Statisk analyse Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Det er vanlig at outputen i statisk analyse er måling- og struktur karakteristikker. - Eksempel: Flytgrafer som viser alle mulige stier gjennom programmet. - Her ser vi et eksempel på outputen fra statisk analyse: Automated Testing Tools Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

5 Dynamisk analyse Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Denne formen for analysering brukes ofte i forbindelse med real-time systemer. - Vanskelig å lage realistiske testverktøy - Automatiserte verktøy brukes for å ”fange” tilstanden til eventene i løpet av kjøringen av et program. - Kalles også ”program monitorer” da de passer på og rapporterer programmets oppførsel. - Man får en del statistikk og informasjon som forteller om systemets tilstand. Automated Testing Tools Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

6 Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Automated Testing Tools Test-Eksekveringsverktøy - Verktøy for å automatisere planleggingen og kjøring av testene. - Capture and Replay: Man spesifiserer i en ”testramme” hva slags input som vil bli levert og hva slags resultat som er forventet fra tilstanden som blir testet. - ”Fanger” tastetrykk, input og responsen ettersom testene blir kjørt. - Sammenlikner forventet resultat med faktisk resultat. - Brukes f.eks. når man har funnet en feil og ønsker å sjekke at feilen har blitt rettet uten og introdusere nye feil. Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

7 Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Automated Testing Tools Test-Eksekveringsverktøy Stubs and Drivers: En driver kan: 1. Sette alle passende tilstandsvariabler til å forberede et gitt testtilfelle, og deretter kjøre testen. 2. Simulere keyborad input og andre datarelaterte responser til tilstander. 3. Sammenlikne faktisk resultat med forventet resultat og rapportere forskjellen. 4. Spore hvilken sti som har blitt traversert gjennom eksekvering. 5. Nullstille variabler for å forberede neste test. 6. Virke sammen med en debugging-pakke, slik at feil kan bli sporet og reparert. Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

8 Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Automated Testing Tools Automatiserte testmiljøer - Test-eksekverings-verktøy kan bli integrert med andre verktøy for å danne et omfattende testmiljø. - Kan f.eks. kobles sammen med en testing- database, måleverktøy, kodeanalyserings- verktøy, teksteditorer og simulerings- og modellerings verktøy. Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

9 Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Test Case generatorer Automated Testing Tools - Testing avhenger av en grundig definisjon av testtilfellene. - Derfor er det nyttig å automatisere deler av test-case- genererings-prosessen, slik at man er sikker på at man dekker alle mulige situasjoner. Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

10 Når slutter man å teste? When to Stop Testing Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Hvordan vet man hvor mange feil et program inneholder?... - Når det ikke er mer feil i programmet! - Hvordan vet man at det ikker er flere feil i programmet?.. Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

11 Ulogisk sammenheng mellom antall feil funnet og antall feil ikke funnet: When to Stop Testing Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Antall feil funnet Sannsynlige antall feil totalt Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

12 “Fault seeding” When to Stop Testing Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Antall innsatte feil funnet = Antall andre feil funnet Antall innsatte feil totaltAntall andre feil totalt Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

13 Effektivitetsberegning When to Stop Testing Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation 2 grupper jobber separat: Gruppe 1 finner 25 feil Gruppe 2 finner 30 feil 15 av feilene er de sammen for gruppe 1 og 2 E1 = 15 / 30 = 0,5 E2 = 15 / 25 = 0,6 Antall feil i programmet totalt: 15 / (0,5 x 0,6) = 50 Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet

14 Hvor trygg kan en være på feilfrihet i programvaren? When to Stop Testing Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Slideoversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.Statisk analyse 4.SA: Eksempel 5.Dynamisk analyse 6.TE: Capture and Replay 7.TE: Stubs and Drivers 8.Automatiserte testmiljøer 9.Test Case generatorer 10.When to Stop Testing 11.Ulogisk sammenheng 12.Fault seeding 13.Effektivitetsberegning 14.Trygghet på feilfrihet S = innsatte feil N = ”naturlige” feil Trygghetsgrad = S / ((S – N) + 1)


Laste ned ppt "Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google