Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte – Lærlingordning høyere utdanning - HiG 7. Juli 2005 Agenda: 1.Status NHO og KomSam/HiG 2.Prosjektorganisasjon 3.Aktiviteter a.Tilpasning av studiene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte – Lærlingordning høyere utdanning - HiG 7. Juli 2005 Agenda: 1.Status NHO og KomSam/HiG 2.Prosjektorganisasjon 3.Aktiviteter a.Tilpasning av studiene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte – Lærlingordning høyere utdanning - HiG 7. Juli 2005 Agenda: 1.Status NHO og KomSam/HiG 2.Prosjektorganisasjon 3.Aktiviteter a.Tilpasning av studiene og gjesteforelesere fra bedriftene b.Erfaringspilot – Teknologiledelse høst-05 c.Mentor d.Markedsføring 4.Finansiering – status og diskusjon 5.Nettverksbygging mellom pilotene KOMSAM - LHU

2 KOMSAM – Lærlingordning høyere utdanning Aktuelle delprosjekter i KOMSAM som kan inngå i prosjektet ”Lærlingordningen for høyere utdanning” KOMSAM - LHU

3 Delprosjekter i KOMSAM KOMSAM - LHU Prosjektplanlegging og ledelse Læring i bedrift – utvikling av samarbeid skole – bedrift Gjesteforelesninger for studentene ved HIG fra industrien Tilpasning av fagplanene ved HiG i tråd med industriens behov Etablering av samarbeid mellom HiG og RTIM  Samarbeid om laboratorier  Innovasjon og næringsutvikling Etablering av offentlig finansiert FoU-prosjekt Markedsføring av ingeniørstudiene Etablering av Mastergradsutdanning ved HiG Bidra til å etablere RTIM som Norwegian Centre of Expertice

4 Prosjektorganisering ”Raufoss- pilot” Styringsgruppe Prosjektleder Halvor Holtskog, HiG Tron-Ragnar Strand, RTIM Delprosjekt: Tilpasse studiet Leder Arne Horten, RTIM Delprosjekt: MF Leder Halvor Holtskog, HiG Delprosjekt: LiB Leder: Tron-Ragnar Strand Og Halvor Holtskog

5 Realkompetanse Bakgrunn for studentene/ rekrutteringsområder 2 MX 2 FY 3 MX 2 FY Behov i store bedrifter Behov i små bedrifter  Realkompetanseopptak gir bredere rekrutteringsområde  Styrker fagmiljøet i klassen  Mer motiverte studenter KOMSAM - LHU

6 Linjefag / Valgfag / Anvendte fag Grunnlagsfag / metodelære  Viktig at grunnlagsfag/ metodelære støtter oppunder linjefagene  Fokus på linjefag, grunnlagsfag bare nødvendig mengde (kun relevante metoder)  Nedtone viktighet av realfag, kun understøttelse av linjefag KOMSAM - LHU

7 Moduloppbygging –Muliggjør EVU tilpasning –Setter flere fag i sammenheng –LiB i lengre perioder –Mer LiB i de siste semestrene 1. semester 6. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester Forelesning Læring i bedrift Alternativt tillegg; Forelesning i bedrift - m/case - lab. forsøk - praksis KOMSAM - LHU

8 Læring i bedrift Case høsten 2005: Faget ”Teknologiledelse” KOMSAM - LHU

9 Teknologiledelse 10 studiepoeng Emner: Konkurransekraft i drift Prosessledelse Prosjektledelsesprosesser Teknologiledelse Kapasitet Lokasjon og layout Ledelse av forsyningskjeden Prognoser Lagerstyring Kostnadsplanlegging og tidsforbruk Ressursplanlegging Lean Systems KOMSAM - LHU

10 Tenkt gjennomføring Forberede mentor i bedrift og student 10 timer Konsentrert teoridel (læring i skole) 40 timer Læring i bedrift (fokus ett emne)40 timer Konsolidering/prosjekt/analyse10 timer Eksamen (teller 50% og prosjekt 50%) KOMSAM - LHU

11 Lærebedrifter Hydro Automotive, Raufoss Hydro Aluminiumsprofiler, Raufoss Kongsberg Automotive, Raufoss KOMSAM - LHU

12 Første året TDL – andel læring i bedrift Studiep.EmnenavnEmneansvarligHøstVår LiB 5Kreativ ProblemløsningJ. StertenX20 % 5 ProsjektstyringS. GautestadX 20 % 10 Teknologisk metodelæreM. Eikerol X0 % 10Produkt designP. FarstadXX20 % 10 Bedrift praksis IT, presentasjonsteknikk J. StertenXX 40 – 60 % 10 Kvalitetsledelse med statistikkT. Bokalrud X20 % 5 Dataassistert design S. GautestadX20 % 5MarkedsføringH. HoltskogX20 % 6030 KOMSAM - LHU

13 Andre året TDL – andel læring i bedrift Studiep.EmnenavnEmneansvarligHøstVårLiB 10 Grenseoverskridende designJ. Sterten X 40 – 60 % 5 MateriallæreH. Johansen X20 % 5 ProduksjonsmetoderJ. Sterten X20 % 10 Valgfag høst X? 5Design ProsjektJ. StertenX 40 – 60 % 5Reverse EngineeringS. GautestadX20 % 5Fri form framstilling (Rapid prototyping)S. GautestadX20 % 5InnovasjonskilderH. Holtskog X20 % 5MerkevarebyggingH. Holtskog X20 % 10 Valgfag X? 6030 KOMSAM - LHU

14 Tredje året TDL – andel læring i bedrift Studiep.EmnenavnEmneansvarligHøstVårLiB 10 Org. kultur og forbedringsprosesserTerje BokalrudX 20 % 10 TeknologiledelseI. A. Gamme X 40 – 60 % 10 Valgfag høst X? 10 Valgfag vår X? 20 Hovedprosjekt TDLJ. Sterten X 80 – 100 % 6030 KOMSAM - LHU

15 Første året IDT – andel læring i bedrift Studiep.EmnenavnEmneansvarligHøstVårLiB 5 Matematikk 10. Funksjoner med en variant H. P. HornæsX0 % 5Kreativ ProblemløsningJ. StertenX20 % 5 ProsjektstyringS. GautestadX 20 % 10 Bedrift praksis IT, presentasjonsteknikk J. StertenXX 40 – 60 % 10MekanikkL. E. StormXX0 % 10Kjemi og miljø B. RystadXX20 % 5Matematikk 15. Diskret matematikkA. OulieX0 % 10Fysikk for bygg og maskinJ. S. HaugenX0 % 60 KOMSAM - LHU

16 Andre året IDT – andel læring i bedrift Studiep.EmnenavnEmneansvarligHøstVårLiB 10 Matematikk 20 matem. Modellering for bygg og maskinfag T. SlindX0 % 5 MateriallæreH. Johansen X20 % 5 ProduksjonsmetoderJ. Sterten X20 % 10Styrkeberegning H. Johansen X0 % 5Statistikk T. Slind X0 % 5Kvalitetsledelse T. Bokalrud X20 % 5 Automasjon av industriprosesserJ. Sterten X 40 – 60 % 5TermodynamikkM. EikerolX0 % 5Dataassistert designS. GautestadX20 % 5 DesignprosjektJ. Sterten X 40 – 60 % 60 KOMSAM - LHU

17 Tredje året IDT – andel læring i bedrift Studiep.EmnenavnEmneansvarligHøstVårLiB 15 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner T. Bokalrud X20 % 10 TeknologiledelseI. A. Gamme X 40 – 60 % 5 Produksjonssimulering (Witness)I. A. Gamme X20 % 15 ValgfagSe valgfag XX? 15 Hovedprosjekt IDTJ. Sterten X 80 – 100 % 60 KOMSAM - LHU

18 Mentor i bedrift Finne nøkkelpersoner i bedrifter Motivere for oppgaven – indre drivkraft Seminar med ledere – mentorer – skoler Oppfølging - kompetanseoppbygging - nettverk Aktivt samspill med lærere fra HIG Studietilbud for mentorer KOMSAM - LHU

19 Gjesteforelesninger Aktuelle fag for gjesteforelesning: Materiallære Teknologiledelse Produksjonsledelse Gjennomføring: Forelesningen foregår i bedrift Omvisning som en del av gjesteforelesningen Gjesteforelesningen - en ramme på ½ dag KOMSAM - LHU

20 Gjesteforelesninger Aktuelle emner i Materiallære: Metallografiske metoder Legering, størkning Generelle fremgangsmåter til å styrke metallene, kinetikk - avspenning, rekrystallisering, kornvekst Destruktiv testing. Non Destructiv Testing Jern- karbonlegeringer, likevektstrukturer Varmebehandling av stål - teoretisk grunnlag Aluminium og Aluminiumlegeringer, en innføring Plastmaterialer (polymerer), en innføring KOMSAM - LHU

21 Gjesteforelesninger Aktuelle emner i Teknologiledelse: Etablering av produksjonsressurser Produksjonsforberedelse Ledelse av produksjons- og administrative prosesser Logistikk Handlingsplaner Produksjonsøkonom Prognoser Prosjektprosesser KOMSAM - LHU

22 Gjesteforelesninger Aktuelle emner i Produksjonsmetoder: Produksjonskomponenter, maskindeler Pneumatikk, Hydraulikk Valg av komponenter/dimensjonering Produksjonsteknikker, prototyptilvirkning Metallforming, støping tilvirkningsprosesser Verkstedmaskiner, måleteknikk Bearbeiding av tre og plaststoffer Sammenføyning, sveising Industriell fabrikkering Energiforsyning, materialanvendelse KOMSAM - LHU

23 Markedsføring av piloten Målsetning: –Øke interessen for teknologi blant ungdom –Øke forståelsen i SMB-bedrifter om nytten av kompetanseheving for bedret lønnsomhet Virkemidler: –Samarbeid med Innlandets Vitensenter og NCE/RTIM –PR-opplegg mot videregående skole –Opplysningsarbeid mot næringslivet

24 Finansiering og nettverksbygging Kilder Søknadsfrister Nettverksstatus


Laste ned ppt "Møte – Lærlingordning høyere utdanning - HiG 7. Juli 2005 Agenda: 1.Status NHO og KomSam/HiG 2.Prosjektorganisasjon 3.Aktiviteter a.Tilpasning av studiene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google