Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS

2 Gunnar Klo Group Seafood Tradition since 1909 N-127/N-119

3 Øksnes

4 Myre

5 Stø

6 Gunnar Klo AS m/datterselskap Startet opp i 1909 i Nyksund – flyttet til Myre i 1952. Fleksibel bedrift (filet, saltfisk,tørrfisk, laks,ørret, oppfòring av torsk, sild hval med mer) Anlegg på Myre og Stø. Oppdrett i Prestfjorden. 90 årsverk- største private arbeidsgiver i Øksnes kommune. Betydelig kvinnearbeidsplass. Omsetning i 2006: MNOK 180. En av pionerene på fangstbasert akvakultur

7 Hvorfor brukerstyrte forskningskvoter Viktig å balansere mellom FoU initiert av forskningsinstitusjoner og næringen selv Forskningskvoter er med på å redusere risiko og gir tilgang til begrensede ressurser. Kan bidra til å få opp FoU på viktige områder som ellers ikke ville bli prioritert Motivasjon i verdikjeden Kunnskapsoverføring mellom offentlig forvaltning, forskningsmiljø og næringsutøvere Til nytte for hele næringen

8 Viktig å stille krav! FoU- kvalitet Relevans Åpenhet til resultatene

9 Case Gunnar Klo AS Forskningskvoter – 2005 40 tonn (ikke benyttet) – 2006 240 tonn (fisket ca. 100 tonn) – 2007 180 tonn (antas å bli fisket opp)

10 Case Gunnar Klo AS Bakgrunn for søknad – Fokus på fangstbasert akvakultur – Få båter som driver på med dette – små kvanum – Meget høye priser på levendetorsk – Mange store utfordringer – Satsingsområde for regjeringen – ”Plan for koordinert satsing på torsk”

11 Case Gunnar Klo AS Prosjekter 2006/2006 – Vaksine og fiskehelse – Tørrfòrprosjekt – Kvalitet – Samarbeid mellom flere næringsaktører og fartøy – (Rapport sendt inn til Fiskeridirektoratet)

12 Rapporter tilgjengelig

13 Case Gunnar Klo - 2007 Slakteprosjekt (Fiskeriforskning) Vaksineprosjekt (Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, VFP) Kvalitet og marked (Lerøy mfl) Fór (Fiskeriforskning) (Levende mellomlagring Vesterålen AS) Mattilsynet inne som observatør i prosjektet (hele verdikjeden)

14 Øvrige innspill/erfaringer Tidspunkt for vedtak (31.januar i år, 13 februar i 2006) God kommunikasjon med Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Norges Råfisklag Viktig å få opp flere miljøer som satser på fangstbasert akvakultur Stenging av fiskefelt Prøveprosjekter Igangsatt et arbeid med å få villfanget oppfòret torsk miljøsertifisert

15 Sats på fangstbasert akvakultur!


Laste ned ppt "”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google