Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Brukerstyrte forskningskvoter”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Brukerstyrte forskningskvoter”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Brukerstyrte forskningskvoter”
Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS

2 Seafood Tradition since 1909
Gunnar Klo Group Seafood Tradition since 1909 N-127/N-119 Familieeid 3. Generasjons bedrift.

3 Øksnes

4 Myre

5 Stø Tørrfisk Turisme

6 Gunnar Klo AS m/datterselskap
Startet opp i 1909 i Nyksund – flyttet til Myre i 1952. Fleksibel bedrift (filet, saltfisk,tørrfisk, laks,ørret, oppfòring av torsk, sild hval med mer) Anlegg på Myre og Stø Oppdrett i Prestfjorden. 90 årsverk- største private arbeidsgiver i Øksnes kommune. Betydelig kvinnearbeidsplass. Omsetning i 2006: MNOK 180. En av pionerene på fangstbasert akvakultur Avsluttet sin drift i Nyksund på grunn av havnens størrelse. Dette var starten på fraflytningen fra fiskeværet Nyksund til det nye fiskeværet Myre.

7 Hvorfor brukerstyrte forskningskvoter
Viktig å balansere mellom FoU initiert av forskningsinstitusjoner og næringen selv Forskningskvoter er med på å redusere risiko og gir tilgang til begrensede ressurser. Kan bidra til å få opp FoU på viktige områder som ellers ikke ville bli prioritert Motivasjon i verdikjeden Kunnskapsoverføring mellom offentlig forvaltning, forskningsmiljø og næringsutøvere Til nytte for hele næringen

8 Viktig å stille krav! FoU- kvalitet Relevans Åpenhet til resultatene

9 Case Gunnar Klo AS Forskningskvoter 2005 40 tonn (ikke benyttet)
tonn (fisket ca. 100 tonn) tonn (antas å bli fisket opp)

10 Case Gunnar Klo AS Bakgrunn for søknad
Fokus på fangstbasert akvakultur Få båter som driver på med dette – små kvanum Meget høye priser på levendetorsk Mange store utfordringer Satsingsområde for regjeringen ”Plan for koordinert satsing på torsk”

11 Case Gunnar Klo AS Prosjekter 2006/2006 Vaksine og fiskehelse
Tørrfòrprosjekt Kvalitet Samarbeid mellom flere næringsaktører og fartøy (Rapport sendt inn til Fiskeridirektoratet)

12 Rapporter tilgjengelig
Utfordringer for Fangsbasert akvakultur Antall båter som er rigget for levendefangst er for få Likeså er antallet fiskere som har kompetanse på levendefangst og akklimatisering De nødvendige investeringer som må gjøres på båtene krever kapital, noe som i seg selv er en utfordring Kommersielt fòr og utfòringsteknologi må på plass før denne næringen kan finne sin plass. For at oppforing av torsk skal komme opp i stor skala bør sykdommer og smitte minimeres i alle trinn i produksjonsprosessen. Utfordringen for oppforet torsk er at dette produktet faller mellom vanlig konvensjonell fangst og intensivt oppdrett.

13 Case Gunnar Klo - 2007 Slakteprosjekt (Fiskeriforskning)
Vaksineprosjekt (Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, VFP) Kvalitet og marked (Lerøy mfl) Fór (Fiskeriforskning) (Levende mellomlagring Vesterålen AS) Mattilsynet inne som observatør i prosjektet (hele verdikjeden) Utfordringer for Fangsbasert akvakultur Antall båter som er rigget for levendefangst er for få Likeså er antallet fiskere som har kompetanse på levendefangst og akklimatisering De nødvendige investeringer som må gjøres på båtene krever kapital, noe som i seg selv er en utfordring Kommersielt fòr og utfòringsteknologi må på plass før denne næringen kan finne sin plass. For at oppforing av torsk skal komme opp i stor skala bør sykdommer og smitte minimeres i alle trinn i produksjonsprosessen. Utfordringen for oppforet torsk er at dette produktet faller mellom vanlig konvensjonell fangst og intensivt oppdrett.

14 Øvrige innspill/erfaringer
Tidspunkt for vedtak (31.januar i år, 13 februar i 2006) God kommunikasjon med Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Norges Råfisklag Viktig å få opp flere miljøer som satser på fangstbasert akvakultur Stenging av fiskefelt Prøveprosjekter Igangsatt et arbeid med å få villfanget oppfòret torsk miljøsertifisert Utfordringer for Fangsbasert akvakultur Antall båter som er rigget for levendefangst er for få Likeså er antallet fiskere som har kompetanse på levendefangst og akklimatisering De nødvendige investeringer som må gjøres på båtene krever kapital, noe som i seg selv er en utfordring Kommersielt fòr og utfòringsteknologi må på plass før denne næringen kan finne sin plass. For at oppforing av torsk skal komme opp i stor skala bør sykdommer og smitte minimeres i alle trinn i produksjonsprosessen. Utfordringen for oppforet torsk er at dette produktet faller mellom vanlig konvensjonell fangst og intensivt oppdrett.

15 Sats på fangstbasert akvakultur!


Laste ned ppt "”Brukerstyrte forskningskvoter”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google