Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS

2 Gunnar Klo Group Seafood Tradition since 1909 N-127/N-119

3 Øksnes

4 Myre

5 Stø

6 Gunnar Klo AS m/datterselskap Startet opp i 1909 i Nyksund – flyttet til Myre i Fleksibel bedrift (filet, saltfisk,tørrfisk, laks,ørret, oppfòring av torsk, sild hval med mer) Anlegg på Myre og Stø. Oppdrett i Prestfjorden. 90 årsverk- største private arbeidsgiver i Øksnes kommune. Betydelig kvinnearbeidsplass. Omsetning i 2006: MNOK 180. En av pionerene på fangstbasert akvakultur

7 Hvorfor brukerstyrte forskningskvoter Viktig å balansere mellom FoU initiert av forskningsinstitusjoner og næringen selv Forskningskvoter er med på å redusere risiko og gir tilgang til begrensede ressurser. Kan bidra til å få opp FoU på viktige områder som ellers ikke ville bli prioritert Motivasjon i verdikjeden Kunnskapsoverføring mellom offentlig forvaltning, forskningsmiljø og næringsutøvere Til nytte for hele næringen

8 Viktig å stille krav! FoU- kvalitet Relevans Åpenhet til resultatene

9 Case Gunnar Klo AS Forskningskvoter – tonn (ikke benyttet) – tonn (fisket ca. 100 tonn) – tonn (antas å bli fisket opp)

10 Case Gunnar Klo AS Bakgrunn for søknad – Fokus på fangstbasert akvakultur – Få båter som driver på med dette – små kvanum – Meget høye priser på levendetorsk – Mange store utfordringer – Satsingsområde for regjeringen – ”Plan for koordinert satsing på torsk”

11 Case Gunnar Klo AS Prosjekter 2006/2006 – Vaksine og fiskehelse – Tørrfòrprosjekt – Kvalitet – Samarbeid mellom flere næringsaktører og fartøy – (Rapport sendt inn til Fiskeridirektoratet)

12 Rapporter tilgjengelig

13 Case Gunnar Klo Slakteprosjekt (Fiskeriforskning) Vaksineprosjekt (Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, VFP) Kvalitet og marked (Lerøy mfl) Fór (Fiskeriforskning) (Levende mellomlagring Vesterålen AS) Mattilsynet inne som observatør i prosjektet (hele verdikjeden)

14 Øvrige innspill/erfaringer Tidspunkt for vedtak (31.januar i år, 13 februar i 2006) God kommunikasjon med Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Norges Råfisklag Viktig å få opp flere miljøer som satser på fangstbasert akvakultur Stenging av fiskefelt Prøveprosjekter Igangsatt et arbeid med å få villfanget oppfòret torsk miljøsertifisert

15 Sats på fangstbasert akvakultur!


Laste ned ppt "”Brukerstyrte forskningskvoter” Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google