Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen
Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Rica Gardermoen hotell 10. Februar 2010 v/Bård Inge Thun Bård Inge Thun, Rica Gdm

2 Sluttdokumentasjon Vitnemål … etter fullført og bestått utdanning
Kompetansebevis (karakterutskrift) … når en eller flere deler (moduler) av utdanningen er fullført. Kursbevis … ved dokumentasjon av enkeltfag ved alternativt løp Bård Inge Thun, Rica Gdm

3 Revisjon av nasjonale planer pågår
Strukturrevisjon for å oppnå nasjonale moduler Rette opp feil i planverk av 2006 Tilpasse planene til et Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk med fokus på læringsutbytte. Bård Inge Thun, Rica Gdm

4 Det norske systemet § 3-5 Ph.d. Master Bachelor Fagskoleutdanning
Videregående Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Fagskoleutdanning § 3-5 Bård Inge Thun, Rica Gdm

5 Kvalifikasjonsrammeverk
EQF-nivåene Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Bård Inge Thun, Rica Gdm

6 Karakterskala A – F (Beskrivelsene er under revisjon)
Trinn/symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier (Eksisterende beskrivelser) A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. B Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, ferdigheter og holdninger. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. Bård Inge Thun, Rica Gdm

7 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Berører hele utdanningssystemet. Basert på et prinsipp om å beskrive læringsutbytte gjennom deskriptorer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Fagskolen skal inn i et rammeverk. Planen er å komme frem til et sømløst, overordnet rammeverk som relateres til EQF om et drøyt års tid. Pilotprosjekt med 15 fagskoleutdanninger pågår nå. Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

8 Nye skolenummer for fagskolene
Det er innført at alle fagskolene skal ha en tilhørighet til fylke nr. = 70. Ene og alene opptakskontoret skal ha ansvaret for skoleregisteret, og. All import/vedlikehold av skoleopplysninger (også tilbud, moduler og karakterer) skal kun skje gjennom opptakskontoret. Eksisterende tosifrede skolekodene vil ved innføring av ny 7-posisjoners modulkode endres til å bli de to siste sifrene i skolenummeret. Bård Inge Thun, Rica Gdm

9 KONKRET: Karmsund vgs. har til nå benyttet den tosifrede skolekoden 50 i forbindelse med modulkoder. Karmsund vgs.’s skolenummer i serien er Karmsund vgs. skal fra og med neste skoleår benytte skolekoden 53 i forbindelse med modulkoder. Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

10 Nasjonal standard Det blir fra og med skoleåret 2009 – 2010 nasjonal standard å benytte serien som skolenummer og de to siste sifrene i denne som skolekode. Skolenummer for kombinerte skoler og den ”gamle” tosifrede skolekoden skal ikke benyttes fra og med dette skoleåret. Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

11 Tilbudskoder Brukes ved søkning og opptak samt rapportering til, SSB, KD etc.
Finnes i fagskolekatalogen. Disse systematiserer tilbudene og skal fortsatt brukes. Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

12 Nasjonal standard for tilbudskoder (unik kode for tilbud = fordypning, 6 posisjoner)
Skoleslag: Fagskole Fagfelt: Helse Fagretning: Helse og sosialfag Fordypning: Eldreomsorg (02) Gjennomføringsstruktur D = deltid F H H 0 2 D Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

13 Modulkoder Modulene er de resultatbærende enhetene i fagskolen. Det er modulkarakterer og eksamenskarakterer for moduler som skal på vitnemål og kompetansebevis(karakterutskrifter). Modulkoder brukes under studiet som referanser til læreplanverk og skoleadministrative systemer, i forbindelse med vurdering og sluttdokumentasjon men også til rapportering av resultater. Modulkoder systematiserer altså modulene. Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

14 Nasjonal standard for modulkoder Unik kode for modulen, 7 posisjoner
1. og 2. posisjon 53 for Karmsund vgs. i henhold skolekode. 3. posisjon H for Helse 4. posisjon H for Helse og sosialfag 5. og 6. posisjon 02 angir fordypning eldreomsorg 7. posisjon settes fortløpende alfabetisk A, B, C, osv. 5 3 H H 0 2 A Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

15 Mer om modulkoder En modul har et omfang på et definert antall fagskolepoeng. Studentens ”produksjon” etter en fullført modul er antall fagskolepoeng sett i forhold til ett års normalløp. Ved avvik fra normalt skoleår: Moduler skal registreres med start og sluttdato. Dette er viktig da telling pr 1.oktober kun skal omfatte moduler med aktiv opplæring ved telletidspunktet. Hvis studenten registreres med samme modulkode i flere år telles kun poengene første året som koden ble registrert. De eksisterende ”fag-kodene” i VIGO må settes passive. De skal ikke være lovlige å benytte ved skoleimporten. Bård Inge Thun, Rica Gdm

16 Koder som ikke skal rapporteres
Fagkodene (FTB02C) vil fortsatt forekomme på sluttdokumentasjon men kun med omfang og uten karakter. Skal ikke rapporteres. (Nei til Vigo) TF-kodene døde med gammel fagskoleordning en høstdag i 2006 og skal ikke rapporteres. (Nei til Vigo) Vgs-koder har ingen knytning til fagskolen og skal ikke rapporteres (Nei til Vigo). Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

17 Nasjonal standard for omfang.
Nasjonal standard er at omfang i fagskolen skal måles i fagskolepoeng. Timer skal ikke lenger brukes til å måle omfang. Ved konvertering settes 22 årstimer = 1 fagskolepoeng (fsp). Et normalt årsomfang er 60 fagskolepoeng. Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm

18 Nasjonalt fagskolenettsted
Bård Inge Thun, Rica Gdm Bård Inge Thun, Rica Gdm


Laste ned ppt "Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google