Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Rica Gardermoen hotell Rica Gardermoen hotell 10. Februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Rica Gardermoen hotell Rica Gardermoen hotell 10. Februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Rica Gardermoen hotell Rica Gardermoen hotell 10. Februar 2010 v/Bård Inge Thun

2 Sluttdokumentasjon ► Vitnemål … etter fullført og bestått utdanning ► Kompetansebevis (karakterutskrift) … når en eller flere deler (moduler) av utdanningen er fullført. ► Kursbevis … ved dokumentasjon av enkeltfag ved alternativt løp

3 Revisjon av nasjonale planer pågår ► Strukturrevisjon for å oppnå nasjonale moduler ► Rette opp feil i planverk av 2006 ► Tilpasse planene til et Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk med fokus på læringsutbytte.

4 Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor Videregående Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Fagskoleutdanning § 3-5

5 Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Kvalifikasjonsrammeverk EQF-nivåene

6 Karakterskala A – F (Beskrivelsene er under revisjon) Trinn/symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier (Eksisterende beskrivelser) A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. B Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger C Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. D En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, ferdigheter og holdninger. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter eller holdninger.

7 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 1002107 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ► Berører hele utdanningssystemet. ► Basert på et prinsipp om å beskrive læringsutbytte gjennom deskriptorer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. ► Fagskolen skal inn i et rammeverk. ► Planen er å komme frem til et sømløst, overordnet rammeverk som relateres til EQF om et drøyt års tid. ► Pilotprosjekt med 15 fagskoleutdanninger pågår nå.

8 Nye skolenummer for fagskolene Nye skolenummer for fagskolene ► Det er innført at alle fagskolene skal ha en tilhørighet til fylke nr. = 70. ► Ene og alene opptakskontoret skal ha ansvaret for skoleregisteret, og. All import/vedlikehold av skoleopplysninger (også tilbud, moduler og karakterer) skal kun skje gjennom opptakskontoret. ► Eksisterende tosifrede skolekodene vil ved innføring av ny 7-posisjoners modulkode endres til å bli de to siste sifrene i skolenummeret.

9 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 1002109 KONKRET: ► Karmsund vgs. har til nå benyttet den tosifrede skolekoden 50 i forbindelse med modulkoder. ► Karmsund vgs.’s skolenummer i 70000- serien er 70053. ► Karmsund vgs. skal fra og med neste skoleår benytte skolekoden 53 i forbindelse med modulkoder.

10 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021010 Nasjonal standard ► Det blir fra og med skoleåret 2009 – 2010 nasjonal standard å benytte 70000-serien som skolenummer og de to siste sifrene i denne som skolekode. ► Skolenummer for kombinerte skoler og den ”gamle” tosifrede skolekoden skal ikke benyttes fra og med dette skoleåret. ”gamle” tosifrede skolekoden skal ikke benyttes fra og med dette skoleåret.

11 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021011 Tilbudskoder Brukes ved søkning og opptak samt rapportering til, SSB, KD etc. ► Finnes i fagskolekatalogen. ► Disse systematiserer tilbudene og skal fortsatt brukes.

12 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021012 Nasjonal standard for tilbudskoder (unik kode for tilbud = fordypning, 6 posisjoner) ► Skoleslag: Fagskole ► Fagfelt: Helse ► Fagretning: Helse og sosialfag ► Fordypning: Eldreomsorg (02) ► Gjennomføringsstruktur D = deltid FHH0 2D

13 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021013 Modulkoder ► Modulene er de resultatbærende enhetene i fagskolen. Det er modulkarakterer og eksamenskarakterer for moduler som skal på vitnemål og kompetansebevis(karakterutskrifter). ► Modulkoder brukes under studiet som referanser til læreplanverk og skoleadministrative systemer, i forbindelse med vurdering og sluttdokumentasjon men også til rapportering av resultater. ► Modulkoder systematiserer altså modulene.

14 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021014 Nasjonal standard for modulkoder Unik kode for modulen, 7 posisjoner 1. og 2. posisjon 53 for Karmsund vgs. i henhold skolekode.1. og 2. posisjon 53 for Karmsund vgs. i henhold skolekode. 3. posisjon H for Helse3. posisjon H for Helse 4. posisjon H for Helse og sosialfag4. posisjon H for Helse og sosialfag 5. og 6. posisjon 02 angir fordypning eldreomsorg5. og 6. posisjon 02 angir fordypning eldreomsorg 7. posisjon settes fortløpende alfabetisk A, B, C, osv.7. posisjon settes fortløpende alfabetisk A, B, C, osv. 5 3HH0 2 A

15 Mer om modulkoder ► En modul har et omfang på et definert antall fagskolepoeng. Studentens ”produksjon” etter en fullført modul er antall fagskolepoeng sett i forhold til ett års normalløp. ► Ved avvik fra normalt skoleår: Moduler skal registreres med start og sluttdato. Dette er viktig da telling pr 1.oktober kun skal omfatte moduler med aktiv opplæring ved telletidspunktet. ► Hvis studenten registreres med samme modulkode i flere år telles kun poengene første året som koden ble registrert. ► De eksisterende ”fag-kodene” i VIGO må settes passive. De skal ikke være lovlige å benytte ved skoleimporten.

16 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021016 Koder som ikke skal rapporteres 1. Fagkodene (FTB02C) vil fortsatt forekomme på sluttdokumentasjon men kun med omfang og uten karakter. Skal ikke rapporteres. (Nei til Vigo) 2. TF-kodene døde med gammel fagskoleordning en høstdag i 2006 og skal ikke rapporteres. (Nei til Vigo) 3. Vgs-koder har ingen knytning til fagskolen og skal ikke rapporteres (Nei til Vigo).

17 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021017 Nasjonal standard for omfang. ► Nasjonal standard er at omfang i fagskolen skal måles i fagskolepoeng. ► Timer skal ikke lenger brukes til å måle omfang. ► Ved konvertering settes 22 årstimer = 1 fagskolepoeng (fsp). ► Et normalt årsomfang er 60 fagskolepoeng.

18 Bård Inge Thun, Rica Gdm. 10021018 Nasjonalt fagskolenettsted www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info http://fagskolekontor.wikispaces.com http://fagskolekontor.wikispaces.com


Laste ned ppt "Nasjonal standard for kodeverk i fagskolen Fagskolekonferanse om kodeverk og rapportering Rica Gardermoen hotell Rica Gardermoen hotell 10. Februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google