Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestlandske bygg- og anleggsdag 2010 Torsdag 4. november 2010 Kjell Senneset, Prognosesenteret Full fart inn i fremtiden!? Går det sånn….. Eller sånn…..???

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestlandske bygg- og anleggsdag 2010 Torsdag 4. november 2010 Kjell Senneset, Prognosesenteret Full fart inn i fremtiden!? Går det sånn….. Eller sånn…..???"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestlandske bygg- og anleggsdag 2010 Torsdag 4. november 2010 Kjell Senneset, Prognosesenteret Full fart inn i fremtiden!? Går det sånn….. Eller sånn…..???

2 Prognosesenterets vurdering av farten…. Men først noe om 2009

3 BA-markedet på Vestlandet i 2009. Mrd. kr Samlet verdi 34,3 mrd

4 Sysselsatte i utførende BA-virksomhet på Vestlandet i 2009. 1000 personer Samlet sysselsetting: ca. 20.000

5 2010-2012: Ingen ny byggeboom. Anlegg, derimot…??

6 Bygge- og anleggsmarkedet i alt, Vestlandet. Årlig endring i faste priser 2003-2012

7 Byggemarkedet i alt, Vestlandet. Årlig endring i faste priser

8 Årlig endring siden i produksjonen av nye bygg (boliger + yrkesbygg). Faste priser

9 Årlig endring i renovering av eksisterende bygg, faste priser

10 Årlig endring i investeringene i anlegg, faste priser

11 Årlig endring i vedlikehold av eksisterende anlegg, faste priser

12 BA-markedet siden 1985. Faste 2009-priser

13 Skal det gå sånn med bygg og anlegg – må det gå sånn med Verden og Norge……

14 Først verden: IMF siste prognoser for verdensøkonomien

15 - Arbeidsledigheten skal litt opp – men kommer neppe over 4 % (AKU-tall). - Kjøpekraften til de som er i jobb fortsetter å øke, - Renta skal opp, men ikke så mye. Dessuten: Befolkningen vokser sterkt også i 2010-2012. Så Norge: Dette sier SSB om 2010-2012

16 Renteutvikling

17 Befolkningsveksten siden 2000 i Norge, Hordaland og Sogn og Fjordane. 2010=H1*2 Kilde: SSB

18 Bruktboligprisene begynte å stige allerede i januar 2009 – og reddet oss fra kollaps i nybyggingen….. Boligmarkedet

19 Litt historikk: Prisutviklingen fra 2004 Alle brukte boliger, hele landet

20 Månedlig prisutviklingen på boliger fra jan. 2004 til sept. 2010 i noen større byer. Indekser, jan -04=100 Kilde: NEF/EFF

21 Vi tror at prisene vil fortsette å stige

22 Igangsettingstillatelser til nye boliger i Norge og Hordaland. Prognoser for 2010-2012 Kilde: SSB og Prognosesentert

23 Igangsettingstillatelser til boliger i 2009 og prognoser for 2010-2012

24 Renoverings- og vedlikeholdsmarkedet for boliger på Vestlandet, ekskl. GDS. Mill. 2009-kr Kilde: SSB og Prognosesenteret

25 PROGNOSER YRKESBYGG

26 Yrkesbyggmarkedet på Vestlandet i 2009 fordelt på segmenter, 1000 kvm Samlet areal 518.000 kvm, ekskl primærnæringsbygg (som er ca. 30.000 kvm)

27 Yrkesbyggmarkedet på Vestlandet i 2009 fordelt på segmenter, mill. kr Samlet verdi 7,3 mrd. kr, ekskl primærnæringsbygg

28 Igangsettingstillatelser til nytt yrkesbyggareal i Hordaland og Sogn og Fjordane siden 2000. Prognoser for 2010-2012 Kilde: SSB og Prognosesenteret

29 Sammenhengen mellom igangsetting av private næringsbygg og sysselsettingen i næringslivet Kilde: SSB og Prognosesenteret

30 Igangsettingstillatelser til nytt byggeareal for det private næringslivet i Hordaland + Sogn og Fjordane siden 2000. Prognoser for 2010-2012 Kilde: SSB og Prognosesenteret

31 Renoverings- og vedlikeholdsmarkedet for yrkesbygg på Vestlandet. Mill. 2009-kr Kilde: SSB og Prognosesentert

32 PROGNOSER NYE ANLEGG

33 Investeringer i anlegg på Vestlandet 2000-2009, 0g prognoser for 2010-2012. Mill. 2009-kr Kilde: SSB og Prognosesentert

34 Investeringer i noen viktige anleggssektorer på Vestlandet 2000-2009, og prognoser for 2010-2012. Mill. 2009-kr Kilde: SSB og Prognosesentert

35 Og det var det…..


Laste ned ppt "Vestlandske bygg- og anleggsdag 2010 Torsdag 4. november 2010 Kjell Senneset, Prognosesenteret Full fart inn i fremtiden!? Går det sånn….. Eller sånn…..???"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google