Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 9 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 9 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 9 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV INFORMASJON FRA SENTRALT MEDBESTEMMELSEAPPARAT 19. JUNI 2008. INFORMASJON FRA MØTE I DET SENTRALE MBA 19. JUNI 2008 Informasjon fra ledelsen Yngvar Åsholt og Nina Aulie orientert om status i etaten og planlagte grep i det videre arbeidet. Når det gjelder oppfattelsen av status er det stor grad av enighet rundt forståelsen av denne. På den ene side holder vi et høyt tempo i etableringer av kontor, og har en god måloppnåelse på en rekke områder. På den annen side sliter NAV på en rekke sentrale områder, som f.eks ved store og økende restanser på sentrale ytelsesordninger, færre fornøyde brukere m.v. Å få de omfattende og krevende omstillingsaktivitetene til å gå i hop med forventningene til den løpende driften, er som kjent en svært krevende øvelse. Ledelsen planlegger å iverksette flere tiltak som kan støtte opp om både reform og drift. Det skal for det første etableres et nytt delprosjekt på direktoratsnivå for å sikre innhold i NAV- kontorene. Dette er blant annet tenkt å kunne bidra til at man blir bedre på både målbildene for velfungerende NAV-kontor samt bidra til bedre operativ støtte. Det skal for det andre - som vi også fortalte om i vår forrige info-utsendelse – etableres et ”quick-win” prosjekt, som skal innhente og systematisere ulike grep og tiltak av ”enkel” karakter som kan ha stor betydning ressursbruk og tjenester i NAV-kontorene. NTL NAV hilser begge overnevnte tiltak velkommen. Særlig den systematiserte erfaringsutvekslingen har vært alt for lite prioritert frem til nå. Av andre organisatoriske grep som vurderes, stiller NTL NAV seg særlig positiv til at man skal vurdere oppgavedelingen mellom fylkes- og spesiallinjen på nytt. Ettersom vi har forstått er det særlig kundesenter og forvaltningsområdet som er under lupen for revurdering, og NTL NAV stiller seg i utgangspunktet positivt avventede til dette.

2 mini gaiden side 2 Nr. 9 Uke 26 - 2008 Til slutt nevner vi at NAV i sitt budsjettinnspill til direktoratet har bedt om kompensasjon for produksjonstap for fylkeslinjen på hele 200 millioner for 2009, og i tillegg kompensasjon for høyere etableringskostnader enn tidligere forutsatt. NTL NAV støtter også dette helhjertet, og mener det er på høy tid at produksjonstapet i forbindelse med omstillingen både blir bedre synliggjort og kompensert for. Se for øvrig vedlegg. Bilområdet Mange venter nå utålmodig på nyheter om hva som skal skje innen bilområdet, og ledelsen ble derfor bedt om å gi en orientering om status i dette arbeidet på MBA-møtet. Beskjeden fra Erik Oftedal var at man håper at saken skal kunne fremmes for direktørmøtet før sommeren. På innholdssiden kunne han røpe at brukerorganisasjonene nå har gitt sin støtte til at antallet formidlingskontorer reduseres til et sted mellom 5 og 7 kontorer, men at de ikke er villig til å vurdere det mest ytterliggående alternativet på 1 til 2 kontorer. Uavhengig om direktørmøtet – og deretter MBA – rekker å behandle dette før sommeren, er det budsjettavhengig om den eventuelle omorganiseringen av bilområdet kan iverksettes i 2009. Ny statsråd Som de fleste vel har fått med seg, ble det i statsråd sist fredag gjort endringer i statsrådskabalen. Bjarne Håkon Hanssen går nå over til jobben som Helse- og omsorgsminister. NTL NAV har opplevd Hanssen som en engasjert og kunnskapsrik NAV- minister, og beklager derfor at han nå går over til andre oppgaver. Vi har samtidig stor tro på at nyutnevnte Dag Terje Andersen med sin brede erfaring vil fortsette det gode arbeidet. Vi ønsker han velkommen og lykke til med arbeidet. Vi vil for øvrig benytte anledningen til å ønske alle våre medlemmer en god og avslappende sommer. For NTL NAV Erling MathisenJarle Berge Trygve Baltzersen


Laste ned ppt "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 9 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google