Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.naturvernforbundet.no - Vi mener det haster med å sikre strømforsyningen til Bergen.  Statsminister Jens Stoltenberg til ABC Nyheter 10 august 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.naturvernforbundet.no - Vi mener det haster med å sikre strømforsyningen til Bergen.  Statsminister Jens Stoltenberg til ABC Nyheter 10 august 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.naturvernforbundet.no - Vi mener det haster med å sikre strømforsyningen til Bergen.  Statsminister Jens Stoltenberg til ABC Nyheter 10 august 2010

2 www.naturvernforbundet.no DN skriver i lederen 26. juli at jeg burde stoppet opp og spurt om ledningen virkelig er nødvendig og om det ikke finnes andre alternativer. Det har jeg i høyeste grad gjort. Svarene er at ja, ledningen er nødvendig og nei, det finnes ikke andre gode nok alternativer som kan løse den kritiske situasjonen som vi nå har i bergensområdet.  Olje- og energiminister Riis Johansen i Dagens Næringsliv 29 juli 2010

3 www.naturvernforbundet.no Vi har gjort omfattende vurderinger av alternative løsninger, inkludert andre traseer og sjøkabel. Ingen av disse alternativene gir oss en tilstrekkelig forbedring av forsyningssikkerheten  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen 2 juli 2010 Forsyningssikkerheten til befolkningen i bergensregionen er ikke akseptabel. Etter en grundig behandling av de ulike alternativene har jeg kommet fram til at byggingen av linjen Sima- Samnanger er både riktig og nødvendig.  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen 2 juli 2010. OED har hatt en omfattende og grundig saksbehandling  Fra presentasjonen av konsesjonsvedtaket 2 juli 2010

4 www.naturvernforbundet.no «Situasjonen på kort sikt er ikke så alvorlig at det ikke er mulig å vente med den konsesjonsgitte linjen mellom Sima og Samnanger. Dermed er det relevant å diskutere alternative løsninger.»  Rapport fra Sjøkabelutredningen, rapport 4 s v «Utvalget anser at det selv uten nye tiltak mest sannsynlig vil være få timer med ren effektknapphet de neste ti årene, det vil si timer der produksjonskapasiteten i BKK-området er for liten til å dekke etterspørselen samtidig som driftssikkerheten i BKK-snittet holdes på et tilfredsstillende nivå.»  Rapport fra Sjøkabelutredningen, rapport 3 s 12

5 www.naturvernforbundet.no Sjøkabel hadde dårlig sikkerhet… ”valg av sjøkabel ville være en mindre god løsning av hensyn til forsyningssikkerheten til BKK-området i forhold til en luftledning på denne strekningen”,  OEDs vedtak fra 2. juni 2010 Ekspert utvalg II konkluderer med at to av kabelløsningene gir like god drift – og forsyningssikkerhet som luftspenn

6 www.naturvernforbundet.no Har vi noen grunn til å stole på OED, NVE og Statnett? De fire utredningene viser klart at Statnett, NVE og OED’s arbeid rett og slett var for dårlig Er det i det hele tatt noen grunn til å stole på OEDs forsikringer om at energieffektivisering og opprustning av eksisterende nett ikke vil løse problemet? Vi har tid til en ny runde. Rapportene som er lagt fram viser i høyeste grad at det var smart med en time out!

7 www.naturvernforbundet.no Konklusjon Vi har betydelig bedre tid enn OED og Statnett har gitt inntrykk av! Og enda bedre tid ville vi hatt om Statnett hadde gjort en skikkelig jobb fra 2005! Den tredje vei i Hardanger må utredes: Opprustning av eksisterende nett, ams, fjernvarme og enøk! Men sjøkabel er også fullt mulig. Forsyningssikkerheten ivaretas Hindrer ikke fornybar utbygging Prisen er ikke endret vesentlig

8 www.naturvernforbundet.no Hva kan vi lære? Kvalitetssikring av alle større prosjekt, KS1 – alle statsbudsjettfinansierte prosjekt over 500 millioner må underlegges en ekstern kvalitetskontroll – hvorfor ikke kraftlinjer? De fire ekspertrapportene viser et klart behov for kvalitetskontroll av Statnett, NVE og OEDs arbeid Plan og bygningsloven – kraftlinjer tatt bort for noen år siden – på tide å innføre de igjen? Statnetts mandat og instruks – ekspertutvalgenes konklusjoner om overdrivelsene av hvor alvorlig situasjonen var, burde kommet langt tidligere

9 www.naturvernforbundet.no Hvor dyrt er sjøkabel egentlig? Nå er vi vitne til en enorm kampanje for å skremme forbrukerne Hardanger – 90 kroner per husholdning per år! Smitteffekten – 730 kroner per husstand eller 350 kroner om næringslivet også er med på å ta regninga (Forutsatt at det er riktig at de andre sjøkablene vil koste mer enn Hardanger!!) Oljeindustrien bør betale langt mer!

10 www.naturvernforbundet.no Hva med mulighetene for mer fornybar energi? OED gir inntrykk av at sjøkabler vil forhindre utbygging av fornybar energi En ökad kablifiering av centralnätet inverkar inte på möjligheten att ansluta småskalig elproduktion, vind- eller vattenkraft, eftersom dessa generatorer anslutes till distributions- och regionalnät.  Rapport fra Sjøkabelutredningen, rapport 2, s 7


Laste ned ppt "Www.naturvernforbundet.no - Vi mener det haster med å sikre strømforsyningen til Bergen.  Statsminister Jens Stoltenberg til ABC Nyheter 10 august 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google