Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer etter nylig utfall av strømmen i Lofoten. Lofotringen og sentralnettets utstrekning sett i lys av dette. 11. februar 2010 Jacob Normann Jacobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer etter nylig utfall av strømmen i Lofoten. Lofotringen og sentralnettets utstrekning sett i lys av dette. 11. februar 2010 Jacob Normann Jacobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer etter nylig utfall av strømmen i Lofoten. Lofotringen og sentralnettets utstrekning sett i lys av dette. 11. februar 2010 Jacob Normann Jacobsen Adm.dir Trollfjord Kraft AS

2

3

4

5

6

7

8 Hendelsesforløp i forbindelse med strømbrudd Hadsel og Lofoten 29.12.09 •Statnett iverksetter plan for deling av nettet på grunn av høg last. Det planlegges deling i Hadselhamn •28.12. kl. 11.37 melder Statnett at bryter i Hadselhamn indikerer mellomposisjon. •Trollfjord Kraft konkluderer etter inspeksjon at bryter befinner seg i mellomposisjon og ikke lar seg betjene med kommandoer i bryterskapet. •Statnett ser at det ville være mer ønskelig å dele i Melbu. På grunn av at bryter i Hadselhamn stoppet i mellomstilling under utkobling, lar det seg ikke gjøre å flytte delingspunktet uten å miste forsyningen til Stokmarknes. •28.12 kl 14.35: Vi lager en ”lus” for å indikere at effektbryter er ute, slik at vi får legge ut skillebryteren. Effektbryteren er nå spenningsløs.

9 Hendelsesforløp i forbindelse med strømbrudd Hadsel og Lofoten 29.12.09 •Statnett har ikke personell tilgjengelig for å bistå med bryterfeilen •28.12 kl 1530: Kontakt med ABB som har ingen som kan bistå med å rette bryterfeilen før neste dag •29.12 kl 0830 ringer Statnett og ber om at vi må prioritere å få lagt inn bryteren i Hadselhamn •29.12 kl 0855 faller først en fase, og like etter er nettet ute. Lofoten og Hadsel er nå uten strømforsyning. Med assistanse pr telefon fra ABB, forsøkes det å manøvrere bryteren, men uten å lykkes •29.12 kl 1000 starter arbeidet med å shunte forbi bryteren i Hadselhamn. 6-7 personer deltar i detter arbeidet •29.12 kl 1215 Statnett gis beskjed om klargjøring for innlegging av bryter i Sortland trafo

10 Hendelsesforløp i forbindelse med strømbrudd Hadsel og Lofoten 29.12.09 •29.12 kl 1215 Mannskap på plass i trafostasjonene •I Melbu sveiver vi nå jordkniven og sveiver inn skillebryter •29.12 kl 12.48: Skillebryter i Hadselhamn er inne, vi avventer beskjed før vi kan legge inn Melbu trafo. •29.12 kl 13.05: Stokmarknes spenningssatt •29.12 kl 13.13: Melbu spenningssatt.

11 Hendelser 1. februar – nettet satt på prøve •Etter feilen 29. desember, ble det avdekket ytterligere tre feil på linja Kanstadbotn - Kvitfossen •15.30 1. februar: Lofotkraft får fasebrudd på linje Kanstadbotn – Kvitfossen. Lofoten forsynes via Melbu. Sjøkabel Skagen – Hadselhamn belastet 120 %, sonevis utkopling i Lofoten. •13.00 2. februar: Normal drift

12

13 Driftsavtale Statnett •Statnett har systemansvaret og har derved koplingsmyndighet og overvåkningsansvar for Lofotringen •Statnett har vært pådriver for å etablere en driftsavtale •Lofotringen driftes som en integrert del av Sentralnettet

14 Møte med Statnett •Møte i Oslo 17. november 2009 for å diskutere framtida for Lofotringen knyttet til forsyningssikkerheten i området •Statnett avviste innspill fra Trollfjord Kraft, og viste til departementalt vedtak i 1998 om at Lofotringen og Møreringen ikke skal være en del av sentralnettet •Opp gjennom årene har Trollfjord Kraft og Lofotkraft gjort en rekke innspill for å få omgjort dette vedtaket

15 Store framtidige investeringer •Lofotringen krever store investeringer de kommende årene: –Ny sjøkabel Skagen – Hadselhamn (Trollfjord Kraft) –Opprustning av Melbu og Hadselhamn koplings- og trafostasjoner (Trollfjord Kraft) –Ny linje Kanstadbotn – Kvitfossen (Lofotkraft) –Ny sjøkabel Melbu – Fiskebøl (Lofotkraft) –Opprustning koplingsstasjoner (Lofotkraft) •Statnett skal investere i linje/kabel Hinnøy – Sortland •Til sammen 200 – 300 MNOK i investeringer

16 Oppsummering •Vi har et stort samfunnsansvar. Hendelsene vi har hatt den siste tiden har forsterket bildet. •Vi må sette fokus. •Vi beveger oss på hårfine marginer. •Forsyningssikkerheten til 55000 mennesker i Lofoten og Vesterålen er under press. •Den økonomiske risikoen for selskapene er skyhøy.(KILE) •Lofotringen er ikke dimensjonert for vekst i næringslivet i regionen. •Loftkraft og Trollfjord Kraft må dimensjonere sine regionalnett for at Lofotringen skal være en del av sentralnettfunksjonen. •Det planlegges og søkes konsesjon for vindmølleparker, og om 10 – 15 år ”kommer” olje og gass utenfor Vesterålen. •NVEs forslag til samordning av regional- og sentralnett ser vi på som posetivt og som nøkkelen til å få til en langsiktig løsning på kraftforsyningen i regionen.

17


Laste ned ppt "Erfaringer etter nylig utfall av strømmen i Lofoten. Lofotringen og sentralnettets utstrekning sett i lys av dette. 11. februar 2010 Jacob Normann Jacobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google