Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver

2 Les om skrivestrategier i praksisdokumentet  Les og noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser  Del med gruppa di det du har notert ned på lesearket ditt

3 Hva er skrivestrategier?  Prosedyrer og teknikker som den skrivende kan bruke for å gjennomføre en skriveoppgave (Hertzberg 2006)  Noen skrivestrategier kan observeres, mens andre er mentale prosesser som umulig kan observeres, - og som skriveren selv heller ikke nødvendigvis trenger å være klar over  Observerbare skrivestrategier handler om strategier i forhold til planlegging av skrivinga, hvordan man får teksten ned på papiret og hvordan man reviderer og sluttfører teksten  Skrivestrategier er noe som må læres og brukes over tid slik de blir en naturlig del av elevenes læringsprosess

4 Hva sier forskning?  Undervisning i skrivestrategier er det mest effektfulle vi kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse (Writing Next, Graham og Perin)  Deretter følger:  Skrive sammendrag av tekst  Samskriving: Elever jobber sammen i de ulike skrivefasene (planlegge teksten, skrive førsteutkast, omskrive, sluttføre)  At formålet med skrivinga er tydelig for elevene

5 Skrivestrategier i skriveprosessen Førskrivingsfase Komme i gangRevisjonsfaseSluttføringsfase Hva er hensiktsmessige strategier før skrivinga tar til? Hva er hensiktsmessige strategier for å komme i gang med skrivinga? Hva er hensiktsmessige strategier for å revidere utkast? Hva er hensiktsmessige strategier for å ferdigstille teksten?

6 Etablere formål  Hvorfor skriver eleven denne teksten?  Hva skal den brukes til?  Hvem skal lese den?  Hvordan skal den vurderes?

7 Skriveprosessen FØRSKRIVEFASE:  Klargjøring av formål  Bakgrunnskunnskap  Emnehjelp  Å arbeide med ord/ begrepsforståelse  Modellering  Skriverammer/skrivestrategier Å KOMME I GANG:  Produsere tekst REVISJONSFASEN:  Respons og revisjon SLUTTFØRING  Ferdigstille  «Språkvask»  Publisere/ dele teksten

8 Film: SkrivestrategierSkrivestrategier  Filmen viser en helhetlig skriveprosess der elevene tar i bruk ulike skrivestrategier ved skriving av fagtekst i samfunnsfag. Snakk med sidemannen:  Hvilke strategier tak elevene i bruk i denne filmen?  Er dette hensiktsmessige verktøy du kan ta i bruk i din skriveundervisning?

9 Skrivestrategier vi ser i filmen


Laste ned ppt "Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google