Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver

2 Les om skrivestrategier i praksisdokumentet
Les og noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser Del med gruppa di det du har notert ned på lesearket ditt

3 Hva er skrivestrategier?
Prosedyrer og teknikker som den skrivende kan bruke for å gjennomføre en skriveoppgave (Hertzberg 2006) Noen skrivestrategier kan observeres, mens andre er mentale prosesser som umulig kan observeres, - og som skriveren selv heller ikke nødvendigvis trenger å være klar over Observerbare skrivestrategier handler om strategier i forhold til planlegging av skrivinga, hvordan man får teksten ned på papiret og hvordan man reviderer og sluttfører teksten Skrivestrategier er noe som må læres og brukes over tid slik de blir en naturlig del av elevenes læringsprosess Vi vet i dag en del om hvordan folk ter seg når de skriver. Skriveprosessen blir gjerne innledet med en planleggingsfase eller idefase Ikke alle arbeider likt. Vi har ”kaosskrivere” og planleggere Gode skrivere er i stand til å forestille seg mottakerens reaksjoner og justerer teksten sin etter det En god tekste blir sjeldent skrevet rett ned, gode skrivere har et stort repertoar av bearbeidingsstrategier Skrivesperre er normalt og de fleste opplever det periodisk i enhver skriveprosess Skriveproblemer handler ofte om manglende skrivestrategier og lite kunnskap om skriveprosessen ”Alle utenom jeg skriver teksten sin rett ned.” ”Bare jeg får skrivesperre…” ”Jeg kan ikke skrive.” Skrivestrategier handler også om de valgene skriveren tar ved utforming av selve teksten. Hvordan skal vi skrive innledning, hvordan skal vi avslutte? Skal vi beskrive, fortelle, forklare eller argumentere Altså skrivestrategier er: Kunnskap om teksten – sjangerkunnskap. Teksten er en modell på det eleven skal strekke seg etter Kunnskap om skriveprosessen

4 Hva sier forskning? Undervisning i skrivestrategier er det mest effektfulle vi kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse (Writing Next, Graham og Perin) Deretter følger: Skrive sammendrag av tekst Samskriving: Elever jobber sammen i de ulike skrivefasene (planlegge teksten, skrive førsteutkast, omskrive, sluttføre) At formålet med skrivinga er tydelig for elevene Dette er hva forskning sier har effekt i skriveopplæringa. Mye av undervisningen i norsk skole er preget av vane og tradisjon, og ikke av den undervisningen forskning sier virker!

5 Skrivestrategier i skriveprosessen
Førskrivingsfase Komme i gang Revisjonsfase Sluttføringsfase Hva er hensiktsmessige strategier før skrivinga tar til? Hva er hensiktsmessige strategier for å komme i gang med skrivinga? Hva er hensiktsmessige strategier for å revidere utkast? Hva er hensiktsmessige strategier for å ferdigstille teksten? Dette er de fire fasene som må være en del av enhver skriveprosess. Elevene må arbeide seg gjennom disse fasene, der læreren er tett på i alle fire fasene.

6 Etablere formål Hvorfor skriver eleven denne teksten?
Hva skal den brukes til? Hvem skal lese den? Hvordan skal den vurderes? Det å bevisstgjøre elevene på skrivetrekanten er å gi dem strategier for å forestille seg teksten.

7 Skriveprosessen FØRSKRIVEFASE: Klargjøring av formål Bakgrunnskunnskap
Emnehjelp Å arbeide med ord/ begrepsforståelse Modellering Skriverammer/skrivestrategier Å KOMME I GANG: Produsere tekst REVISJONSFASEN: Respons og revisjon SLUTTFØRING Ferdigstille «Språkvask» Publisere/ dele teksten

8 Film: Skrivestrategier
Filmen viser en helhetlig skriveprosess der elevene tar i bruk ulike skrivestrategier ved skriving av fagtekst i samfunnsfag. Snakk med sidemannen: Hvilke strategier tak elevene i bruk i denne filmen? Er dette hensiktsmessige verktøy du kan ta i bruk i din skriveundervisning? Filmen viser elever på ungdomstrinnet, men alle er overførbare til barnetrinnet.

9 Skrivestrategier vi ser i filmen


Laste ned ppt "Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google