Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vekst og ernæring hos barn med cerebral parese Magnus Odin Dahlseng Medisinstudent/forskerlinjestudent NTNU/St. Olavs Hospital CP-konferansen, Oslo 31/1-14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vekst og ernæring hos barn med cerebral parese Magnus Odin Dahlseng Medisinstudent/forskerlinjestudent NTNU/St. Olavs Hospital CP-konferansen, Oslo 31/1-14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vekst og ernæring hos barn med cerebral parese Magnus Odin Dahlseng Medisinstudent/forskerlinjestudent NTNU/St. Olavs Hospital CP-konferansen, Oslo 31/1-14.

2 Bakgrunn Primært motorisk diagnose. Mange har tilleggsproblematikk –Epilepsi –Syns- og hørselsnedsettelse –Nedsatt kognitiv funksjon –Talevansker –Dårlig vekst og spisevansker –Overvekt/fedme

3 Spisefunksjon Å spise og drikke er komplekse nevromuskulære handlinger. Hjerneskaden ved CP påvirker –kontroll av munn-, kjeve- og svelgmuskulatur –det enteriske nervesystemet.

4 Spisevansker Alvorlige spisevansker kommer før CP-diagnose hos 60 %. Vansker med amming/spising ved fire ukers alder assosiert med klinikk i førskolealder –Større funksjonelle vansker –Klinisk undervekt –Spise-/svelgvansker

5 Spisevansker Forekomst ~ 20 % av norske barn med CP. Konsekvens av oralmotoriske vansker –Inadekvat ernæringsinntak –Dårlig tilvekst –Lang matetid –Aspirasjon –Luftveisinfeksjoner

6 Hvorfor er god ernæring viktig? Generelt Godt immunforsvar. Bedre muskelfunksjon. Bedre kognitiv funksjon og læreevne. Større sosial deltakelse. Cerebral parese Mindre plager med sure oppstøt (Bedre muskelfunksjon) Mindre fravær sosialt og skole Færre sykehusinnleggelser.

7 Ernæringsstatus Rundt 10 % av norske barn med CP betydelig underernært. Økt forekomst hos barn med –Spastisk kvadriplegisk CP (30 %) –Dyskinetisk CP (25 %) –GMFCS IV-V (25 %) –Dårlig talefunksjon (30 %)

8 Ernæringsinntak Britiske barn –Kun 20 % hadde tilfredsstillende totalt kaloriinntak –50 % for lavt inntak av kalium, jern, kobber, magnesium og sink –Hos 2 av 3 barn med alv. funksjonshemning hadde melk/melkebasert som hovedkilde – bra inntak av kalsium, fosfat, tiamin, riboflavin, vit B6 og B12 Norske barn –Lavt inntak av jern, folat, niacin, kalsium, vit E og vit D, selv hos de med ernæringstilskudd –Høyere nivå hos de med sondeernæring og ernæringstilskudd

9 Vekstmønster – GMFCS nivå I

10 Vekstmønster – GMFCS nivå V

11 Tiltak for god ernæring Konservativt –Endre stilling ved mating –Tekniske hjelpemidler –Most mat –Ernæringsdrikker/-tilskudd –Kaloritett mat –Medikamentell Nasogastrisk sondeernæring Gastrostomi.

12 Gastrostomi Indikasjoner –Svelgvansker –Aspirasjon –Inadekvat næringsinntak –Dårlig tilvekst –Lang matetid –Langvarig nasogastrisk sondeernæring

13 Gastrostomi Forekomst – 14 % i Norge Varierende alder ved innsettelse. –Effekt varierer med alder? Lite komplikasjoner

14 Gastrostomi Bedret vekst. –Vekt –Lengde/høyde? –Beintetthet? Færre luftveisinfeksjoner. Bedre livskvalitet hos foreldre. –Redusert tid til mating, tross økt oralt inntak hos mange –Enklere administrering av medikasjon –Redusert stressfølelse

15 Beinhelse Beinskjørhet økt risiko for brudd Beintetthet avhenger av –Genetikk –Hormoner –Kalsium og vit. D –Belastning Beinvekst størst i tenårene, men er utsatt for påvirkninger –Anoreksi –Overtrening –Kronisk sykdom…

16 Beinhelse og CP Generelt lavere beintetthet hos barn og voksne med CP –Ved 10 års alder har 26 % hatt ett eller flere brudd –GMFCS I-III – som generell barnebefolkning –GMFCS IV-V – økt ant. brudd og uten traume Forebygging/behandling –Minimere risikofaktorer –Vitamin- og kalsiumtilskudd –Vektbæring –Medikamenter

17 Forstoppelse Vanlig årsak til smerte – opptil 60-75 % er forstoppet. Hovedsakelig pga. dårlig tarmmotilitet, men også væske- og fiberinntak spiller en rolle. Behandling –Loggføring –Inntak av fiber og væske –Laksativa

18 Overvekt/fedme Økende trend i hele befolkningen. Øker risiko for livsstilssykdommer.

19 Overvekt/fedme Forekomst – 16 % av norske barn med CP. Både de med mild og alvorlig CP utsatt. Gastrostomibehandling?

20 Oppsummering Spisevansker er vanlig og starter tidlig. Barn med CP vokser dårligere enn andre barn. Spisevansker og underernæring har mange konsekvenser. Gastrostomibruken har økt i Norge.

21 Oppsummering Lav beintetthet hos mange barn øker risikoen for brudd. Forstoppelse er vanlig, men kan unngås.

22 Oppsummering Barn med CP er utsatte for både under- og overvekt. Overvekt og fedme er et økende problem. Dobling av forekomst siste 10-20 år.

23 Takk for oppmerksomheten!!!


Laste ned ppt "Vekst og ernæring hos barn med cerebral parese Magnus Odin Dahlseng Medisinstudent/forskerlinjestudent NTNU/St. Olavs Hospital CP-konferansen, Oslo 31/1-14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google