Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 1 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov OVERSIKT  Hvilke barn snakker vi om?  Behov for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 1 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov OVERSIKT  Hvilke barn snakker vi om?  Behov for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 1 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov OVERSIKT  Hvilke barn snakker vi om?  Behov for særskilt omtanke og tilrettelegging  IKT – Mikroelektroniske hjelpemidler  Hjelpemidler eller leketøy/læremidler  Multifunksjonalitet – universell utforming  Programvare  Krav til utforming: Valg av leke-/læremidler

2 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 2 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov HVILKE BARN SNAKKER VI OM?  Forsinket utvikling/barn i risiko  Kognitiv funksjonsnedsettelse (psykisk utviklingshemming)  Diffuse tegn på skader og utviklingsforstyrrelser Konsentrasjon Motorikk/koordinering Kommunikasjon og språk Sosial deltakelse

3 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 3 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov HVILKE BARN SNAKKER VI OM II?  Somatiske tilstander Muskelsykdommer Cerebral Parese/Senere hjerneskader Epilepsi  Multifunksjonshemmede  Større kommunikasjonsvansker  Minoritetssråklige med særskilte behov

4 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 4 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov IKT – Mikroelektroniske hjelpemidler  IKT: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bilder, tegninger, symboler, skrift ASK: Syntetisk tale, tale-til-skrift mv Interkommunikasjon  Mikroelektronikk Bryterstyring – behov, utforming, tastatur, tilpasning osv. Infrarød teknologi Interaktiv skjerm Foto/film

5 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 5 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov Hjelpemidler eller leketøy/læremidler  Forskjell leketøy/læremidler - diffus grense  Eks. leketøy “Fri lek”: Fantasi, sekvensstier, spill mm Læremidler: Mere bevisst rettet inn mot en snevrere målsetting – f.eks. begrepsdannelse, tall/mengde, former  Eks. hjelpemidler Kompensatoriske Tegne/skrive, Lydversjonering  Behov for klassifisering?

6 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 6 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov Multifunksjonalitet – universell utforming  Hva er multifunksjonalitet?  Et leketøy/læremiddel designet for en gruppe kan passe for flere  Flermedialt  Tilgang for flere  Retning universell utforming  Inkluderende perspektiv

7 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 7 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov Krav til utforming: Valg av leketøy og læremidler  Hva skal programmet tilfredsstille? Eks. Fantasi, språk, begrepsdanning, tall osv.  Interesseområder Barnets spesielle områder “Byggmester BOB”  Kognitivt nivå – modenhet Forutsetninger for forståelse, tanke og strategi  Persepsjonskanaler Klarhet visuelt, auditivt, motorisk

8 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 8 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov Krav til utforming: Valg av leketøy og læremidler II  Tydelighet Klarhet i illustrasjon Farger Kontrast Detaljer Mengde  Prosessering Tilpasning av tid

9 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 9 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov Krav til utforming: Valg av leketøy og læremidler III  “Historien” – sekvensen Interessevekkende Enkel - komplisert  Mulighet for samtale “Naturlige” stopp Stillbilder  Skrift Valg av fonter Størrelse

10 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 10 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov VURDERING AV PERSEPTUELLE FORHOLD  Verbal/auditiv eller visuell  Motorisk/kinestetisk  Klarhet i illustrasjon  Farger og form  Kognitive forhold –  Historie og sekvens  Tempo

11 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 11 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov PROGRAMVARE  Skrive Fingre Tastatur – ulike tilpasninger  Verktøy Tilgang på ressurser: Bilder, tegninger, ord, symboler  Presentasjon

12 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 12 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov PROGRAMVARE II  Interaktivitet Kommunikasjonsforbindelser  Deltakelse Flere arbeider med utforming Brukergrensesnitt for flere

13 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 13 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov Programvare III  Spill “kvalitetsvurdering”  Film Lengde, “bildepersepsjon”  Trening og øving F.eks. Matching, diskriminering, assosiering  Kreativitet Interaktiv skjerm, “whiteboard” Tegne/ male Lekeskrive

14 Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 14 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov POSITIVE EFFEKTER  Motiverende  Holder oppmerksomhet – konsentrasjon  Raske svar – reaksjoner  Bredere muligheter for barn med motoriske funksjonsnedsettelser  Kreativitet  Kognitiv trening  Historier med ulike valg  Individuell tilpasning – flerdeltakelse  Mestring for alle


Laste ned ppt "Jarl Formo: IKT i førskolealder UiA 18.11.2009 1 IKT I FØRSKOLEALDER: Fokus på barn med spesielle behov OVERSIKT  Hvilke barn snakker vi om?  Behov for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google