Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Layout - utforming - design i Visuell kommunikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Layout - utforming - design i Visuell kommunikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Layout - utforming - design i Visuell kommunikasjon

2 Gestaltfenomen Visuelle byggeklosser • Proporsjon • Størrelse • Retning • Farge • Tekstur • Grid

3 Gestaltprinsipper Gestaltprinsippene stammer fra persepsjonspsykologiske forklaringer på hvordan vi sanser og organiserer visuelle inntrykk. Øyet er meget god til å se mønster og avvik fra mønster

4 Gestaltprinsipp 1 av 6 • Gruppering / nærhet / retning

5 Gestaltprinsipp 2 av 6 • - linje • - kontinuitet • - konvergens

6 Gestalt prinsipp 3 av 6 • Mental komplettering

7 Gestalt prinsipp 4 av 6: • Likhet i form

8 Gestalt prinsipp 5 av 6: • Likhet i farge

9 Gestalt prinsipp 6 av 6: • Forgrunn / bakgrunn og reversering

10

11

12 Visuell komposisjon Å utnytte perseptuelle fenomen til å skape en egenartet visuell opplevelse… De syv komposisjonsprinspper: Balanse – helhet-kontrast-bevegelse-rytme- mønster-fremheving

13 Visuell fremheving • Balanse - ubalanse • Symmetri - asymmetri • Regularitet - irregularitet • Enkelhet - kompleksitet • Enhet - fragment • Diskret - påtrengende • Nøytral - aksentuert

14 Skrift i layout • STORE BOKSTAVER ER LIKE I HØYDEN OG GIR MINDRE LESBARHET FORDI DET BLIR VANSKELIGERE Å SKILLE BOKSTAVENE FRA HVERANDRE.

15 Lesbarhet • Små bokstaver har mer variasjon i formen og det er lettere å kjenne bokstavene igjen og å lese dem. • A v s t a n d og gruppering av tekst.

16 Typografisk komposisjon • Helhet i skrift. Ikke bruk for mange ulike fonter og størrelser. Max 3? • Ryddig – lesbar –oversiktlig • Dynamisk/bevegelse – ikke for statisk. Typografisk kontrast. Ulike fonter eller størrelser. • Balanse • Symmetri eller asymmetri?

17 Symmetri eller Asymmetri? Symmetri er det trygge, regelmessige, normale, naturlige, men også det harmoniske og enkle, det høytidelige, monumentale og verdige. Den symmetriske formen er enkel og rolig, og klarer å holde orden på relativt mange ulike skriftelementer uten at det behøver å se rotete ut. Men fremhevingseffekten er ikke så stor; hvert enkelt element forsvinner lettere i mengden. Asymmetri er det spennende, det uventede, det dynamiske og utfordrende. Linjespillet og bevegelsen i asymmetri en, med oppdeling av flaten i ulike deler, gjør at formuttrykket arbeider naturlig sammen med bilder og andre firkantede typografiske elementer. Asymmetrien passer godt der elementer skal skilles ut,kraftige titler, ingresser og lignende

18 Tekst og bilde Det er utrolig hva bilder/illustrasjoner kan gjøre. Vi mennesker er visuelle og påvirkes sterkt av det visuelle.

19 Bilde i layout I markedsføringssammenheng blir det verbale budskapet mer troverdig når det benyttes bilder. Men bilder har også en annen viktig funksjon.I fagterminologien brukes begrepet AIDA somstår for; Attention, Interest, Desire og Action. Det betyr at vi må bli sett, for å få formidlet et budskap som fører til at mottakeren blir fristet, eller avdekker et behov som leder til at man får lyst til å handle/dekke behovet. Ofte brukes bilder for å fange kundens oppmerksomhet.

20 Tekst og bilde

21 Ekspressiv typografi

22

23 Husk på hvem som er mottager • Visuell kommunikasjon: avsender, budskap, kanal og mottager. • Visuell utforming som appellerer til den du ønsker å nå. • Målgruppe?


Laste ned ppt "Layout - utforming - design i Visuell kommunikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google