Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filmbyen Bergen 23. mars 2010 Ove Solum Institutt for medier og kommunikasjon UIO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filmbyen Bergen 23. mars 2010 Ove Solum Institutt for medier og kommunikasjon UIO."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Filmbyen Bergen 23. mars 2010 Ove Solum Institutt for medier og kommunikasjon UIO

3 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 2 Den norske filmbølgen. Fra Orions belte til Max Manus.

4 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 3 Film og Kino Den norske modellen.

5 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 4 Film og Kino Den norske modellen Ove Solum og Dag Asbjørnsen: Den særnorske kinomodellen Dag Asbjørnsen og Ove Solum: Kinorepertoaret i Skandinavia 1996– 2003: stabilitet eller endring? Øystein D. Johansen: Kinodrift i Norge 1980–2007: kommersialisering eller mangfold? Marianne Hoff: Dugnadskinoane Espen Seip Blystad og Lene Løken: Publikums kinovaner – bevegelser og trender Jan Erik Holst: Støtteordningene for filmproduksjon i Norge Jørgen Stensland: Digitalkino, fremtidens kino i dag!

6 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 5 Lov om offentlig forevisning av kinematografbilleder av 1913 De sakkyndige maa ikke godkjende billeder, hvis fremvisning de mener vilde stride mot lov eller krænke ærbarhet eller virke forraaende eller moralsk nedbrytende. Andre billeder maa de ikke negte at godkjende.

7 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 6 Konsesjonen Offentlig forevisning av kinematografbilleder maa ikke finde sted uten tilladelse av kommunestyret eller av formandskapet eller av den, som formandskapet i henhold til § 2 dertil maatte bemyndige.

8 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 7 Fra argumentasjonen Vi vil at denne forholdsvis tarvelige kunst skal bidra til å skaffe dem (den arbeidende befolkning) god kunst. Det vil efter vor formening ikke kunne gjøres uten at kommunen tar det hele.

9 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 8 Gullalder 1917: Kommunale Kinematografers Landsforbund 1919: Kommunernes Filmcentral 1932: Norsk Film A/S 1948: Norsk Bygdekino

10 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 9 Ny parole - Ny legitimering Film for det selektive mindretall.

11 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 10 KKL 1976 Det må være en oppgave for kinoene å sørge for at alle grupper av filmer får en rimelig plass på repertoaret. Det gjelder også de kontroversielle filmene. (Kinoen i dagens samfunn, 1976:6)

12 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 11 Public service kino ?

13 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) 12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Filmbyen Bergen 23. mars 2010 Ove Solum Institutt for medier og kommunikasjon UIO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google