Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FILMBYEN BERGEN Suksesskriterier BERGEN 23/03/2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FILMBYEN BERGEN Suksesskriterier BERGEN 23/03/2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 FILMBYEN BERGEN Suksesskriterier BERGEN 23/03/2010

2 Bergen kinos suksesskriterier Elisabeth Halvorsen BERGEN 23/02/2009

3 Hva er suksess og hvordan måler vi det?

4 Bergen kinos formål Bedriftens formål er å levere et bredt tilbud av forestillinger basert på levende bilder til byens befolkning. Programmet skal ha høy kvalitet/bredde og tilbud til barn skal vektlegges. Bedriften skal dessuten drive kioskvirksomhet, salg av varer, eie og drifte fast eiendom, eie aksjer og andeler i selskaper med lignende formål, samt alt som står i forbindelse hermed. Bedriften skal videre yte tilskudd til virksomheter som bidrar til å utfylle bredden i filmtilbudet til byens befolkning, herunder en årlig filmfestival.

5 VISJON Bergen kino skal være det mest innovative og beste opplevelsessenteret i Norden som tilbyr levende bilder

6 Formål og visjon er konkretisert i rullerende strategiplan • kulturpolitiske og økonomiske mål henger sammen • det første er avhengig av det andre • i Norge er kino kultur

7 Kulturpolitiske mål • Konsesjonsbestemmelsene og formål • Kvalitativt og bredt filmtilbud, ca 420 filmer pr år ink BIFF • 20 beste filmene; 59,89% av innt – 57,23% av besøket • Sikre utvikling av BIFF • Ivareta alle aldersgrupper • Skole, barnehager, senior, babykino etc • Minst 40% av filmene skal være ikke- amerikanske • Gjenspeile mangfoldet i internasjonal filmproduksjon • Pedagogisk materiale tilgjengelig • Minst 4 barnefilmer på repertoaret til enhver tid • Rapporterer kulturpolitiske mål til eier

8 Økonomiske mål •Ca 1,2 mill besøk men mål om å øke det til 1,3 mill. •Snittpris •Omsetning NOK 120 mill •Resultat •Driftsmarginer •110 ansatte i 65 årsverk - lønnsutvikling •Produsere ca. 27.000 forest. pr. år i Bergen •Standard på utstyr, saler, bygg •Omfattende engasjement i virksomhet med tilknytning til kino (gjennom datterselskaper)

9 Hva gjør Bergen kino for å sikre suksess og innfri målene?

10 Strategiske grep siste tiåret •Vi fikk bedriften omgjort fra kommunal bedrift til AS •Vi bygget nytt kinosenter til 100 MNOK i 2004 •La ned kinodrift i Forum •Vi styrket markedsavdelingen og innsatsen i markedet •Vi etablerte eller gikk aktivt inn på eiersiden i virksomheter av betydning for verdiskapningen, da inntekter fra billettsalget ikke var nok til å drive kinoen i balanse

11 Kroner Billettinntekt, gjennomsnitt pr billett79,52 Filmleie, frakt, assuranse, avgifter36,43 Lønnskostnader26,25 Andre driftskostnader (eks avskrivning)23,71 Avskrivninger4,8 Netto finanskostnad er positiv1,17 Sum kostnad pr solgte billett90,02 Andre inntekter pr solgte billett (reklame, kiosk)15,89 Sum inntekt pr solgte billett95,41 Resultat før skatt pr solgte billett5,39

12 Bergen Kinos eierposisjoner i andre selskaper:

13 Hva gjør Bergen kino nå for å sikre videre suksess? Digitalisering •Norge blir første land i verden som går digitalt •450 mill kroners kostnadsramme •Gir bedre kvalitet på forestillingene • Alternativt innhold •Forenkling, kostnadsreduserende for oss og for distributørene - •UNIQUE skal bygge ut, vedlikeholde og drive infrastrukturen •3D

14 Sikre suksess fremover •Oppgradere Konsertpaleet – 30 millioner •Redusere kostnader •Større grad av segmenttilpassede tilbud •Regelmessig kartlegge publikums vaner og holdninger •Fokus på service •Fortsatt kontinuerlig arbeid med optimalisering av programflaten med utgangspunkt i mulighetene kinosentrene gir – også alternativt innhold •Bredde og kvalitet fortsatt styrende i programarbeidet •Sørge for nok kapasitet for 3D – visninger

15 •Kontinuerlig tilpasning av driftsorganisasjonen til forventet besøk •Positivt driftsresultat •Ta initiativ til oppgradering av området rundt Konsertpaleet. •Samarbeid med lokalt/regionalt filmmiljø og Vestnorsk filmsenter – (Europas bakgård) •Samle de lokale aktørene på filmfeltet for å planlegge hvordan vi kan sette Bergen på kartet i enda større grad Sikre suksess fremover

16 Fakta om publikum på kino i 2010 * •Publikum er det vi har størst fokus på; vil dele noen helt ferske funn med dere •95% av unge har vært på kino siste året, 70% for hele befolkningen •De eldre går stadig mer på kino •Nedgangen i kinobesøket blant de unge har stoppet opp •Lyd/bilde/komfort og opplevelse/stemning er kinoens fortrinn •1 av 10 filmer ses på kino – 9 av 10 hjemme på TV •Akseptabel pris for en billett er tett på det som er de faktiske prisene i dag •Avis er fortsatt viktigste kilde både til generell info og kinoprogrammet •Dørstokkmilen er viktigste årsak til at kinobesøk ikke blir noe av *) Resultater fra Nasjonal kinoundersøkelse 2009 utført av Gallup for kinobransjen

17 *) Kilde: SNF, undersøkelse for Kinoprosjektet/Bergen kino Beliggenhet Den enkelte besøkende bruker kr. 80,- (utenom kinobilletten og transport) i forbindelse med besøk på kino *)


Laste ned ppt "FILMBYEN BERGEN Suksesskriterier BERGEN 23/03/2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google