Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEKTRONISK HENVISNING Hjertelyd hos barn Hjertelyd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEKTRONISK HENVISNING Hjertelyd hos barn Hjertelyd."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEKTRONISK HENVISNING Hjertelyd hos barn Hjertelyd

2 HVA ER EN ELEKTRONISK HENVISNING Elektronisk henvisning innebærer at en primærlege konsulterer spesialist elektronisk. I tillegg til tekst vil henvisningen inneholde bilder, lyd eller videosekvenser. Til Pc-en kobles det medisinsk tekniske utstyret som skal brukes. Bilder tas med digitalt kamera eller videokamera, mens lyd tas opp med et elektronisk stetoskop. Det skrives ei henvisning og de bildene/lydfilene som man ønsker å sende til spesialisten legges ved og sendes som e-post.

3 BAKGRUNN FOR HJERTELYDPROSJEKTET Prosjektet startet etter en ide fra overlege Laurits B. Dahl, barneavd. RiTø som lurte på om det var mulig å sende elektronisk hjertelyd fra barn fra primærlegene til sykehuset. Dermed kunne man unngå at barn med fysiologisk bilyd måtte til sykehuset. Etter noen år med utprøving er dette nå mulig og prosjektet er klart til å settes i drift.

4 HVA TRENGER MAN Personell Primærlege med behov for å sende hjertelyd Spesialist i eller utenfor sykehus som mottaker Utstyr PC med standard lydkort og sende-/mottakersystem Elektronisk stetoskop (Se: www.meditron.no) (Se: www.meditron.no) ISDN-linje Tilkobling til Nordnorsk Helsenett ( www.nhn.no ) www.nhn.no Aktuell løsning fra NST/NHN baserer seg på bruk av DORIS (Diagnostic Order and Report Information System) som program for sending og mottak av henvisning (Diagnostic Order and Report Information System)

5 DORIS’ HOVEDBILDE Doris’ hovedbilde (arkiv) Hovedbildet i Doris viser både sendte og mottatte henvisninger, og man kan søke på navn, fødselsdato osv. Doris kan integreres i de fleste elektroniske journalsystemene, f.eks. WinMed, ProfDoc, InfoDoc og hente pasientopplysninger (foreløpig kun navn og fødselsnummer) direkte derfra.

6 VELG TYPE HENVISNING Velge type henvisning Ny henvisning velges til venstre i bildet. Hvilke typer henvisninger som skal være tilgjengelig velger du selv. Bruker du bare tjenesten hjertelyd, kan du ha bare den og f.eks. en tom henvisning

7 TEKSTARKET Tekstarket (mal for hjertelyd) Bildet viser en forhåndsdefinert mal for hjertelydhenvisning. Til venstre kan du klikke for å velge om du vil se tekstarket eller opptaksbildet. Rekkefølgen, dvs. om du vil skrive eller ta opp lyd først, velger du selv.

8 OPPTAKSBILDET Opptaksbildet Når stetoskopet er koblet til PC’en kan man ta opp ved å klikke på den røde Rec-knappen og klikke igjen for å stoppe opptaket. For å lytte på opptaket trykker man play. Man angir lokalisasjon i eget felt. Fonokardiogram vises for alle opptakene.

9 SENDING (velg mottaker) Overføring Når dokumentet er ferdig, skal det sendes. Klikk på Send og velg mottaker og deretter OK.

10 SENDING (bekreft mottaker) Sending (bekreft mottaker) Klikk OK for å bekrefte at du har valgt riktig mottaker. Hak av i Send umiddelbart hvis du vil at Doris skal sende dokumentet med en gang. Hvis du ikke haker av, legges meldingen i Utboksen og sendes når du trykker Send/motta nå i hovedbildet.

11 EVALUERING/TESTING Teknisk testing Det er gjennomført en teknisk testing av tjenesten med bruk av DORIS og elektronisk stetoskop fra Meditron, som viser at disse produktene fungerer godt sammen. Medisinskfaglig evaluering Overlege Laurits B. Dahl har skrevet en medisinskfaglig rapport hvor han konkluderer med at erfaringene med tjenesten er gode. En mer utdypende evaluering er også utført og resultatene fra denne vil bli publisert i Tidsskrift for den norske legeforening. Resultatene vil også publiseres på våre hjemmesider etter hvert.

12 INTERESSERT? Ta kontakt med: Områdeleder Leif-Erik Nohr, Nasjonalt Senter for Telemedisin, Regionsykehuset i Tromsø Tlf. 77 75 41 60, e-post: leif.erik.nohr@telemed.noleif.erik.nohr@telemed.no eller Direktør Morten Amundsen, Nord-Norsk Helsenett Tlf. 77 75 49 01, e-post: morten@nhn.nomorten@nhn.no


Laste ned ppt "ELEKTRONISK HENVISNING Hjertelyd hos barn Hjertelyd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google