Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randomisering av deltakere i eksperiment

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randomisering av deltakere i eksperiment"— Utskrift av presentasjonen:

1 Randomisering av deltakere i eksperiment
Frode Svartdal UiTø H-05 © Frode Svartdal

2 Definisjoner Randomisert utvalg fra en populasjon
Prosedyre som sikrer at alle i populasjonen har lik sjanse til å bli med i et utvalg Randomisert fordeling til grupper Prosedyre som sikrer at hver deltaker i et eksperiment har lik sjanse til å havne i eksperimentets ulike betingelser

3 Randomisering Merk forskjell: Randomisert utvalg fra populasjon
Viktig hvis hensikten er å si noe om populasjonen ut fra et utvalg. Randomisert utvalg er imidlertid ikke vanlig i eksperimenter vs. Randomisert fordeling av deltakere til betingelsene i et eksperiment Ufravikelig krav til eksperimenter

4 Randomisert utvalg Randomisert utvelgelse fra populasjonen
gir et representativt utvalg og muliggjør generalisering til populasjonen Generalisering

5 Randomisert utvalg Her svikter utvelgelsen fordi
utvalget hentes fra en delmengde av populasjonen Generalisering?

6 Randomisering til betingelser
Populasjon Generalisering til populasjon fra utvalg kan ofte være usikkert, fordi man i eksperimenter sjelden henter et randomisert utvalg fra populasjonen. Se boka for diskusjon Betingelse 1 Betingelse 2 Utvalg

7 Enkel randomisering BEHANDLING R KONTROLL Vanlig, god metode

8 Matchet randomisering
BEHANDLING R R R R KONTROLL R Ordne i par som ligner hverandre Vanlig, god metode hvis deltakerne er forskjellige i utgangspunktet

9 Randomisering på gruppenivå
BEHANDLING R KONTROLL Etablere to sammenlignbare grupper, deretter randomisere

10 Randomisering på gruppenivå, ulike grupper
BEHANDLING R SAMMENLIGNINGS- GRUPPE Her har vi etablerte skiller mellom deltakerne på forhånd, for eksempel klasse 7A og 7B Etablere to sammenlignbare grupper, deretter randomisere Dette er problematisk fordi gruppene er, eller kan være, systematisk forskjellige allerede i utgangspunktet. Vi få dermed en ”sammenlignings- gruppe”, neppe en kontrollgruppe


Laste ned ppt "Randomisering av deltakere i eksperiment"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google