Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Uni-, bi- og multivariate analyser Y SOS3003/JFRYE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Uni-, bi- og multivariate analyser Y SOS3003/JFRYE."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Uni-, bi- og multivariate analyser Y SOS3003/JFRYE

2 2 Uni-, bi- og multivariate analyser YX SOS3003/JFRYE

3 3 Hvordan endres y seg når x endrer seg? NB: Kun en uavhengig variabel Sier altså noe om relasjonen mellom x og y NB: Det finnes en rekke statistiske mål som sier noe om relasjonen: gamma, Cramer’s V, Phi, Pearson’s r (korrelasjonskoeffisienten) etc... Bivariat regresjon: Et annet, og litt mer ’avansert’ mål, på relasjonen mellom to variabler. NB: Forutsetter intervall/forholdstallsnivå! Bivariat regresjon SOS3003/JFRYE

4 4 I populasjonen: У = β 0 + β 1 x 1 + εi I utvalget:y = b 0 + b 1 x 1 + e Predikert y:y = 34,732 + 0,054X Feilleddet: observert vs. predikert y SOS3003/JFRYE

5 5

6 6

7 7 Vi ønsker en modell som minimaliserer feilene. OLS-regresjon er en matematisk beregningsmåte som gjøre dette Mer konkret: OLS (Ordinary Least Squares) beregner verdiene til b- ene slik at summen av de kvadrerte feilleddene blir minst mulig Feilleddene I SOS3003/JFRYE

8 8 Tre begreper: Total sums of squares: TSS Residual sum of squares: RSS Explained sum of squares:ESS Mål på hvor god modellen er: R 2 = ESS/TSS Fra 0 til 1 Feilleddene II SOS3003/JFRYE

9 9  de skal ha ’identisk distribusjon’, med 0 i snitt og samme varians  de skal være uavhengig av X'ene og av hverandre  de skal være normalfordelte – jfr. normalfordelingen i forrige time Normal independent and identical distributed residuals Forkortet: Normal i.i.d Feilleddene III SOS3003/JFRYE


Laste ned ppt "1 Uni-, bi- og multivariate analyser Y SOS3003/JFRYE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google