Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uni-, bi- og multivariate analyser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uni-, bi- og multivariate analyser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uni-, bi- og multivariate analyser
SOS3003/JFRYE

2 Uni-, bi- og multivariate analyser
X Y SOS3003/JFRYE

3 Bivariat regresjon Hvordan endres y seg når x endrer seg?
NB: Kun en uavhengig variabel Sier altså noe om relasjonen mellom x og y NB: Det finnes en rekke statistiske mål som sier noe om relasjonen: gamma, Cramer’s V, Phi, Pearson’s r (korrelasjonskoeffisienten) etc... Bivariat regresjon: Et annet, og litt mer ’avansert’ mål, på relasjonen mellom to variabler. NB: Forutsetter intervall/forholdstallsnivå! SOS3003/JFRYE

4 I populasjonen: У = β0 + β1x1 + εi I utvalget: y = b0 + b1 x1 + e
Predikert y: y = 34, ,054X Feilleddet: observert vs. predikert y SOS3003/JFRYE

5 SOS3003/JFRYE

6 SOS3003/JFRYE

7 Feilleddene I Vi ønsker en modell som minimaliserer feilene.
OLS-regresjon er en matematisk beregningsmåte som gjøre dette Mer konkret: OLS (Ordinary Least Squares) beregner verdiene til b-ene slik at summen av de kvadrerte feilleddene blir minst mulig SOS3003/JFRYE

8 Feilleddene II Tre begreper: Total sums of squares: TSS
Residual sum of squares: RSS Explained sum of squares: ESS Mål på hvor god modellen er: R2 = ESS/TSS Fra 0 til 1 SOS3003/JFRYE

9 Feilleddene III  de skal ha ’identisk distribusjon’, med 0 i snitt og samme varians  de skal være uavhengig av X'ene og av hverandre  de skal være normalfordelte – jfr. normalfordelingen i forrige time Normal independent and identical distributed residuals Forkortet: Normal i.i.d SOS3003/JFRYE


Laste ned ppt "Uni-, bi- og multivariate analyser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google