Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for søkere 2013. Ansvar Plan- og bygningsloven § 20-1 forutsetter at alle tiltakene fra a) –m) skal forestås av et foretak med ansvarsrett. Det påligger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for søkere 2013. Ansvar Plan- og bygningsloven § 20-1 forutsetter at alle tiltakene fra a) –m) skal forestås av et foretak med ansvarsrett. Det påligger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for søkere 2013

2 Ansvar Plan- og bygningsloven § 20-1 forutsetter at alle tiltakene fra a) –m) skal forestås av et foretak med ansvarsrett. Det påligger imidlertid tiltakshaver å inngå avtale med de foretak som skal ha ansvarsrett. Ansvaret ovenfor de offentlige fremkommer av søknaden om ansvarsrett og etableres av kommunens godkjenning av søknaden.

3 Ansvar forts. Funksjon: ansvarlig søker ansvarlig prosjekterende ansvarlig utførende ansvarlig kontrollerende Tiltaksklasse: 1,2,3 Ansvarsområde Godkjenningsområde

4 Ansvarlig Søker Ansvaret i tilvirkningsfasen: Ansvarsfordeling, tiltaksprofil og gjennomføringsplan Koordinering ansvar der det ikke er særskilt angitt Postkasse Sørge for at krav til avfallsplan og sikringstiltak blir ivaretatt Gjennomføringsplan

5 Ansvarlig Søker Ansvaret i ferdigstillingsfasen: Sluttkontroll FDV dokumentasjon Ferdigattest Tilrettelegge for tilsyn  Pbl § 23-4 SAK § 12-2

6 Ansvarlig prosjekterende Kvalitetssikring og samsvarserklæring Ansvar ved valg av produkter Sjekke situasjonskart Plan for avfallshåndtering og miljøsanering Sikringstiltak der det er aktuelt Bidra til gjennomføringsplan og sluttkontroll Grensesnitt FDV dokumentasjon  pbl § 23-5 SAK §12-3

7 Særskilte bestemmelser om ansvar SAK § 12-6 - opphør av ansvar - oppbevaring av dokumentasjon - underleverandører - ulovlige forhold

8 Kommunens ansvar

9 Ansvar for myndighetsutøvelse Plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven følges Ugyldige vedtak Unnlatelser Handlinger

10 Ansvar for svikt i tilsyns- og kontrolloppgaver I utgangspunktet et spørsmål om kommunen som bygningsmyndighet har opptrådt forsvarlig. Plan- og bygningsloven § 21-4 Rammetillatelsens ytre rammer Byggegrunn, flom og ras

11 Hva skal søknaden inneholde: Reguleres av pbl. § 21-2 og byggesaksforskriften kapittel 5. Skiftlig men også elektronisk Signert Egne krav til søknad om dispensasjon Bare et krav om opplysninger som er ”nødvendige” for at kommunen skal kunne gi tillatelse

12 Byggesaksforskriften kapittel 5 § 5-1 generelle krav § 5-2 krav til nabovarsel § 5-3 Krav til gjennomføringsplan § 5-4 Smørbrødlista § 5-5 Dokumentasjon hos søker

13 Nabovarsel Obs. Gjelder også for festere ….. I den grad det berører naboens eller gjenboers interesser. Situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger …. Med mindre det ikke er relevant tidligere bruk Begrunnelse for dispensasjon Ett års varighet Innvendige arbeider

14 Gjennomføringsplan Oversikt over ansvarsområder Inndeles i godkjenningsområder, tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføringen av oppgavene. Flere formål Kommer i tillegg til søknad om ansvarsrett

15 Smørdbrødlista SAK10 § 5-4 kan virke lang og uoversiktlig. Ved bruk av standardblanketter er oppfyllelse av kravene imidlertid overkommelige. Ansvarlig søkers egne system for ivaretakelse av plan- og bygningsloven, bør inneholde en sjekkliste som tilsvarer bestemmelsen.

16 Skjemavelde

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 annet FDV dokumentasjon Forholdet til andre myndigheter Dokumentasjon som skal ligge i tiltaket


Laste ned ppt "Kurs for søkere 2013. Ansvar Plan- og bygningsloven § 20-1 forutsetter at alle tiltakene fra a) –m) skal forestås av et foretak med ansvarsrett. Det påligger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google