Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekst, bilde og komposisjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekst, bilde og komposisjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekst, bilde og komposisjon
Grafisk design Tekst, bilde og komposisjon Åpningsbilde Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

2 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9
Grafisk design Plakatformerne har i bunn og grunn tre Hovedoppgaver: Avgjøre hvilken målgruppe som skal påvirkes. Bestemme hvilket budskap som skal påvirke denne målgruppen. Utforme budskapet slik at det når fram til målgruppen. Plakatformerne har i bunn og grunn tre hovedoppgaver: ·                   Avgjøre hvilken målgruppe som skal påvirkes. ·                   Bestemme hvilket budskap som skal påvirke denne målgruppen ·                   Utforme budskapet slik at det når fram til målgruppen. Det er disse man skal konsentrere seg om når man lager en plakat. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

3 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9
Er A1 troverdig og forståelig? Lover A1 en fordel for målgruppen? Motiverer og påskynder A1 målgruppen til handling? Men hvordan skal man overføre budskapet til en plakat? Den såkalte A1-metoden kan være et godt hjelpemiddel her. Ta et blankt ark, og tegn budskapet i sin enkleste form midt på arket. Skal du profilere foreningen som sosial og utviklende? Tegn inn logoen eller navnet midt på arket, under dette skriver du for eksempel ”sosial og utviklende”. A1 skal altså representere arrangementet i sin enkleste form, slik at det er umulig å misforstå budskapet. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

4 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9
A1 oppgave Plenumsdiskusjon: Dere skal lage en A1 til dette STUDiO arrangementet. Prøv å gjør det så enkelt som mulig. Plenumsdiskusjon: Oppgaven er at gruppen skal lage en A1 til dette STUDiO arrangementet. Diskuter hva dere ønsker å ta med. Prøv å gjør det så enkelt som mulig. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

5 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9
Tekstforfatting Identifisere problemet Dramatisere budskapet Velg idé Når teksten skal skrives er det også viktig å kontrollere dette opp mot A1. Budskapet kan sjelden stå alene slik den figurerer på ditt A1 ark. Å dramatisere et budskap vil si å gi liv til det. Denne dramatiseringen kan deles inn i tre faser: ·                   Identifisere problemet Fastsett hvilket problem plakaten skal anvise løsningen på. ·                   Dramatisere budskapet Gi dette budskapet en form og et innhold som gir stoppeffekt og interesse, gjerne gjennom en brainstorming. Jo flere ideer jo bedre. ·                   Velg idé Velg den idé som på best mulig måte kommuniserer budskapet like enkelt som A1. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

6 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9
Overskriften Begynn overskriften med ”Hvordan” Begynn overskriften med ”Denne” eller ”Dette” Nevn målgruppen i overskriften. Begynn med ”Nå kan du” eller ”Nå får du”. Tilby gode råd eller ny informasjon i overskriften Still spørsmål i overskriften Bruk en kombinasjon av spøsmål og svar i overskriften Lag en overskrift som bestå av ett ord. Appeller til følelser Bruk brukeruttaleser som overskrift I bunn og grunn er det lurt å late som om man lager en ren annonse når man lager plakater, fordi de har bortimot samme format og funksjon. Teksten i en annonse eller på en plakat preges ofte av én ”punchline” eller en eller annen form for overskrift. Det er ofte denne som skal treffe målgruppen og fange dens oppmerksomhet. Her har vi satt opp ti relevante måter å bruke en slik overskrift på en foreningsplakat: Begynn overskriften med ”Hvordan” For eksempel: Hvordan mestre eksamen. Begynn overskriften med ”Denne” eller ”Dette” For eksempel: Dette magasinet holder det den lover. Nevn målgruppen i overskriften. For eksempel: For deg som likte Johnny cash. Begynn med ”Nå kan du” eller ”Nå får du”. For eksempel: Nå får du to konserter mer i uka på kjelleren! Tilby gode råd eller ny informasjon i overskriften For eksempel: Spar penger på pensumbøkene. Still spørsmål i overskriften For eksempel: Hvorfor ikke prøve en S.F.G.J.U.T.F på fredag? Bruk en kombinasjon av spørsmål og svar i overskriften For eksempel: Har man bare toast å spise i BokCaféen? Eh... ja. Men mye god drikke. Lag en overskrift som bestå av ett ord. For eksempel: Pølsefest! Appeller til følelser For eksempel: Alt overskudd går til kreftsaken. Bruk brukeruttaleser som overskrift For eksempel: Jeg angrer skikkelig på at jeg spiste toast i BokCaféen, men de hadde jammen mye god drikke! Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

7 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9
Komposisjon En samling av flere elementer med forskjellig størrelse og form, til et dynamisk og harmonisk hele Komposisjonen skal Informere Gi mening til informasjonen Utstråle en helhet og trygghet Komposisjonen er siste ledd i plakatutformingen og kan i plakatsammenheng defineres som samling av flere elementer med forskjellig størrelse og form til et dynamisk og harmonisk hele. Denne komposisjonen må gi mening, ha en helhet, formen må være levende og elementene må ha en sammenheng. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

8 Komposisjonens grunnprinsipper
Balanse Kontrast Bevegelse Proporsjon Rytme Harmoni/dynamikk Sammenheng/helhet De sju grunnprinsippene i enhver komposisjon: ·        Balanse – Det skal være en visuell balanse mellom elementene ·        Kontrast – Det skal være kontrast mellom elementene ·        Bevegelse – Øyet skal bevege seg mellom elementene ·        Proporsjon – Elementene skal være av forskjellig størrelse og form ·        Rytme – Bevegelsen mellom elementene skal være rytmisk ·        Harmoni/dynamikk – Elementene skal enten være i harmoni eller dynamiske ·        Sammenheng/helhet – Elementene skal høre sammen Det er viktig å være bevisst det faktum at ved fravær av en av disse prinsippene, vil mottakeren mest sannsynlig ha vanskeligere for å motta og forstå budskapet, enn om alle prinsippene hadde vært til stede. For å si det på en annen måte, ved riktig bruk av de syv grunnprinsippene sikrer man at mottakeren forstår og på en eller annen måte stiller seg bak budskapet. Etter gjennomgangen av denne foilen, tar du frem plakatene du har tatt med og innleder en plenumsdiskusjon. Kursdeltakerne skal komme med innspill til hvorvidt de syv grunnprinsipper er tilstede eller fraværende i plakaten. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

9 Tre regler i grafisk design
Tekst skal være så lett å lese som overhode mulig Bildene skal være så store som overhode mulig Du skal kunne begrunne et hvert unntak På en enkel måte kan vi si at det dreier seg om disse tre reglene i et hvert grafisk arbeide: –       Tekst skal være så lett å lese som overhode mulig –       Bildene skal være så store som overhode mulig Du skal kunne begrunne et hvert unntak Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9

10 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9
Noen tips… Øvelse gjør mester! Prøv og feil! Få tilbakemeldinger! Det er en lang prosess å lære seg dette verktøyet godt og klisjeen om at ”øvelse gjør mester” holder så visst vann her. I det grafiske arbeidet er det viktig at man sørger for å få tilbakemeldinger på det man gjør, både fra kollegaer og målgruppen. Grunnprinsippene er i og for seg selvforklarende, men å bruke de riktig er en kunst som krever prøving og feiling. Jobb lenge med enkle ark og tre tusjer før du begynner på data. Ikke la deg binde av komposisjonen for tidlig i prosessen. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 9


Laste ned ppt "Tekst, bilde og komposisjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google