Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsoppsett i Excel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsoppsett i Excel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsoppsett i Excel
Utviklet av Studentliv Er et tilbud om et ferdiglaget opplegg for føring av regnskap Før inn engen kontoplan Før inn utgående balanse fra forrige regnskapsperiode Studentliv har utviklet et ferdig regnskapsoppsett i Excel tilpasset foreninger. Regnearket er utviklet slik at økonomiansvarlig, på en enkel og oversiktlig måte, kan føre ferdigkonterte bilag i tillegg til å skrive ut ferdigdefinerte resultatrapporter. Dette regnskapsopplegget er laget for at de små foreningene, som ikke bruker større regnskapsprogram, skal ha et tilbud om et ferdiglaget opplegg for føring av regnskap. Det vil forenkle arbeidet til økonomiansvarlig i foreningen og det vil bidra til en bedring i økonomistyringen og kontinuiteten i foreningen.. Økonomiansvarlig må selv sette opp og føre inn engen kontoplan i tillegg til utgående balanse fra forrige regnskapsperiode. Det er også lagt opp til at budsjett kan føres inn for sammenligning med regnskap. Jeg vil nå gjennomgå de viktigste elementene i dette regnskapsopplegget, slik at dere blir kjent med det og for at dere skal skjønne hvordan man faktisk utfører ulike oppgaver i regnskapsarbeidet i praksis. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9

2 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9
”Oversikt” I tidligere oppgave ble dere bedt om å lage en egen kontoplan for deres forening. Denne har også bitt brukt både for oppsett av budsjett og resultatregnskap. I arket ”Oversikt” føres kontoplanen til deres forening. Som nevnt tidligere så bør kontoplanen være utformet på en måte som gir best mulig mening for foreningen deres. Det er også satt opp en kolonne hvor man kan føre opp budsjett for å kunne sammenligne med resultat. Merk! Det skal ikke føres inn regnskapstall i dette arket. Alle tall summeres og hentes fra arket ”Posteringer”. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9

3 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9
”Posteringer” I arket ”Posteringer” føres først inn navn på foreningen og hvilken regnskapsperiode som det føres for. Videre føres regnskapsperiodens inngående balanse inn; gjeld, fordringer, kasse og bankkonto. Når dette er gjort er arket klar til bilagsregistrering. Kort forklart så skal alle bilagene som allerede er kontert (modul 6 - Gangen i et regnskap - kontering) føres inn og de ulike kontoene skal debiteres og krediteres. Regnearket er laget slik at hver konto summeres opp og overføres til arket ”Oversikt”. Et par eksempler: Inngående balanse er ført inn i arket ”Posteringer” Følgende bilag er registrert: 1. Medlemskontingent 2. Kjøp av veksel 3. Billettinntekter 4. Bankinnskudd 5. Kjøp av kopipapir og penner Endringene skjer nå automatisk i arket ”Oversikt” hvor vi kan se hvordan inntektene har fordelt seg, og hvordan bankkonto/kasse har endret seg. Merk! For at det skal bli litt mer oversiktlig, er inntekter ført med positivt fortegn og kostnader med negativt når man fører det inn på den kontoen man får det inn på eller betaler det fra. Når man fører det inn på den kontoen som angir type utgift/inntekt er det positivt fortegn (dvs tallet skrives rett inn). Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9

4 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9
”Posteringer” nr 2 Slik vil det se ut når bilagene er registrert i posteringsarket. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9

5 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9
”Oversikt” Tallene vil så summere seg i oversiktsarket. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9

6 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9
”Bruksanvisning” I regnearket finner du en fyldig bruksanvisning i den delen av arket som heter ”bruksanvisning”. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9

7 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9
Kunnskapsbasen Regnearket finner på Studentlivs nettsider, ved å klikke deg inn på Kunnskapsbasen for studentforeninger. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9

8 Oppfølgingsmuligheter
Studentliv tilbyr kursdeltakere oppfølging i bruk av Excel-oppsettet dersom noen har behov for det etter å ha brukt det en stund. E-post: Telefon: Studentliv tilbyr kursdeltakere oppfølging i bruk av Excel-oppsettet dersom noen har behov for det etter å ha brukt det en stund. Ta kontakt med Studentliv for å avtale et tidspunkt. Ta med en kopi av regnearket og bilagene, så vil dere få hjelp med de problemer dere har. Studentliv har kontor i Idrettsbygget. Åpningstiden er hverdager fra 10-16, men andre tidspunkter kan avtales. Kontakt E-post: Telefon: Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 9


Laste ned ppt "Regnskapsoppsett i Excel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google